Ședința Consiliului Local Bacău din 15 aprilie 2022 (rezumatul proiectelor)

Vineri, 15 Aprilie 2022 | Bacau | Comenteaza

O ședință extraordinară cu 10 puncte pe ordinea de zi este programată să aibă loc astăzi, Consiliul Local al municipiului Bacău fiind convocat începând cu ora 10:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții.

În continuare puteți consulta rezumatele proiectelor de pe ordinea de zi.

  • 1. alegerea președintelui de ședință pentru această ședință extraordinară;
  • 2. punerea la dispoziție către IȘJ Bacău cu titlu gratuit, pentru 15 aprilie 2022, sala Amfiteatru din cadrul CAEx pentru desfășurarea festivității de premiere a elevilor participanți la Olimpiada națională de fizică;
  • 3. împuternicirea unui mandatar în vederea reprezentării intereselor municipalității în dosarul 673/110/2022 de pe rolul Tribunalului Bacău în care SSPM a atacat HCL 476/2021 prin care Consiliul Local a hotărât că domeniul public al municipiului nu va mai fi administrat de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău;
  • 4. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție;
  • 5. corectarea denumirii străzii Cireșoaiei și includerea în domeniul public a unei suprafețe de 10.562 mp aparținând acestei străzi, ca urmare a măsurătorilor topografice efectuate;

strada ciresoaiei

🎓 5987 burse de merit: 200 ron/lună;
🤗 4639 burse sociale: 200 ron/lună;
📖 955 burse de studiu: 150 ron/lună;
👏 7 burse de performanță: 500 ron/lună.

Dacă în 2021 a fost nevoie de numeroase presiuni publice și discuții în contradictoriu pe care le-am avut cu primarul pentru respectarea legii și acordarea burselor către elevi, iată că anul acesta intrăm într-o logică a normalității, cu un buget record de peste 23 de milioane de lei alocat pentru bursele școlare.

Acordarea burselor a fost unul dintre punctele principale pentru care am militat în toți acești ani de când sunt activ în spațiul public băcăuan și mă simt împăcat cu eforturile depuse.

Totuși, cred că presiunile mele ar fi fost în zadar fără campaniile de advocacy desfășurate de reprezentanții Asociației Elevilor din Bacău pe de o parte (lor le aparține fotografia-protest de mai jos) și de cei ai CJE Bacău pe de altă parte. Și chiar dacă elevii sunt cei care ar trebui să le mulțumească pentru aceste burse lunare, o voi face și eu de fiecare dată când voi avea ocazia.

  • 7. stabilirea mandatului reprezentantului legal pentru ședința AGA a CRAB din 16 mai 2022;
  • 8. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza devizului general (faza proiect tehnic) pentru construirea ansambulului Street Workout Bacău, donat de GIVES, pe Insula de Agrement, și abrogarea HCL 397/2021 ce anterior prevedea ca acest ansamblu să fie amplasat în Parcul Cancicov;

street workout bacau

  • 9. modificarea HCL 284/2021 privind organigrama Primăriei Bacău:

I. În cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare:
– două funcții publice vacante de consilier clasa I (grade asistent și principal) se transformă ambele în funcții cu grad de debutant la Compartimentul asociații de proprietari;
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad principal) va avea gradul de debutant în cadrul Biroului Învățământ, Cultură, Sănătate.

II. În cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni:
– două funcții publice vacante de consilier clasa I (grad superior) se transformă în funcții cu grad de asistent, respectiv debutant în cadrul Compartimentului analiză, întocmire și urmărire documente.

III. În cadrul Direcției Tehnice:
– o funcție contractuală vacantă de șofer de la Biroul aprovizionare devine o funcție de referent (treapta I, studii medii);
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad debutant) va avea grad superior la Serviciul Tehnic Investiții;
– două funcții contractuale vacante de inspector de specialitate II S vor avea gradul IA S în cadrul Serviciului elaborare proiecte și monitorizare strategii;
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad asistent) va avea gradul superior în cadrul Serviciului Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe.

IV. La nivelul Direcției Patrimoniu:
– Năstase Daniela este mutată de la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente la Compartimentul evidență și inventar patrimoniu;
– o funcție contractuală vacantă de inspector II S de la Compartimentul evidență și inventar patrimoniu va fi mutată la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente;
– Grosu Daniela este mutată de la Compartiment urmărire lucrări la Compartiment exploatare fond locativ și gestionare spații/terenuri;
– o funcție publică vacantă (grad debutant) este mutată de la Compartiment exploatare fond locativ și gestionare spații/terenuri la la Compartiment urmărire lucrări;
– transformarea a două funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate I S și IA S în gradul debutant S în cadrul Compartimentului cadastru.

V. La nivelul Direcției Juridice:
– transformarea unei funcții contractuale vacante de consilier juridic I S în funcție de consilier juridic cu grad superior în cadrul Serviciului juridic contencios și aplicarea legilor proprietății.

VI. La nivelul Direcției Economice:
– o funcție publică vacantă de consilier gradul I (grad debutant) va avea grad de asistent în cadrul Compartimentului control fiscal persoane fizice.

VII. La nivelul Direcției urbanism:
– o funcție publică de consilier clasa I (grad superior) va avea grad de debutant în cadrul Compartimentului secretariat și comisii al Serviciului de urbanism și planificare strategică;
– mutarea doamnei Ciobanu Nicoleta de la Compartimentului secretariat și comisii la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente.

  • 10. completarea HCL 107/2022 în sensul mandatării ADIB să semneze în numele mun. Bacău actul adițional la contractul de delegare cu bunurile recent transmise operatorului CRAB;

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu