Am semnat și îmi asum scrisoarea de angajament pentru educație lansată de Consiliul elevilor

Luni, 27 Iulie 2020 | Initiative personale | 1 comentariu

Am acceptat invitația Consiliului Național al Elevilor (CNE) de a semna scrisoarea de angajament prin care îmi asum o serie de obiective pentru dezvoltarea învățământului la nivel local, în calitate de consilier local și candidat susținut de Alianța USR PLUS ca viceprimar pentru Primăria Bacău.

O parte dintre obiectivele propuse de Consiliul elevilor au fost abordate de mine în acești patru ani de mandat, dar și anterior, ca activist civic și reprezentant al elevilor la nivel județean.

De altfel, încă de la începutul anului, când am lansat documentul de candidatură cu viziunea și principiile de dezvoltare pentru municipiul Bacău, am abordat educația ca prioritate locală: niciun copil lăsat în urmă!

scrisoare angajament educatie ghinghes

Semnând scrisoarea, m-am angajat că voi urmări în activitatea mea următoarele obiective pentru sistemul de educație din Bacău:

🟠 voi considera educația o prioritate a mandatului și mă voi asigura de respectarea tuturor atribuțiilor pe care autoritatea publică locală pe care o voi reprezenta le are conform legislației în vigoare;
🔵 mă voi implica în modernizarea și dotarea școlilor din raza localității și voi asigura o finanțare complementară în concordanță cu nevoile școlilor, suplimentând după caz finanțarea de bază;
🟠 voi condamna, cu fermitate, orice tentativă de colectare a fondului școlii în unitățile de învățământ preuniversitar din localitate și voi asigura, prin măsuri concrete, dispariția
acestui fenomen;
🔵 voi sprijini elevii și profesorii cu performanțe prin burse școlare și premii, voi aloca burse sociale care să permită elevilor proveniți din medii dezavantajate participarea la procesul instructiv-educativ și voi sprijini finanțarea prioritară a școlilor din medii dezavantajate;
🟠 mă voi asigura că se respectă dreptul elevilor de a avea reducere de cel puțin 50% la transportul local în comun, așa cum este prevăzut în Legea educației naționale (deja avem 100%, dar mai e de lucrat la mecanism);
🔵 voi demara proiecte și acțiuni menite să scadă abandonul școlar de pe raza localității;
🟠 voi moderniza internatele și cantinele școlare din raza localității, în așa fel încât acestea să ofere hrană sănătoasă elevilor și profesorilor și condiții optime de desfășurare a procesului educațional;
🔵 voi efectua demersurile necesare în vederea dotării școlilor cu sisteme de colectare selectivă, din fondurile autorității publice locale, așa cum prevede Legea nr. 194/2019;
🟠 voi asigura funcționalitatea Consiliilor Consultative pentru Tineret la nivel local;
🔵 voi stabili reprezentanți implicați și competenți care să participe la ședințele Consiliilor de Administrație din școli și voi intervene personal pentru a mă asigura că acești reprezentanți își îndeplinesc mandatul;
🟠 voi asigura tuturor elevilor accesul gratuit la baza materială sportivă a școlilor (terenuri/ săli de sport), inclusiv după cursuri;
🔵 voi sprijini proiecte ale școlilor, elevilor, profesorilor, părinților și ale organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul educației;
🟠 voi finanța proiecte de practică școlară și proiecte care au legătură cu relația școală-mediul de afaceri și integrarea tinerilor pe piața muncii;
🔵 mă voi angaja să asigur faptul că autoritatea publică locală pe care o voi reprezenta va garanta, prin finanțarea complementară, servicii de pază și protecție gratuite în toate
unitățile de învățământ preuniversitar din localitate;
🟠 voi milita pentru o educație incluzivă de calitate la nivelul localității, iar prin activitățile educative și culturale derulate de autoritatea publică locală, voi facilita accesul pentru toți
elevii, prin mecanisme și instrumente menite să asigure participarea și pentru elevii cu dizabilități;
🔵 voi garanta dotarea tuturor școlilor din localitate cu sisteme de acces (rampe, lifturi, grupuri sanitare dotate corespunzător) care să asigure școlarizarea pentru elevii cu dizabilități;
🟠 voi asigura funcționalitatea Structurilor Comunitare Consultative în localitate, în vederea asigurării accesului la educație pentru elevii aflați în situații de risc;
🔵 mă voi implica direct în asigurarea funcționalității, a dotării corespunzătoare și a modernizării pentru cabinetele de planificare familială;
🟠 voi garanta transparență în toate demersurile pe care le întreprind și mă voi asigura că toți factorii interesați vor putea accesa cu ușurință informații de interes public, puse la dispoziție de autoritatea publică locală, informații ce țin de sfera educațională și nu numai;
🔵 mă voi întâlni periodic cu reprezentanții elevilor pentru a radiografia cum arată microsistemul de învățământ din localitate din perspectiva acestora și voi considera prioritar
implementarea unor măsuri pentru a rezolva problemele pe care le au elevii din localitate.

Mă alătur astfel acestui manifest al Consiliului Național al Elevilor și declar că, în mandatul meu, educația va fi o prioritate în comunitate, o responsabilitate pentru toți factorii implicați, iar acțiunile mele vor fi asumate în concordanță cu acest deziderat.

1 comentariu la “Am semnat și îmi asum scrisoarea de angajament pentru educație lansată de Consiliul elevilor”

  1. Maria 28 Iulie 2020 at 03:12 Permalink

    3 de da pentru toata treaba cu eliminarea fondului scolii!


Lasa un comentariu