Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 27 aprilie 2018

Vineri, 27 Aprilie 2018 | Bacau | Comenteaza

Azi, începând cu ora 12:00, vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde numai împreună vom putea împiedica controversatul proiect care ar putea transforma Parcul Cancicov într-o zonă comercială. Dacă suntem mulți și vocali, cei de la putere (PSD+ALDE+PMP) nu vor avea curajul să adopte această idee care a stârnit atât de multe reacții negative.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de astăzi se află alte 35 de proiecte de hotărâre, majoritatea dintre ele fiind constructive și utile pentru oraș.

Nu aceeași părere o am despre majorarea cu 45% a gigacaloriei începând cu 1 mai și nici despre asocierile directe cu diverse asociații în baza cărora se decontează fonduri nerambursabile fără un concurs de proiecte la bază, încălcându-se prevederile Legii 350/2005. De asemenea, sunt destule puncte de pe ordinea de zi care necesită o serie de lămuriri pe care, desigur, le voi cere în plen.

Până la ședința, iată rezumatul proiectelor pe care urmează să le dezbatem și să le aprobăm sau nu:

 • 1. conferirea titlului de cetățean de onoare profesorului de înot Silviu Șagău;
 • 2. rectificarea bugetului local pe anul 2018 și modificarea planului de investiții:

-450.000 lei de la investițiile capitolului autorități executive;
-300.000 lei de la investițiile referitoare la cultură, recreere și religie;
+750.000 lei pentru achitarea către IMROM SA a despăgubirilor dispuse în sentința civilă dintr-un dosar pierdut de mun. Bacău la Tribunal, 3053/110/2015.

În cazul diminuării planului de investiții, nu sunt menționate concret în expunerea de motive obiectivele de la care se iau fonduri.

 • 3. aprobarea contului de execuție pe trimestrul I a bugetului local:

– venituri încasate: 97,2 milioane din cele 97,7 previzionate până la 30 martie (256,7 milioane așteptate pe întreg anul);
– cheltuieli efectuate: 66,3 milioane plătite din cele 175 milioane previzionate până la 30 martie (309,7 milioane pe tot anul);
– cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare (investiții): 3 milioane din cele 77,1 propuse pentru 2018. Așadar, start foarte prost pentru administrația Necula în 2018 în ceea ce privește investițiile.

 • 4. completarea comisiilor 1, 2, 3 și 4 ale Consiliului Local după încetarea mandatelor celor 4 membri PSRO;
 • 5. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar;

Conform proiectului, urmează să fac parte din consiliile de administrație ale următoarelor școli și licee din oraș:
– Școala gimnazială “Al. I. Cuza”;
– Școala gimnazială “Alecu Russo”;
– Școala gimnazială “Ion Creangă”;
– Școala gimnazială “Domnița Maria”;
– Liceul Tehnologică “Petru Rareș”.

 • 6. alocarea către SCM Bacău a sumei de 100.100 lei pentru organizarea Turneului Internațional “Trofeul Municipiului Bacău” (25 mai – 3 iunie 2018);

tenis trofeoul municipiului bacau 2012 (9)

 • 7. alocarea către Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociației Culturale “Octavian Voicu” a sumei de 10.000 de lei pentru realizarea Revistei “Plumb”;
 • 8. alocarea a 10.000 de euro către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru Centrul European de Informare “Europe Direct” Bacău pentru perioada contractuală 2018-2020;
 • 9. darea în administrare către PNL Bacău a statuii reprezentând bustul lui Mircea Cancicov din Parcul Cancicov în vederea reabilitării soclului;
 • 10. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru consolidarea, modernizarea și amenajarea sălii de sport și atelierelor de la Liceul cu Program Sportiv Bacău;

Valoarea totală a investiției: 2.429.901 lei (conform devizului general întocmit de PRODOMUS SRL).

sala sport sportiv

 • 11. aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău;
 • 12. aprobarea comisiilor pentru vânzarea bunurilor-terenurilor proprietate privată a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare;
 • 13. actualizarea anexei 4 privind cheltuielile previzionate a se efectua din taxa de salubrizare pe anul 2018 a HCL 466/2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, după diminuarea sumei de 3.130.000 (destinată depozitării și gestionării deșeurilor menajere și nemenajere) cu 914.000 lei pentru dezinsecția terestră și deratizare (414 mii lei) și dezinsecție prin tratament avio (560 mii lei);
 • 14. constatarea datoriei municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA, în sumă de 1.859.004 lei, reprezentând pierderile de pe rețea aferente lunii februarie 2018;
 • 15. mandatarea împuterniciților în AGA Thermonergy pentru aprobarea unei scrisori de garanție bancară de bună plată în valoare de 68.000 lei de la BRD-GSG;
 • 16. mandatarea împuterniciților în AGA Thermonergy pentru numirea în consiliul de administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție – sesiunea a II-a;
 • 17. completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului;
 • 18. însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;
 • 19. solicitarea trecerii unei părți din pasajul subteran de la Gara CFR Bacău din domeniul public al statuluiu și din administrarea CFR SA în domeniul public al municipiului Bacău;
 • 20. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din străzile Siretului, Prelungirea Bradului, Aeroportului, Neptun, Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov) și str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei) în vederea montării unor rețele electrice și conducte de gaze naturale;
 • 21. închirierea unui spațiu de 83,30 mp din incinta Spitalului TBC pentru amplasarea unui computer tomograf de către SC Molecular Imaging SRL;
 • 22. închirierea a 26 de terenuri de pe aleile principale ale Parcului Cancicov, totalizând o suprafață de peste 1.090 de metri pătrați, prin licitație publică, pentru amplasarea unor diverse funcțiuni comerciale;

Principalul argument al administrației Necula este, citez, atragerea de fonduri la bugetul local. Așa de mare să fie foamea de bani astfel încât să ajungi să înghesuiești 26 de “cașcarabete” și tot felul de alte construcții pestrițe care să ocupe spațiile verzi și aleile de care cetățenii se bucură în cu totul și cu totul alt mod? Știm și vedem cu toții cât de urâte sunt puținele construcții care ocupă în acest moment aleile parcului.

Suprafețele ar urma să fie închiriate prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, câștigătorii urmând să amplaseze module comerciale și terase modulare provizorii pentru activități de alimentație publică, comerț și activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracții, festivaluri). Așadar, Parcul Cancicov urmează să devină un bâlci în toată regula.

Parcul Cancicov toamna

E adevărat, Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor permite amplasarea de construcții ușaoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde. Scrie la art. 18 alin. (7) din legea anterior menționată, prevedere trecută cu vederea, ca să vezi, în avizul de legalitate al secretarului Nicolae Ovidiu Popovici. Cum o documentație de urbanism aprobată pentru Parcul Cancicov nu există în momentul de față, proiectul de hotărâre propus nu respectă legea.

Poziția mea este deja cunoscută și poate fi citită aici.

 • 23. majorarea prețului energiei termice la nivel local de la 124,87 lei/gigacalorie la 181,56 lei/gigacalorie (45%) începând cu 1 mai;

thermoenergy bacau

 • 24. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău SA;

– venituri: 15.628.000 lei;
– cheltuieli: 14.817.000 lei;

 • 25. darea în administrare către CSM Bacău a spațiului de 65,83 mp din Punctul Termic nr. 20 (str. Aleea Proiectantului) pentru activitatea de pregătire a secției de haltere;
 • 26. transmiterea dreptului de concesiune de la Pașcu Doru la Pașcu Ana-Maria pentru un teren de 300 mp;
 • 27. transmiterea dreptului de concesiune de la Gălinescu Niculina-Maria la Olteanu Vlad-Constantin pentru un teren de 8 mp;
 • 28. transmiterea dreptului de concesiune de la Mazilu Costică la Chitic Ioan pentru un teren de 247,5 mp;
 • 29. transmiterea dreptului de concesiune de la GAMMA SRL la Chircu Natașa pentru un teren de 3,4 mp;
 • 30. transmiterea dreptului de concesiune de la Bancpost SA la IMO Property Investments București SA pentru un teren de 764 mp;
 • 31. transmiterea dreptului de concesiune de la domnii Tcaciuc Aurel și Tcaciuc Monica la domnii Achiței Cătălin-Ionuț și Achiței Ramona-Daniela;
 • 32. aprobarea unui plan urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea unui bloc P+9 pe strada Ștefan cel Mare 24D (beneficiar: Simba Invest SRL);

Screen Shot 2018-04-27 at 07.17.48

 • 33. aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea unui bloc P+4E pe str. Costache Negri nr. 31 (beneficiar: RUD Construct Group SRL);

Screen Shot 2018-04-27 at 07.19.52

 • 34A. conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Răducan Ion;
 • 34B. închirierea prin licitație publică directă a unei suprafețe de 187 mp din str. Decebal nr. 60, la prețul de pornire de 31 lei/mp/an;
 • 34C. alocarea a 5.000 de lei către Asociația secretarilor de municipii pentru organizarea Adunării Generale a Secretarilor de municipii din România (10-11 mai 2018).

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

Lasa un comentariu