Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 decembrie 2017

În cazul în care mâine, 28 decembrie 2017, sunteți liberi după ora 10:00, vă invit și vă aștept la ultima și probabil cea mai importantă ședință a Consiliului Local al Municipiului Bacău de anul acesta. Întrunirea se desfășoară la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”.

Parcurgând rezumatul de mai jos pe care l-am făcut pentru proiectele introduse de primar pe ordinea de zi, vă veți da seama de ce.

Vom lua în discuție și vom aproba chestiuni ce privesc bugetul local și mai ales investițiile care (cică) vor fi realizate sau cel puțin demarate în 2018, darea în administrare a domeniului public și privat către SC Societatea de Servicii Publice Municipale SA, dar și o serie de majorări de impozite pentru proprietarii de clădiri și terenuri neîngrijite.

De asemenea, vom discuta despre proasta execuție a bugetului local din 2017, căci în buget vor rămâne 120 de milioane de lei necheltuite, iar procentul de realizare a investițiilor planificate în acest an este de 18%. Având în vedere că primarului îi place foarte mult să vorbească și să vândă iluzii, abia aștept să aud ce are de spus în acest sens. Este al doilea an consecutiv când administrația pe care o conduce își demonstrează în cifre impotența administrativă.

Așa cum v-am obișnuit înainte de fiecare ședință, transparența decizională fiind un punct esențial pe care mi l-am asumat înainte de a-mi începe mandatul, toate subiectele și proiectele le aveți detaliate punct cu punct în avancronica de mai jos!

 • 1. rectificarea bugetului local pe anul 2017:

Se suplimentează cap. „Învățământ” cu 2.501.000 lei pentru drepturile de natură salarială ale personalului din învățământul preuniversitar (din repartizarea sumelor defalcate din TVA).

Urmează să fie incluse în Programul de investiții pentru „demararea cu celeritate la începutul anului 2018 a procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare” următoarele proiecte de investiții:
– sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta;
– modernizarea stațiilor de transport public;
– traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport;
– coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești;
– amenajare maluri Lacul Bacău etapa I: Insula de Agrement – Pod Șerbănești;
– proiect de amenajare a unui parc în cartierul Aviatori (str. Făgăraș);
– proiect pilot de reconfigurare a spațiilor interstițiale din cartierul Aviatorilor – scuar strada Victor Babeș;
– proiect de reconfigurare a spațiilor interstițiale din cartierul Aviatorilor;
– modernizare și reabilitare la creșele nr. 3, nr.9, nr. 4, nr. 6 și Letea;
– modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa;
– modernizare și reabilitare C.T.C. „N.V. Karpen.

 • 2. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul neîngrijit din str. Nicolae Titulescu nr. 34, deținut de Andone Nicoleta;
 • 3. alocarea a 20.520 lei către Uniunea Generală a Pensionarilor din județul Bacău pentru organizarea evenimentului „Microrevelion 2018”;
 • 4. majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea neîngrijită din str. Ioniță Sandu Sturza nr. 51, deținută de Ariton Adriana Milia;
 • 5. mandatarea primarului Cosmin Necula să evalueze performanțele profesionale individuale ale secretarului Nicolae Ovidiu Popovici pentru activitatea desfășurată în anul 2017:

cosmin necula popovici consiliul local constituire

 • 6. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. Vasile Alecsandri nr. 51, deținute de Ciubotaru Norocel Călin;
 • 7. aprobarea efectuării în timpul anului 2018 a concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către primar și viceprimari:

– primarul Cosmin Necula: 19 zile;
– viceprimarul Daniel Dragoș Ștefan: 10 zile;
– viceprimarul Constantin Scripăț: 25 de zile.

 • 8. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. Logofăt Tăutu nr. 5A, deținute de Ciupercă Iordache;
 • 9. alocarea a 7.000 de lei către Parohia „Buna-Vestire” Bacău pentru organizarea unor acțiuni cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
 • 10. majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea neîngrijită din str. Ioniță Sandu Sturza nr. 97, deținută de Costraș Ana;
 • 11. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru construirea străzii Prelungirea Bradului. Investiția se ridică la peste 6 milioane de lei (cu TVA), conform devizului realizat de SC D&D Eurocom SRL București.
 • 12. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. Bogdan Voievod nr. 25, deținute de David Liviu;
 • 13. aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) pentru reamenajarea intersecției în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului – Bulevardului Unirii (zona Șerbănești);

Conform devizului, lucrările ar putea costa chiar și 5,4 milioane lei.

proiect giratoriu serbanesti

 • 14. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul neîngrijit din str. Orizontului nr. 55, deținut de Mustafa Florica;
 • 15. completarea inventarului centralizat al domeniului privat cu 13 suprafețe cu suprafețe cuprinse între 2,74 și 95,16 mp;
 • 16. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul neîngrijit din str. Stadionului nr. 24, deținut de Olteanu Vasile;
 • 17. aprobarea programului obiectivelor de investiții în continuare până la aprobarea Bugetului local aferent anului 2018, cuprinzând următoarele proiecte:

– Spitalul Municipal;
– modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal;
– sistem integrat de colectare, analiză și exploatare conținut vizual din zone de interes ale municipiului;
– reabilitarea Insulei de Agrement;
– Registrul local al spațiilor verzi;
– consolidarea și modernizarea Liceului cu Program Sportiv;
– construirea grădiniței și creșei de la Colegiul „N.V. Karpen”;
– construirea grădiniței și creșei de la Școala „Nicu Enea”;
– construirea creșei de la Școala „G.M. Cancicov”;
– modernizarea atelierelor de la Colegiul „Grigore Antipa”;
– construirea unui corp noi și modernizarea clădirii de la Grădinița nr. 18;
– amenajarea spațiului cu destinația de creșă în incinta Grădiniței nr. 27;
– consolidarea și modernizarea Stadionului Municipal;
– reabilitarea și modernizarea Centrului pentru tineret;
– amenajarea unor locuri de joacă pentru copii;
– reabilitarea centrului pentru copiii cu nevoi speciale;
– reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare;
– consolidarea blocurilor încadrate în clasa de risc seismic I;
– construire, reabilitare și modernizare străzi, rețele de apă, canalizări;
– construire strada Aeroportului;
+ cele menționate la proiectul 1 de pe ordinea de zi.

 • 18. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. I.L. Caragiale nr. 29, deținute de Paladi Gheorghe;
 • 19. rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice și a grilei de calcul a contribuției pe care o datorează susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție;
 • 20. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în str. Nicolae Copernic nr. 69, deținut de Pavel Vasile;
 • 21. modificarea HCL nr. 377/2017 privind programul de audiențe și a programului de întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali;

Screen Shot 2017-12-27 at 20.03.24

 • 22. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. Ion Luca Caragiale, deținute de Popa Constantin;
 • 23. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017:

Venituri preconizate: 434.221.570 lei (din care 400.300.401 lei încasări până la 19.12.2017);
Cheltuieli planificate: 489.569.530 lei. Plăți efectuate până la 19.12.2017: doar 369.818.935 lei. Așadar, în bugetul local rămân necheltuite aproape 120 de milioane de lei, bani cu care se puteau face o tonă de lucruri în orașul Bacău în acest an. Data viitoare când vi se mai spune că „nu sunt bani”, să țineți minte acest număr: 119.750.595 lei – fonduri disponibile necheltuite în 2017 la nivelul Primăriei Bacău.

Cea mai proastă situație o regăsim la secțiunea de dezvoltare (investiții): doar 17 milioane cheltuite din cele 94,5 planificate la începutul anului, adică un grad de realizare a proiectelor de investiții planificate care se situează la un rușinoș 18%. Este al doilea an la rând când se întâmplă acest lucru în Primăria Bacău, iar primarul Necula ar trebui să înceapă să (ne) dea socoteală pentru această incapacitate administrativă. Cum, rămâne de văzut.

 • 24. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. Ion Luca Caragiale nr. 3, deținute de SC Elvico SRL;
 • 25. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenurile neîngrijite din str. Ștefan cel Mare nr. 56 și str. Banca Națională nr. 6, ambele deținute de SC Wise Invest SRL;
 • 26. majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite din str. George Enescu nr. 44, deținute de Tănasă Cristinel;
 • 27. majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea neîngrijită din str. Oituz nr. 37, deținută de Văleanu Nicolae;
 • 28. delegarea gestiunii indirecte a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local către SC Societatea de Servicii Publice Municipale SA, prin negociere directă;

Este proiectul despre care v-am vorbit acum 2 săptămăni, o inițiativă prin care se pare că primarul Necula vrea să pună domeniul public și privat ale orașului direct în brațele SC SSPM Bacău SA. Ce înseamnă asta? Simplu: o primărie paralelă, comercială, care va da mult mai puțină socoteală în fața cetățenilor pentru banii publici pe care deja îi consumă prin activitățile pe care cică le desfășoară. Ne-a spus SSPM Bacău ce a făcut cu cele 2 milioane de lei primite la înființare? Nu, iar pentru asta i-am dat în judecată.

 • 29. modificarea actului constitutiv al SSPM Bacău SA pentru completarea obiectelor de activitate, respectiv pentru negocierea și semnarea contractului de delegare de la punctul 28;

sspm bacau

 • 30. aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale;
 • 31. aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău cu asocierea SC Eco Sud SA – SC High-Sorting SA și SC Anduna Servimob SRL;

Conform adresei ADIS din proiectul de hotărâre propus de primarul Necula, taxa de salubritate ar trebui majorată în 2018 la 9,97 lei/lună/persoană.

 • 32. aprobarea schimbului de locuință ANL între Grigori Diana și o locuință vacantă, Olaru Laura Ionela și o locuință vacantă, Hușanu Elena Luminița și o locuință vacantă, respectiv Stoica Gheorghe și o locuință vacantă, pentru încheierea contractelor de închiriere;
 • 33. aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară reabilitării străzii Aeroportului;

Conform documentației întocmite de SC Routte Construct SRL, valoarea totală a investiției se ridică la 13,1 milioane lei.

 • 34. stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2018. Acestea rămân, conform proiectului propus, la același nivel ca în 2017;
 • 35. aprobarea pentrul anul 2018 a taxelor locale care constituite surse de venit ale bugetului local;
 • proiect peste ordinea de zi, comunicat abia azi: 36A. emiterea unui acord favorabil domnului Grigoraș Viorel pentru obținerea unei autorizații de construire pentru o clădire de locuințe colective cu spații comerciale în str. Nicolae titulescu nr. 6, lângă imobilul C2 – Căminul Colegiului Economic „Ion Ghica”.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc astăzi.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

2 thoughts on “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 decembrie 2017

 1. Dupa ce te intorci de la sedinta, da-ne si noua un semn sa stim ce s-a intamplat cu punctul 28. Multumesc

 2. Buna ziua si LA MULTI ANI !. Pe aceasta ADRESA as dori sa va pot comunica ca am trimis catre Primaria Bacau – redau alaturat Documentul -Municipiul Bacau
  Către
  DANUT PATRASCU
  Astăzi 02.09.2017 la 10:03
  Domnule/Doamna DANUT PATRASCU,
  Va confirmam ca am primit petitia dumneavoastra, cu numarul de inregistrare 20170902-1504335491 la data/ora 02.09.2017 06:58.
  Conform OG 27/2002, Actualizata 2016, Art. 8 (1), va vom trimite un raspuns, prin e-mail, la adresa danut1949@yahoo.com, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
  In cazul in care avem nevoie de informatii suplimentare, va vom contacta la numarul de telefon 0720927638.
  Vă mulțumim!
  Municipiul Bacău
  Va pot comunica NU ERA IN FOLOSUL MEU ci a populatiei Bacaouane, care nici pana azi nu am primit nici un raspuns. DE CE ?Rog cautati PETITIA, iar daca nu este de gasit am sa va trimit integral SESIZAREA. Cu respect, un cetatean din Bacau, Patrascu Danut. Daca puteti dati-mi un semn ca ati primit aceste randuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *