Ședința Consiliului Local Bacău din 29 aprilie 2021 (rezumatul proiectelor)

Miercuri, 28 Aprilie 2021 | Bacau | Comenteaza

Aproape 40 de proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi a ședinței ordinare de mâine a Consiliului Local al municipiului Bacău, convocat să se întrunească la Centrul de Afaceri și Expoziții începând cu ora 11:00. Investiții, licitații pentru o serie de activități economice, un prim pas pentru punerea în ordine a transportului public, planuri urbanistice, anumite facilități fiscale și multe altele vor fi pe agenda de mâine a deliberativului local.

Mai jos aveți rezumatul proiectelor, așa cum v-am obișnuit la fiecare ședință de când am intrat în Consiliul Local:

 • 1. acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei doamnei Pal Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 2. aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cazuri de utilitate publică pentru o serie de terenuri în vederea investiției de consolidare și amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului;
 • 3. acordarea unor facilități fiscale, pe durata stării de alertă, la plata chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele și spațiile situate în incinta Pieței Centrale și a Bazarului Milcov, în sensul reducerii cu 15%;
 • 4. acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

consiliul local bacau 2021

 • 5. aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;
 • 6. acordarea avizului pentru prestarea de servicii funerare operatorului economic SC TARTAR SRL pentru activitatea de pompe funebre și transport;
 • 7. aprobarea închirierii, prin licitație publică, a două căsuțe din lemn situate în Piața Tricolorului în vederea desfășurării de activități comerciale: 6,25 mp, 40 ron/mp/lună;
 • 8. închirierea prin licitație publică a 15 suprafețe de teren de 15 mp și 10 mp, situate în domeniul public al municipiului, pentru amplasarea trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice: 40 lei/mp/lună (total preț de pornire: 8.000 lei/lună);
 • 9. aprobarea devizului general actualizat (faza Proiect Tehnic) pentru modernizarea, dotarea și extinderea corpului ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) – valoare totală de 11,7 milioane lei;
 • 10. reeșalonarea multianuală a proiectului de dezvoltare a pieței de energie termică – etapa a III-a privind racordarea Spitalului Județean de Urgență și a Colegiului Economic “Ion Ghica”;
 • 11. închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în Parcul Nord (str. Hatman Berescu) pentru amplasarea unui modul (construcție provizorie) pentru desfășurarea activității de comerț: 12 mp, 40 lei/mp/lună, adică la un preț de pornire de 480 lei/lună;
 • 12. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 13. concesionarea directă a suprafeței de teren de 4 mp doamnei Rumega Zina pentru realizarea unei extinderi – balcon la formele și dimensiunile celui de mai sus;
 • 14. modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului în 5 puncte:

– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior;
– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Financiar Contabil se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal;
– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Financiar Contabil se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
– un consilier juridic (debutant, clasa I) din cadrul Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri se transformă în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;
– un consilier (clasa I, grad profesional de asistent) se mută de la Evidență Contracte la Biroul Aprovizionare și IT.

 • 15. modificarea denumirii Serviciului Gestionare a Câinilor Comunitari în Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, conform legii;
 • 16. modificarea Planului Urbanistic General (PUG) în ceea ce privește indicatorii urbanistici aferenți zonei Sălii Polivalente, care preia specificațiile din PUZ-ul aprobat prin HCL 347/2008: funcțiunea mixtă de zonă parcuri, spații verzi, complexuri sportive, amenajări pentru sport, agrement, turism, perdele de protecție și zona instituții și servicii, cu un POT de 47% și CUT de 3,3;
 • 17. actualizarea tarifelor din HCL 213/2020 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a unor amplasamente de pe Insula de Agrement;
 • 18. aprobarea regulamentului de reînscriere, înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele din subordinea Centrului Bugetar Creșe, precum și aprobarea procedurilor și criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere;
 • 19. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat;
 • 20. darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-Catolică a unor imobile din str. Tecuciului nr. 21 pentru continuarea activității Centrului de recuperare și reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap mental sever și profund care funcționează sub egida “Misionarele Carității – filiala Bacău”;
 • 21. modificarea și completarea HCL 294/2020 mprivind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, în sensul reducerii taxei pentru amenajării teraselor de la 15 lei/mp/lună la 7,5 lei/mp/lună;
 • 22. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei grădinițe cu trei săli de grupă pe str. Tazlăului nr. 7 BIS, obiectiv realizat pe proprietate privată de SC Industries Yield SRL;
 • 23. aprobarea prelungii duratei din contractul de concesionare nr. 12836/29.04.1996 cu Floridona PREST SRL pentru terenul de 20 mp din str. Republicii nr. 3;
 • 24. modificarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate;
 • 25. aprobarea protocolului de colaborare cu ISU Bacău pentru acordarea accesului gratuit la Bazinul de Înot pentru desfășurarea antrenamentelor personalului cu atribuții de căutare și salvare în mediul acvatic din cadrul ISU Bacău;
 • 26. acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal pentru suprafața de 59 mp în favoarea SC KAPPA Invest SRL pentru terenul din Calea Mărășești 100A;
 • 27. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru racordarea unor obiective private;
 • 28. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public;
 • 29. aprobarea raportului pe trim. I al anului 2021 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxit de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;
 • 30. aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2021;
 • 31. reglementarea unei situații juridice pentru o suprafață de teren ocupată de un balcon preluat ca moștenire – parte a unei locuințe – de soții Ursachi Liviu și Ursachi Mihaela;
 • 32. aprobarea devizului general actualizat, conform actului adițional nr. 4, la contractul 69584/15.10.2018 aferent obiectivului de investiții Rezerva de apă a municipiului Bacău;
 • 33. constatarea, în conformitate cu Regulamentul european 1370/2007 privind serviciile de transport, a încetării contractului de concesiune nr. 11252/2004 încheiat de municipalitate cu SC Transport Public SA, precum și aprobarea măsurii privind continuitatea serviciului public de transport local de persoane pe o perioadă de maximum 2 ani;
 • 34. participarea municipiului Bacău, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), împreună cu UNICEF România la proiectul Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România;

Proiectul va pune bazele dezvoltării unui centru de servicii comunitare integrate și va implica municipiul in inițiativa “Localități Prietene ale Copiilor”. Proiectul a fost depus de UNICEF pentru obținerea finanțării non-competitive din fonduri SEE (norvegiene), iar bugetul aferent municipiului este de 1,76 milioane lei pe toată perioada derulării proiectului de 3 ani.

 • 35. aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare;
 • 36. alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021;
 • 37A. aprobarea Planului urbanistic zonal pentru construirea unui imobil S+P+3 pe str. Alecu Russo nr. 15A, beneficiar Milibuz SRL;

milibuz proiect

 • 37B. probarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial LIDL în str. Milcov 3-5, beneficiar Subex Industries SA;

puz milcov

 • 37C. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru cosntruirea unui bloc de locuințe colective pe str. Martir Horia nr. 20, beneficiar Nevco Invest SRL.

Screenshot 2021-04-28 at 17.16.15

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu