Ședința Consiliului Local Bacău din 28 decembrie 2020 (rezumatul proiectelor)

Duminica, 27 Decembrie 2020 | Bacau | 1 comentariu

Mâine, începând cu ora 11:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții se va desfășura ultima ședință a Consiliului Local Bacău de anul acesta. Foarte importantă de altfel, întrunirea are 21 puncte pe ordinea de zi și cuprinde investiții noi propuse, rezolvarea unor probleme de parcare, o rectificare bugetară importantă, aprobarea investițiilor cu care începe anul 2021, o simplificare administrativă locală, dar și stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2021 – asupra căreia sunt așteptate largi dezbateri.

Ca de obicei, așa cum v-am obișnuit de 4 ani și jumătate, mai jos puteți citi esențialul fiecărui proiect de hotărâre, cu precizarea că pentru cele mai complexe e nevoie să intrați pe site și să le analizați.

 • 01. aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren din str. Chimiei nr. 2 și str. Tazlăului 7K în vederea extinderilor de rețea de gaze;
 • 02. asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

cristian ghinghes consiliul local bacau

 • 03. acordarea Diplomei de onoare și plata unui premiu de 500 de lei celor 71 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 15 decembrie 2020;
 • 04. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor bunuri – mijloace fixe (CRAB) în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;
 • 05, 06, 07, 08. vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat:

– Bicaz 164/D/2;
– Nicu Enea 7/B/35;
– Victor Babeș 2/A/58;
– Bucegi 123/C/2.

 • 09. înaintarea către Guvernul României a trecerii terenului de 2378 mp din str. Oituz 29-31 (fosta Secție nr. 2) din domeniul public al statului și administrarea MAI în domeniul municipiului Bacău pentru amenajarea unei parcări care să ofere posibilitatea descongestionării traficului rutier de pe str. Oituz;
 • 10. aprobarea listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, în baza criteriilor de ierarhizare: 52 de solicitanți;
 • 11. aprobarea documentației tehnico-economice (faza de documentație de avizare lucrări) pentru modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău: 16,4 milioane lei (turbină cu gaze naturale tip TITAN 130S);
 • 12. aprobarea premierii unor sportivi de la SCM Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe – Liga Juniori – Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora: 20 de persoane x 300 de euro = 6.000 euro;
 • 13. modificarea HCL 226/2016 prin care s-au modificat unele HCL în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care municipiul Bacău este acționar/asociat, în sensul modificării totale a componenței Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău;
 • 14. modificarea HCL 84/2012 privind Planul Urbanistic General (PUG) în ceea ce privește prevederile referitoare la posibilitatea amenajării spațiilor de parcare nu doar în interiorul amplasamentului, ci și pe o rază de maximum 250 de metri de investiția de bază pentru care se solicită autorizația de construire – chestiune din Regulamentul Local de Urbanism pe care vrem să o eliminăm, după consultările cu Ordinul Arhitecților din România (OAR);

Sper ca cele 5 partide care au fost împotriva reparării deficitului de locuri de parcare provocat de Regulamentul Local de Urbanism să fie de acord acum cu această propunere absolut normală.

 • 15. instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de Primăria Bacău, prin eliminarea obligativității cetățenilor de a obține un certificat fiscal de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL);
 • 16. rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+547.294 lei pentru traseul pentru biciclete semicircular (Mioriței) – finanțare nerambursabilă;
+120.000 lei pentru ridicarea unui pod peste râul Bistrița care să lege Bacăul de Letea Veche (studii, documentație etc);
+225.000 lei pentru parcare colectivă rezidențială “smart parking” în cartierul Bistrița Lac (resistematizare, SF, documentație);
+225.000 lei pentru parcare str. 9 Mai-Unirii (resistematizare SF, temă de proiectare);
+121.000 lei pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Colegiului Național de Artă “George Apostu”;

+294.700 lei pentru construirea unei grădinițe și a unei creșe la Școala Nicu Enea (Calea Romanului nr. 144);
+10.000 pentru realizarea punctului de alimentare cu energie electrică a instalației de balizare pentru nocturna Stadionului municipal;
+222.299 lei pentru construirea unor platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane și instalarea de sisteme inteligente de colectare selectivă a deșeurilor stradale (SF/DALI, studii, documentații);

-1.217.999 lei de la CRAB

 • 17. aprobarea programului obiectivelor de investiții în continuare până la aprobarea bugetului local pe anul 2021:

– Construire Spital Municipal;
– Modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau;
– Reabilitare Insula de agrement;
– Construire gradinita si cresa Colegiul N.V. Karpen;
– Construire gradinita si cresa scoala Nicu Enea, Calea Romanului nr.144;
– Construire cresa scoala G.M. Cancicov;
– Modernizare ateliere Colegiul Grigore Antipa;
– Construire corp nou si modernizare cladire Gradinita nr.18;
– Amenajare spatiu cu destinatie de cresa in incinta Gradinitei nr.27;
– Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice cladiri publice (Reabilitare termica) Colegiul National “George Apostu” Municipiul Bacau;
– Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale “Alecu Russo”, Municipiul Bacau;
– Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, aplicatie POR axa 8.1;
– Construire cladire cu destinatie spalatorie, arhiva si birouri administrative – Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau;
– Constructie cladire destinata pacientilor ce beneficiaza de internare de zi si birouri administrativ -Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau;
– Construire Stadion Municipal Bacau, str. General Stefan Guse nr.2-4;
– Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor “Hub pentru tineret” Cinema Orizont, aplicatie POR;
– Modernizare si reabilitare Cresa nr.3, aplicatie POR;
– Modernizare si reabilitare Cresa nr.9, aplicatie POR;
– Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane si instalarea de sisteme inteligente de colectare selectiva a deseurilor stradale – SF/DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, alte taxe;
– Inchidere celula 1 – Depozit deseuri;
– Realizarea statiei de demanganizare Gheraiesti Bacau si a fronturilor de captare;
– Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani;
– Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati;
– Dezvoltarea pietei de energie termica- etapa III – Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic “- Racordarea Spitalului Judetean Bacau;
– Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau;
– Construire, reabilitare si modernizare strazi, retele apa, canalizari;
– Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta, aplicatie POR;
– Modernizarea staţiilor de transport public , aplicatie POR;
– Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, aplicatie POR;
– Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești , aplicatie POR;
– Traseu biciclete – semicircular – Mioritei, aplicatie POR;
– Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Inot – Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului), aplicatie POR;
– Ameliorarea conectivitatii intre Bacau si Letea Veche prin crearea unei legaturi rutiere (inclusiv pietonale si ciclabile) intre Str. Milcov si retea stradala Letea Veche;
– Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac – Resistematizare;
– Parcare str.9 Mai – Bdul Unirii – Resistematizare.

 • 18. reviziurea zonării fiscale a teritoriului municipiului Bacău. Sunt propuse urmatoarele zone de impozitare:

– D – toate străzile care nu sunt asfaltate;
– C – toate străzile asfaltate, dar care nu au toate utilităţile (apă potabilă, canalizare, iluminat stradal, etc);
– B – toate străzile asfaltate, care au toate utilităţile (apă potabilă, canalizare, iluminat stradal, etc), dar care nu au în apropiere un parc şi nici transport în comun;
– A – toate străzile care beneficiază de toate facilităţile lipsă din zonele B, C şi D.

 • 19. stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021, conform graficului aprobat în 2010 și actualizat în 2018:

– Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale – 16 lei/persoană/lună;
– Pentru persoanele juridice – 17,11 lei/salariat/lună (indiferent de tipul de contract);
– Instituţiile publice – 17,11 lei/salariat/luna (indiferent de tipul de contract).

Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situaţiile în care vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agentii) că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe raza municipiului Bacău. Pentru persoanele fizice se va recalcula taxa datorată în situaţiile în care vor proba cu documente jusificative (adeverinţe de la asociaţiile de proprietari/locatari, etc) numărul de persoane. Pe baza declaraţiei pe proprie raspundere recalcului taxei se va face începând cu data depunerii declaratiei.

 • 20. stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;

Avem de ales între a continua abordarea populistă, tolerând totodată subdezvoltarea din ultimii ani, și a ne asuma o serie de creșteri care să se vadă imediat în calitatea serviciilor și lucrărilor publice.

În ultimii 10 ani, impozitele au fost menținute la pragul minim, timp în care ne-am uitat cu jind către Oradea și alte orașe dezvoltate, unde primarii și consiliile și-au asumat să colecteze mai mult, iar rezultatele se văd acum. Nu putem avea condiții de 10 lei când noi plătim 2-3 lei.

Totuși, nu luăm în calcul o majorare bruscă și din pix a taxelor, ci graduală, pe baza dezbaterilor ca cea de vinerea trecută, tocmai pentru ca cetățenii și mediul economic să nu resimtă o presiune fiscală semnificativă.

 • 21. alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile ianuarie și februarie 2021.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 28 decembrie 2020 (rezumatul proiectelor)”

 1. Adriana 27 Decembrie 2020 at 23:39 Permalink

  Cum se schimba perspectiva…..cand erai consilier local reprosai Primarului ca peste 95% din veniturile Primariei se duc pe cheltuieli de functionare si cei 5% care ramaneau pt investitii erau treptat, treptat, redistribuiti pt functionarea aparatului administrativ. Acum, brusc, din partea cealalta a baricadei, descoperi ca mai aveti nevoie de venituri pt functionare, si ca cei care v-au votat pentru a face ceva in aceasta localitate, ar trebui sa nu ”tolereze subdezvoltarea si sa-si asume cresterea taxelor si impozitelor”.
  Asa se intampla and esti lipsit de competenta..ca si in afaceri: primul impuls este sa cresti pretul gandindu-te ca vei obtine mai multi bani. GRESIT DOMNILOR:mai intai reduceti cheltuielile colosale de functionare a unor institutii / administrații care ar trebui sa deserveasca cetatenii acestei urbe si abia apoi cereti-ne laude pt ”curajul vostru a va asuma cresterea taxelor”.

  Tu esti foarte tanar (si in jobul acesta si in cariera ta) dar aceste decizii stupide pe care vi le asumati impreuna nu sunt ceva ce trebuie sa va ”asumati” ca si cum ar fi ceva impersonal. Pentru ca noi LE LUAM FOARTE PERSONAL!
  Cand vom vedea concret ca ati facut economii din banii nostri (spre ex nu v-ati lua calculatoare de 15000 lei si 2 consilieri cu salariu anual de 72.000 lei pt fiecare voceprimar plus inca vreo 4 consilieri pt primar), cand vom vedea ca ati restructurat aparatul administrativ, cand vom fi mandri ca locuim in acest oras, abia apoi sa ne cereti sa ne asumam noi cresteri de taxe. Pana atunci, nu faceti ceea ce orice prost stie sa faca: sa creasca taxele!


Lasa un comentariu