Ședința Consiliului Local Bacău din 27 decembrie 2023 (rezumatul proiectelor)

Probabil ultima ședință a Consiliului Local Bacău de anul acesta va avea loc miercuri, 27 decembrie 2023, în cea de-a treia zi de Crăciun.

Programată să înceapă la ora 10:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții, ședința are pe ordinea de zi fix 35 de proiecte de hotărâre printre care se numără stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024, contractarea unor servicii de transport public local în regim de urgență, câteva investiții, premii pentru sportivi, un plan urbanistic zonal și mai multe operațiuni ce vizează patrimoniul public al municipiului.

Rezumatul complet, așa cum v-am obișnuit:

01. alocarea a 209.350 lei pentru premierea unor sportivi legitimați la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute pe parcursul anului 2023;

02. aprobarea listei de obiective de investiții care se realizează în continuare până la aprobarea bugetului local aferent anului 2o24;

03. încheierea unui protocol cu SC Agroindustriala SA pentru lucrărilor de revopsire și reparare a ansamblurilor din părculețul de joacă pentru copii din str. Vasile Alecsandri nr. 3 pe riscul și pe cheltuiala acestei companii;

04. închirierea prin licitație publică a 10 căsuțe de lemn din Piața Tricolorului în perioada 1 februarie 2024 – 31 martie 2024 pentru desfășurarea de activități comerciale de sezon;

Preț de pornire pentru fiecare căsuță de 6 mp: 252 lei/lună, adică vreo 500 de lei pentru toată perioadă.

05. darea în folosință către Biserica Creștină după Evanghelie „Filadelfia” a unei suprafețe de 74 mp din str. Pictor Andreescu nr. 16, pe lângă cei 200 existenți deja, în vederea funcționării Casei de Rugăciune a acestei biserici;

06. stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2024 prin indexarea cu rata inflației de 13,8%;

07. aprobarea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2024;

08. actualizarea inventarului domeniului privat;

09. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DTAC) pentru închiderea Celulii I de deșeuri. Conform documentației întocmite de SC Aghemir Company SRL din Iași, valoarea totală a intervențiilor se ridică la 45 de milioane de lei, acestea urmând a fi realizate în două etape care se vor întinde pe mai mulți ani.

10. punerea la dispoziție către Colegiul „Mihai Eminescu” a Teatrului Muinicipal Bacovia în data de 16 ianuarie 2024 pentru organizarea evenimentului „Reinterpretare prin teatru” dedicat zilelor colegiului;

11. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

12. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

13. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

14. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

15. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

16. prelungirea duratei din mai multe contracte de concesionare încheiate pentru funcționarea unor cabinete medicale;

17. transmiterea dreptului de concesionare;

18. achiziția de servicii de transport persoane pe perioada de tranziție reprezentată de organizarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, pe perioada încheierii contractului și pe perioada de mobilitate a viitorului operator;

19. mandatarea reprezentanților în AGA Thermoenergy Group SA pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

20. actualizarea caietului de sarcini al serviciului de termoficare în conformitate cu modificările survenite în perioada 2015-2023;

21, 22, 23. vânzarea a 3 locuințe ANL către titularii contractelor de închiriere cu plata integrală sau în rate;

24. vânzarea unei locuințe sociale către titularul de contract;

25. aprobarea efectuării concediului de odihnă restant pentru primarul și viceprimarii municipiului Bacău în anul 2024:
– primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu: 6+25 zile;
– viceprimar Liviu Miroșeanu: 24 zile;
– subsemnatul: 18 zile.

26. acordarea diplomei și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei celor 40 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 30 octombrie 2023;

27. completarea HCL 502/2023 și a HCL 390/2022 privind salariile din administrația publică locală;

28. modificarea HCL 266/2021 privind tarifele practicate de SMUP;

29. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a unei promovări pe funcție;

30. completarea HCL 385/2023 privind desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

31. menținerea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru persoane vârstnice pentru anul 2024;

32. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe din str. Izvoare pentru extinderea unui branșament de gaze naturale;

33. dezlipirea unui imobil din str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27 în două loturi: 112 mp (teren liber), respectiv 6 mp (ocupat de o construcție);

34A. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil de servicii/cabinete medicale în str. George Bacovia nr. 18, beneficiari: Climov Andrei și Ella-Theodora, Rorich Adrian și Florica-Liliana;

34B. modificarea HCL 149/2023 privind reabilitarea și modernizarea Parcului Cancicov în sensul actualizării unor suprafețe de 30 și 227 mp care urmează a fi expropriate pentru extinderea parcului.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *