Ce activități vor putea fi finanțate din Fondul de tineret al municipiului Bacău

Marti, 12 Aprilie 2016 | Bacau, Initiative personale, Tineret | 1 comentariu

Începând din acest an, după 10 ani de nerespectare a Legii tinerilor 350/2006, ONG-urile din Bacău au la dispoziție fonduri pentru activități de tineret.

În cuantum de 300.000 de lei la nivelul municipiului și de 400.000 la nivelul Consiliului Județean, sumele au fost alocate în bugetele pe 2016 ale celor două autorități în urma demersurilor coaliției de 20 de asociații de tineret pe care am format-o în ultimele luni în calitate de monitor al Consiliului Tineretului din România (CTR) pe Bacău.

Zilele trecute, Primăria Bacău a lansat în dezbatere publică Metodologia generală a finanțărilor nerambursabile și ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre cele 6 domenii aprobate. Unul dintre ele este Tineretul, care, așa cum v-am spus și mai sus, beneficiază de suma de 300.000 de lei. După aprobarea acestor acte de către Consiliul Local, ONG-urile vor putea aplica pentru a obține finanțare pentru proiectele lor.

fonduri tineret bacau

În continuare o să vă arăt care sunt activitățile ce pot fi finanțate din Fondul de tineret al municipiului Bacău pentru care ne-am luptat la sfârșitul anului 2015 și la începutul anului acesta.

EDUCAŢIE FORMALĂ
Dezvoltarea personală:

 • Dezvoltarea capacităţilor tinerilor de documentare independentă;
 • Îmbunătăţirea capacităţii de organizare a activităţii personale a tinerilor.

VOLUNTARIAT ȘI IMPLICARE CIVICĂ

 • Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;
 • Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor și creșterea numărului de voluntari.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Piaţa muncii:

 • Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piața muncii;
 • Creșterea gradului de corelare dintre oferta educațională a instituțiilor de formare, planurile profesionale ale tinerilor și piața muncii.

Drepturile şi obligaţiile tinerilor angajaţi:

 • Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor și a angajatorilor in ceea ce privește drepturile și obligațiile lor în relațiile de muncă.

SĂNĂTATE
Droguri licite şi ilicite

 • Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;
 • Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală şi consiliere pentru tineri în ceea ce priveşte consumul de droguri.

Igiena

 • Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare.

Sănătatea reproducerii

 • Creşterea accesibilităţii tinerilor la serviciile de planificare familială;
 • Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială;
 • Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii.

Sănătate mintală

 • Diminuarea stresului şi a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) în rândul tinerilor;
 • Reducerea violenţei şi a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârşite de tineri;
 • Îmbunătăţirea abilităţii tinerilor de a aborda situaţiile conflictuale.

Accidente şi prim ajutor

 • Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente;
 • Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

Asistenţă medicală

 • Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală primară acordată tinerilor;
 • Creşterea accesibilităţii tinerilor la programe şi servicii specifice de asistenţă medicală primară.

PETRECERE TIMP LIBER ŞI SPORT
Servicii pentru tineri

 • Dezvoltarea paletei de servicii de petrecerea timpului liber pentru tineri din Bacău;
 • Creșterea accesului tinerilor din Bacău la tehnologiile de comunicare și IT.

Activități sportive de sală și în aer liber

 • Îmbunatățirea activităților de sport de sala și în aer liber pentru tineri în vederea îmbunatățirii și menținerii stării de sănătate;
 • Creșterea accesibilității tinerilor la activitățile sportive de sala și în aer liber.

Activități artistice

 • Dezvoltarea ofertei de activități pentru petrecerea timpului liber în domeniul artei și culturii pentru tinerii din Bacău

Mobilitate

 • Îmbunatățirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate în țară în scopuri culturale și de petrecere a timpului liber

VIAŢA ASOCIATIVĂ
Relații sociale

 • Intensificarea interacțiunii tinerilor aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locală;
 • Reducerea gradului de discriminare pe bază de vârstă, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu.

Servicii pentru tineret

 • Creșterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentul actual;
 • Sporirea numărului de facilitați pentru tineret.

Implicare în luarea deciziilor

 • Conștientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;
 • Creşterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate nivelurile.

Implicare în structuri asociative

 • Multiplicarea activităților de promovare a structurilor asociative;
 • Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunității locale.

Tineri ONG-iști, pregătiți-vă proiectele!

Metodologia și ghidurile le puteți citi aici. Dacă vi se pare că sunt incomplete sau trebuie modificat ceva la ele, spuneți-mi și depunem imediat adresă la Primăria Bacău pentru a amenda proiectul.

E o surpriză plăcută că municipalitatea respectă, în sfârșit, regulile privind transparența și dezbaterea publică a acestor documente atât de importante pentru regimul finanțărilor nerambursabile. Cred și eu… vin alegerile. Până acum nu au făcut asta, aprobându-le fără să ne consulte.

intalnire fond tineret bacau ong 2

1 comentariu la “Ce activități vor putea fi finanțate din Fondul de tineret al municipiului Bacău”

 1. marinel 14 Aprilie 2016 at 01:19 Permalink

  baga, baga! Bravisimmi!


Lasa un comentariu la marinel