Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 septembrie 2018

Joi, 27 Septembrie 2018 | Bacau | 2 comentarii

Mâine, începând cu ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov” ne vedem pentru o nouă ședință a Consiliului Local Bacău. 22 de proiecte erau înscrise pe ordinea de zi, însă pe ultima sută de metri am ajuns la o agendă care cuprinde 38 de inițiative după ce 16 dintre ele au fost anunțate “peste ordinea de zi”, fără referatul de urgență prevăzut de lege.

Așa cum v-am obișnuit, mai jos puteți consulta rezumatele acestor proiecte, dar vă rog să parcurgeți articolul până la capăt căci cele mai importante documente propuse sunt exact cele anunțate în suplimentarea ordinii de zi din convocare. De exemplu, rectificarea bugetară e la poziția 23.

Dacă vreți să vedeți ce este foarte urgent pentru administrația Necula, vă recomand să vă uitați la 23M și 23N: resurse de patrimoniu puse la dispoziția BOR. Pe de o parte pentru organizarea unei conferințe cică de informare pentru referendumul de săptămâna viitoare, pe de altă parte pentru funcționarea unui post de radio creștin la Centrul de Afaceri și Expoziții. Da, ați citit bine!

 • 1. validarea mandatului lui Ghiorghe Huluță (ALDE), care vine în Consiliul Local pe locul lăsat liber de Constantin Gherasim;

gheorghe huluta sedinta consiliu local bacau 29 iulie 2015-1

 • 2. alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp din str. Izvoare nr. 127 și 129 după decizia OCPI;
 • 3. închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 10,75 mp de pe terasa de flori de la Piața Centrală;
 • 4. închirierea a două suprafețe de 1 mp din Piața de Gros;
 • 5. modificarea HCL 277/2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflat în Piața Centrală;
 • 6. darea în folosință cu titlu gratuit către Spitalul TBC a unor echipamente medicale de la Spitalul Municipal: canapea electrică de examinare cu înălțime variabilă, două EKG 12 canale, 12 derivații, respectiv un ecograf Doppler color, 3 sonde, 3D;
 • 7. aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din mun. Bacău;

thermoenergy bacau

 • 8. modificarea și completarea inventarului domeniului public al mun. Bacău;
 • 9. modificarea și completarea inventarului domeniului privat al mun. Bacău cu o serie de suprafețe dedicate unor balcoane, garaje și alte improvizații urbanistice cu care eu nu pot fi de acord de vreme ce apar ca ciupercile după ploaie, fără vreo viziune în spate;
 • 10. modificarea HCL 276/2018 prin care a fost aprobată închirierea unei suprafețe de teren din Piața Sud prin licitație publică deschisă (pentru un tonomat de cafea);
 • 11. aprobarea un schimb de locuințe ANL între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria;
 • 12. modificarea criteriilor de acces la locuințele ANL cu reglementările actualizate în vigoare privind venitul mediu net pe membru de familie;
 • 13. modificarea HCL 208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor ANL prin eliminarea a 14 solicitanți care nu au reconfirmat îndeplinirea criteriilor, respectiv completarea cu 19 solicitanți care îndeplinesc toate criteriile;
 • 14. schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul Colegiului Economic “Ion Ghica” pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare;
 • 15. completarea inventarului bunurilor din domeniul public prin înscrierea unui teren de 220,16 mp de lângă sediul Poliției Locale pentru amenajarea ca alee pietonală în întâmpinarea finalizării Insulei de Agrement;
 • 16. aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar;
 • 17. alocarea sumei de 1890 lei către Asociația Națională a Surzilor din România – filiala Bacău și punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia pentru organizarea Simpozionului “Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire – Trecut, prezent și viitor” (23 octombrie 2018);
 • 18. desemnarea reprezentanților CL în CEAC-urile unităților de învățământ (eu voi fi la Șc. gimnazială “Dr. Alexandru Șafran”);
 • 19. modificarea organigramei de la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor prin promovarea doamnelor Grosu Marinela și Miftode Liliana;
 • 20. aprobarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia după transformarea a 4 posturi;
 • 21. alocarea a 26.360 lei către Asociația TART pentru organizarea simpozionului internațional “Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”;
 • 22. alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-noiembrie 2018;

sala sedinte consiliul local bacau centrul de afaceri

 • 23A. rectificarea Bugetului local pe anul 2018: plus 7.268.000 lei de la bugetul de stat prin sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și 127.000 lei pentru drepturile copiilor cu CES din învâțământ, respectiv minus 2.568.000 din cotele din impozitul de venit.

Ce obiective se suplimentează:
+ 280.000 pentru cheltuieli curente de întreținere și funcționare pentru autorități executive;
+ 127.000 pentru drepturile copiilor cu CES din învățământ;
+ 452.000 pentru igienizări, mobilier și utilități;
+ 10.000 pentru supravegherea sănătății cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare;
+ 983.ooo pentru funcționarea Bazinului de înot, zilierilor și acoperirea cheltuielilor curente;
+ 2.361.400 pentru carburanți, piese de schimb, reparații utilaje și materiale antiderapante pentru sezonul rece;
+ 613.600 pentru acoperirea cheltuielilor cu reparațiile străzilor;
+ 2.726.120 pentru plata subvențiilor la energie termică;
+ 1.658.930 pentru plata pierderilor de pe rețeaua de termoficare;
+ 220.000 pentru montarea unor parcometre;
+ 37.616 pentru învâțământ;
+ 68.244 pentru reamenajarea parcului Aviatori 1;
+ 69.089 pentru amenajarea parcului Aviatori 2;
+ 55.000 pentru montarea unor trambuline la Bazinul de înot;
+ 14.000 pentru o mașină de frecat și aspirat pardoseli la Bazinul de înot;
+ 10.000 pentru un punct de alimentare cu energie electrică a semaforului din intersecția Republicii-Condorilor;
+ 30.000 pentru traseul pentru biciclete semicircular Mioriței;
+ 30.000 pentru reamenajarea străzii Prieteniei pe modelul zonei rezidențiale home-zone;
+ 30.000 pentru un coridor pentru deplasări nemotorizate;
+ 10.000 pentru reabilitarea străzii Aeroportului.

De unde se taie bani:
– 2.049.000 de la sănătate (Spitalul Municipal și relocarea Stației Salvare în zona Milcov);
– 160.000 de la modernizarea și reabilitarea clădirii fostei Stări civile;
– 50.000 de la consolidarea și modernizarea Stadionului Municipal;
– 10.000 de la amenajarea Parcului Aviatori 2 (studii și expertize);
– 144.000 de la amenajarea malurilor Lacul Bacău – etapa I (Insula de Agrement);
– 162.000 de la amenajarea unui parc în cartierul Aviatori (str. Făgăraș);
– 19.000 de la amenajarea unui parc pentru cartierul CFR (str. Tineretului);
– 101.000 de la reconfigurarea spațiilor interstițiale din cartierul Bistrița Lac;
– 29.000 de la reabilitarea Casei Rafailă;
– 29.000 de la amenajarea unei menajerii;
– 29.000 de la construirea unui balon de fotbal;
– 58.000 de la proiectul de reconfigurare a spațiilor interstițiale din cartierul Aviatorilor;
– 49.000 de la proiectul POCA “Drumul anticorupție: echilibru și integritate în mun. Bacău”;
– 69.000 de la proiectul POCA pentru introducerea unui sistem modern de management pentru optimizarea investițiilor din mun. Bacău;
– 60.000 de la proiectul de asigurare a managementului performanței și calității în mun. Bacău;
– 20.000 de la elaborarea Politicii de parcări;
– 29.000 de la lucrările de eliminare a acumulărilor de gaze naturale peste limitele admisibile n ansamblul locuințelor ANL Gherăiești;
– 34.000 de la amplasarea unor sirene electronice pentru alarmarea populației;
– 20.000 de la reabilitarea PT 33 cu destinația de Club al pensionarilor;
– 34.000 de la reabilitarea unei clădiri în vederea creării unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunității (zona Letea);
– 29.000 de la construirea unui modul la Căminul pentru persoane vârstnice;
– 29.000 de la construirea unui modul pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități;
– 69.000 de la montarea unor canalizații subterane și cămine de joncțiune pentru iluminatul public
– 479.000 de la amplasarea unor module comerciale și LTE în Piața centrală;
– 49.000 de la construirea unui modul cu destinația de birouri în incinta CAEx;
– 69.000 de la construirea locuințelor ANL (Bucegi III B LTE);
– 49.000 de la reabilitarea locuințelor sociale și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate (zona Izvoare);
– 9.000 de la modernizarea iluminatului și asigurarea supravegherii spațiului public în zona Izvoare;
– 49.000 de la extinderea infrastructurii tehnico-edilitare;
– 460.000 de la Rezerva de apă;
– 315.000 de la sistemul de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta;
– 24.000 de la modernizarea stațiilor de transport public;
– 171.000 de la 3 coridoare pentru deplasări nemotorizate (Centru-CFR, Cancicov-Sala Sporturilor, Centru-Aeroport).

 • 23B. transmiterea dreptului de concesiune de la Berbec Carmina la Grădinaru Gheorghiță-Marius;
 • 23C. transmiterea dreptului de concesiune de la Constantinescu Emil și Monica la Cojan Rodica;
 • 23D. transmiterea dreptului de concesiune de la Lazăr Vasiile la Ionel Maria-Magdalena;
 • 23E. transmiterea dreptului de concesiune de la Miclăuș Pavel la Grigoraș Mariana;
 • 23F. transmiterea dreptului de concesiune de la Oancea Gheorghe-Nicușor și Alina-Roxana la Borcan Viorel-Ioan și Elena-Cerasela;
 • 23G. aprobarea unui PUZ pentru construirea unor locuințe ANL pentru specialiștii din sănătate de către municipalitatea băcăuană în str. Teiului nr. 13;

Screenshot 2018-09-28 at 00.08.46

 • 23H. aprobarea unui PUZ pentru schimbarea funcțiunii unui teren de 43.181 mp și realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale, birouri și paracare supraterană în str. Tazlăului nr. 7D și 7K de către Fiald Imobiliare SRL și Popovici Ionuț-Adrian;

Screenshot 2018-09-28 at 00.12.30

 • 23I. alocarea a 49.500 lei către Asociația Speranța Bunicilor pentru realizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (10-11 octombrie 2018);
 • 23J. alocarea a 38.224 lei către Asociația Generală a Arhiviștilor din România – filiala Bacău pentru realizarea unir evenimente organizate cu ocazia Centenarului Zborului Marii Uniri (20 noiembrie 2018);
 • 23K. alocarea a 30.000 lei către Asociația Așchiuță pentru realizarea Festivalului Toamnei – Bacău Fest 2018 (12-14 octombrie 2018);
 • 23I. alocarea a 1.000 de lei către Asociația Așchiuță pentru deschiderea anului școlar Palatul Copiilor (30 septembrie 2018);
 • 23M. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară către Fundația “Episcop Melchisedec” (condusă de Ioachim Băcăuanul de la BOR Bacău) pentru realizarea unei conferințe pentru referendumul din 6-7 octombrie 2018;
 • 23N. acordarea cu titlu gratuit către Parohia Sf. Voievozi Săvinești din jud. Neamț a două birouri de la CAEx pentru dechiderea unui post de radio local;
 • 23O. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din str. Tazlăului și din str. Milcov;
 • 23P. acordarea unui ajutor de urgență de 9.000 lei către Slobozeanu Andreea-Luminița pentru acoperirea costurilor investigațiilor și tratamentelor medicale.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

2 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 septembrie 2018”

 1. Stan 28 Septembrie 2018 at 18:51 Permalink

  Rezerva de apa nici nu a inceput si deja se taie bani?
  Si apropos de parcometre. Daca NICIUNA din parcarile cu plata nu este amenajata conform HCL mai este obligatorie plata taxei? Ceva care nu respecta legea ne obliga sa o respectam? Vezi ce spune HCL prvind marcarea acestor parcari. Care a fost logica aruncarii unor bani pe numerotarea locurilor de parcare? La ce foloseste?

 2. Mihnea 18 Octombrie 2018 at 11:29 Permalink

  In sfarsit un ansamblu rezidential cu parcare separata supraetajata. Sunt curios sa vad ce o sa iasa. Ma refer la PUZ-ul celor de la Fiald.


Lasa un comentariu