Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 august 2018

Joi, 30 August 2018 | Bacau | 4 comentarii

O foarte importantă ședință a Consiliului Local începe mâine, la ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, având pe ordinea de zi o serie de regulamente și acte care privesc toți cetățenii din oraș.

Cele mai importante proiecte sunt, fără îndoială, regulamentul privind circulața și staționarea pe străzile din oraș, respectiv cel privind delegarea gestiunii serviciului de curățenie pe domeniul public. De asemenea, nici rectificarea bugetară nu este de trecut cu vederea. Ca de obicei, vă aștept și vă invit la ședință!

În continuare puteți citi zecile de proiecte de pe agendă rezumate și explicate, așa cum v-am obișnuit încă de la prima ședință a mandatului meu de consilier local independent:

 • 1. conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău doamnei Florentina Neculau;
 • 2. externalizarea serviciului public de salubrizare din municipiul Bacău (curățenie, întreținere domeniu public, dezinsecție, deratizare, deszăpezire etc) prin modalitatea de gestiune delegată, urmând a se organiza licitație;
 • 3. acordarea cu titlu gratuit către Parohia Sf. Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești 3 terenuri (511+827+2671 mp) din străzile Triumfului și Calea Romanului;
 • 4. aprobarea schimbului de teren de 281 mp din str. Logofăt Tăutu 11bis, deținut de preotul Ichim-Radu Gabriel, cu un teren de 287 mp din str. Tazlăului al municipalității, pentru ridicarea unui centru de asistență socială pentru copiii cu diferite deficiențe în vecinătatea existentului așezământ social;
 • 5. darea în folosință către Spitalul TBC a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică (23 kg) achiziționate în 2o1o pentru Spitalul Municipal;
 • 6. aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local pentru activități sportive, în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului;

ioan bejan raport stare crab consiliul local bacau

 • 7. aprobarea regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău;

Așa cum am anunțat deja, mâine voi susține, în cadrul ședinței Consiliului Local, un amendament la Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere: voi propune INTERZICEREA circulației vehiculelor rutiere cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone în intervalul orar 7:00-20:00, cu excepția vehiculelor de transport persoane, pe toată raza municipiului Bacău.

Astfel, băcăuanii care în prezent sunt afectați de traficul greu, de tranzit, ce sufocă din toate punctele de vedere orașul (mai ales zonele de sud și de nord) vor resimți cât mai puțin efectele acestui calvar.

Sigur că o variantă ocolitoare a orașului este soluția, dar deja sunt 15 ani de când se vorbește despre Centura Bacău (proiect pe care îl monitorizez atent de ani de zile), fiind un proiect promis în zadar de toate guvernele care s-au perindat la guvernare. Eu cred că băcăuanii au îndurat suficient poluarea, zgomotul, siguranța redusă în trafic și mai ales timpul pierdut în trafic!

 • 8. modificarea HCL 28/2017 prin care a fost acordat cu titlu gratuit, pe o perioada de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, către Episcopia Romano-Catolică de Iași;
 • 9. darea în administrare către CSM Bacău a spațiului în suprafață de 100 mp situat în PT 22 (str. Aeroportului) pentru activitatea de pregătire a secției de haltere;
 • 10. modificarea inventarului bunurilor domeniului privat al mun. Bacău prin actualizarea suprafeței unui teren din str. 9 Mai;
 • 11. completarea inventarului bunurilor domeniului public al mun. Bacău cu parcarea de pe str. 22 Decembrie nr. 9 și cu drumul public de 3236 mp din cartierul Izvoare;
 • 12-15. transmiterea drepturilor de concesiune/prelungire concesiune pentru un cabinet medical;
 • 16. modificarea HCL 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea unui loc de veci gratuit domnului Carp Toma (veteran);
 • 17. rectificarea Bugetului local pe anul 2018:

Se suplimentează:
+ 185.000 lei la autorități executive pentru întreținere și funcționare;
+ 40.000 lei la alte servicii publice generale pentru întreținere și funcționare;
+ 50.000 lei la dobânzi ca urmare a creșterii indicelui ROBOR;
+ 2.000 lei la ordine publică și siguranță națională;
+ 222.520 lei pentru reparații și igienizare în vederea începerii noului an școlar;
+ 498.000 lei pentru cultură, recreere și religie.
+ 108.000 lei pentru reparații la rezerva de apă ISU, generator electric ISU și prestări servicii de sonorizare la Teatrul de Vară;
+ 210.000 lei pentru restaurarea unor statui din mun. Bacău;
+ 105.000 lei pentru Festivcalul de Folk;
+ 75.000 lei pentru Street Food Festival;
+ 396.600 lei pentru reparații la CAEx și pentru plata utilităților;
+ 50.000 lei pentru protecția mediului;
+ 2.000.000 lei pentru lucrări de reparații la străzile din oraș;
+ 12.000 pentru sistem PC complet la Evidența populației;
+ 39.000 lei pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului Grigore Antipa;
+ 60.000 lei pentru expertizarea tehnică a fostelor ateliere de la Colegiul Anghel Saligny;
+ 335.000 lei pentru sisteme TCVI în 6 parcuri;
+ 64.000 lei pentru motocoase, motofoarfece și motoferăstrău;
+ 19.000 lei pentru modernizarea sistemului de încălzire la Teatrul de vară;
+ 395.000 lei pentru reabilitarea Parcului Gherăiești;
+ 100.000 lei pentru amenajări pietonale;
+ 60.000 lei pentru achiziția de sistem TCVI la CAEx;
+ 200.000 lei pentru 10 aspiratoare stradale;
+ 1.000.000 pentru alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6.

Se diminuează:
– 137.000 lei de la modernizarea și reabilitarea fostei Stări civile;
– 1.357.000 lei de la sistemul integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor;
– 39.000 lei de la serviciile de consultanță pentru elaborarea unei cereri de finanțare pentru implementarea unui sistem de management al proiectelor de investiții;
– 60.000 lei de la amplasarea modulelor comerciale și LTE Piața Centrală.

 • 18. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru amplasarea unor conducte de gaze naturale pe str. Dorului și pentru alimentarea cu energie electrică a viitorului restaurant de la Lăcușor;
 • 19. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru câteva suprafețe din străzile Veronica Micle, Holtului, Calea Republicii și Calea Moldovei;
 • 20. modificarea HCL 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unor finanțări nerambursabile interne/externe în valoare de până la 60 de milioane lei pentru realizarea unor obiective precum: reabilitarea Insulei de Agrement, construirea Spitalului Municipal, reabilitarea termică a 13 blocuri, supratraversarea Pârâului Trebeș, reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14MW, respectiv reabilitarea infrastructurii urbane I.L.Caragiale-Milcov-intersecție Letea;
 • 21. completarea Consiliului de Administrație al Thermonergy cu un membru numit provizoriu: Tiberiu Ciobanu;
 • 22. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019;
 • 23. alocarea a 85.000 lei către Asociația STEP și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca pentru organizarea Street Food Festival;
 • 24. alocarea a 15.000 lei către Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) pentru organizarea Zilelor Parcului Gherăiești – ediția a V-a;
 • 25. alocarea a 55.000 lei către Asociația CENASPER pentru organizarea festivalului Salonul de toamnă al muzicii folk și blues 2018;
 • 26. acordarea unui ajutor de urgență de 6.000 de lei către Nicodim Daniela Maria pentru acoperirea unor investigații medicale ale fiului său cu handicap grav;
 • 27. recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018: 133 de persoane x 500 de lei;
 • 28. recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională (2017-2018): 29 de persoane x 500 de lei;
 • 29. modificarea HCL 212/2018 prin care a fost aprobat proiectul social Hai în PAS cu noi (UNICEF România) – DAS Bacău;
 • 30. modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ;
 • 31. stabilirea unor tarife mai mici pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului Bacovia 70 (24.09.2018-09.10.2018): 15 lei pentru spectacolele teatrului, 25 de lei pentru cele invitate, respectiv 200 de lei pentru un abonament;
 • 32. modificarea HCL 53/2018 privind salarizarea personalului municipalității în sensul individualizării postului de tehnician ecolog-floricultor;
 • 33. modificarea organigramei Primarului ca urmare a susținerii unor examene de promovare în grad și treaptă profesională;
 • 34. modificarea organigramei ADL Bacău ca urmare a unui examen de promovare (Gheorghe Andronic);
 • 35. modificarea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale (a se observa că m-au eliminat din această comisie);
 • 36. aprobarea hărților strategice de zgomot pentru mun. Bacău;
 • 37. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru reabilitarea termică a C.N. de Artă “George Apostu” (valoarea lucrărilor: 4.563.901 lei);
 • 38. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru construirea tronsonului suplimentar pe str. Teiului (valoarea lucrărilor: 932.060 lei);
 • 39. completarea studiului de fezabilitate și a listei de investiții pentru proiectul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bacău;

Screen Shot 2018-08-31 at 00.11.48

 • 40. aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui imobil de locuințe colective în str. Mircea Eliade nr. 34;

Screen Shot 2018-08-31 at 00.14.01

 • 42A. aprobarea a 3 proiecte privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local:

– 75.000 lei către Parohia Ortodoxă Intrarea Domnului în Ierusalim;
– 250.000 lei către Parohia Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi Bacău;
– 25.000 lei către Parohia Romano-Catolică Sf. Francisc.

 • 42B. aprobarea scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic de la Compania Regională de Apă Bacău (CRAB);
 • 42C. se ia act de promisiunea de donație a terenului de 10.804 mp din str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL pentru construirea unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale;
 • 42D. asocierea cu Asociația Unlimited Connections, care ar urma să ridice un monument de for public “România Biruitoare” în mijlocul aleii principale din Parcul Catedralei, dar și pe spațiul verde;

Screen Shot 2018-08-31 at 00.20.13

 • 42E. completarea domeniului public al mun. Bacău cu actualizarea unor imobile de la Spitalul TBC.
 • prezentarea raportului DAS Bacău privind activitatea pentru primul semestru al anului 2018 a asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul DAS Bacău.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

4 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 august 2018”

 1. Edi 31 August 2018 at 00:29 Permalink

  Rezistentule…. tot independent ai ramas?

 2. M 31 August 2018 at 08:50 Permalink

  Dam 350.000 lei si 4000 mp bisericilor si ne imprumutam cu 60.000.000 lei?

  • Kristofer 31 August 2018 at 13:25 Permalink

   Cam așa. Eu m-am exprimat împotriva proiectului de acordare de finanțări nerambursabile pentru biserici.


Lasa un comentariu la Edi