Ședința Consiliului Local Bacău din 16 august 2022 (rezumatul proiectelor)

Astăzi, începând cu ora 14:00, suntem convocați la Centrul de Afaceri și Expoziții pentru o ședință extraordinară a Consiliului Local cuprinzând 13 puncte pe ordinea de zi. În continuare puteți consulta rezumatul tuturor subiectelor.

 • 01. depunerea jurământului de consilier local de către dl. Sorin Mihăilă;
 • 02. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea rețelei de iluminat aferentă locuințelor sociale din str. Izvoare.

Valoarea investiției este de 1 milion de lei (cu TVA) și presupune realizarea unui iluminat public fotovoltaic format din 30 de stâlpi metalici zincați de 8m, echipați cu kit fotovoltaic pentru lămpi LED de 40W.

Vor fi amenajate 363 de locuri de parcare în parcarea supraterană, plus alte 37 de locuri în exterior dintre care 9 locuri sunt destinate automobilelor cu încărcare electrică. Valoarea investiției se ridică la 57 de milioane de lei.

parcare unirii

 • 04. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău. Valoarea actualizată: 10,5 milioane lei;
 • 05. completarea HCL 291/2021 privind aprobarea preluării garajelor edificate pe terenurile aparținând mun. Bacău în baza unor contracte de închiriere/concesiune în vederea desființării acestora;
 • 06. rectificarea bugetului local pe anul 2022. Cele 6 pagini pline de diminuări și suplimentări aferente modificării bugetului pot fi consultate aici.
 • 07. asocierea cu Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău în vederea asigurării cadrului instituțional pentru obținerea finanțării necesare restului de executat la obiectivul de investiții „Finalizare proiectare și execuție Spital Municipal Bacău” și integrarea în ansamblul medical al Spitalului de Urgență Bacău din fonduri europene prin PNRR, C12 – Sănătate, inclus în lista obiectivelor finanțabile prin programul PNRR;

Un proiect de hotărâre absolut inutil, propus de primarul Lucian Stanciu-Viziteu în totală contradicție cu PNRR (Componenta C12 – Sănătate), care la poziția 49 a spitalelor ce ar putea fi finanțate prevede realizarea și dotarea unei secții de mari arși la Spitalul Municipal.

 • 08. includerea unor bunuri în domeniul public ca urmare a recepționării obiectivului Rezerva de apă a mun. Bacău.
 • 09. modificarea HCL 425/2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea iluminatului public, în sensul extinderii perioadei de tragere cu încă 12 luni, până la 31 decembrie 2023;
 • 10. completarea HCL 227/2022 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în sensul aprobării ghidului solicitantului pentru domeniul social și a grilei de evaluare;
 • 11. completarea HCL 244/2022 prin care s-a aprobat programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general, în sensul completării programului cu suma de 850.000 lei pentru domeniul social;
 • 12. trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public, mai precis a unor terenuri eliberate de garaje în str. Digu Bârnat 1-7;
 • 13. mandatarea împuterniciților în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău SA să aprobe achiziționarea unui buldoexcavator.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *