Ședința Consiliului Local Bacău din 28 februarie 2022 (rezumatul proiectelor)

Luni, 28 Februarie 2022 | Bacau | Comenteaza

Nu mai puțin de 45 de proiecte se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Bacău de astăzi, programată să înceapă la ora 10:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Subiectele și problematicile sunt diverse, așa că fără alte introduceri vă las cu rezumatul pe care l-am făcut pentru fiecare dintre aceste inițiative care se află pe masa forului deliberativ local.

 • 02. recompensarea elevului Vartolomei Luca și a coordonatorului acestuia, Mirela Păduraru, cu câte 2.000 de euro pentru fiecare pentru rezultatele obținute la Campionatul Internațional de Matematică Mentală de la Dubai – Horus;

luca vartolomei

 • 03. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 7 februarie 2022;
 • 04. mandatarea împuterniciților în AGA a SSPM Bacău în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare;
 • 05. mandatarea împuterniciților în AGA a SSPM Bacău să voteze modificarea actului constitutiv, în sensul mutării sediului societății precum și pentru stabilirea condițiilor și cuantumurilor asigurărilor de răspundere profesională a administratorilor;
 • 06. aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Thermoenergy Group și totodată prelungirea actualelor mandate pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori;
 • 07. încheierea unui contract de comodat pentru darea în folosință cu titulu gratuit către Spitalul Județean de Urgență, în scopul asigurării medicale în contextul Covid-19, a unor echipamente medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului “Sf. Maria” în circuitul Unității de Primiri Urgențe;
 • 08. aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) și totodată prelungirea valabilității celor existente deja, aprobate prin HCL 84/13.04.2012;

pug bacau plansa

 • 09. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extinderea și modernizarea magazinului LIDL de pe str. Mioriței nr. 41;

Screenshot 2022-02-28 at 09.26.14

 • 10. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extinderea Arena Mall și construirea de clădiri de birouri, hotel și locuințe colective S+P+10 în str. Ștefan cel Mare nr. 28-32 (beneficiari: Arena City Center, Budeanu Bogdan Andrei și SC Euroline SRL);

Screenshot 2022-02-28 at 09.29.40

 • 11. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui imobil de locuințe P+3 pe str. 22 Decembrie nr. 5 Bis;
 • 12. declararea unor terenuri din municipiul Bacău ca bunuri de uz și de interes public local în vederea eliberării acestora de garaje:

– zona situată între str. 22 Decembrie nr. 7-13 și str. Logofăt Tăutu nr. 8-12, în suprafață totală de 1363,34 mp;
– zona situată între str. Prieteniei nr. 14 și str. Logofăt Tăutu nr. 9, în suprafață de 1421,75 mp;
– zona str. Prieteniei nr. 68 -70, în suprafață de 200,89 mp;
– zona str. Plantelor – str. Neagoe Vodă nr. 7, în suprafață de 46,31 mp;
– zona situată între str. Calea Mărășești nr. 18 și str. Războieni nr. 25, în suprafață totală de 1223,41 mp;
– zona str. Războieni nr. 50, în suprafață totală de 306,08 mp;
– zona situată între str. Războieni nr. 40 – str. Aleea Parcului nr. 6,14 și str. Vasile Alecsandri nr. 39, în suprafață totală de 839,48 mp;
– zona situată între str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 și str. 9 Mai nr. 29-31, în suprafață totală de 1578 mp;
– zona situată între str. 22 Decembrie nr. 30 și str. Alunului, în suprafață totală de 1265,08 mp;
– zona situată între str. Alunului nr. 2-4, str. 22 Decembrie nr. 32-34 și str. Venus 1-3, în suprafață totală de 727,26 mp;
– zona situată între str. Ștefan cel Mare nr. 25 și str. Aprodu Purice nr. 1-3, în suprafață totală de 530,8 mp;
– zona situată între str. Ana Ipătescu nr. 4 – Biserica „Buna Vestire” și str. Florilor nr. 4, în suprafață totală de 129,52 mp.

 • 13. modificarea HCL 450/2021 privind includerea în domeniul privat a unor terenuri pentru clarificarea unei suprafețe ocupate de un balcon pe Aleea Parcului 18;
 • 14. trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorifării acestora: șopron de 25 mp și tribună de spectatori de 261 mp din Baza Sportivă “L. Avram”;
 • 15. trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău a mai multor suprafețe care au fost eliberate de garaje din străzile Bradului și Mioriței;
 • 16. actualizarea inventarului domeniului privat ca urmare a măsurătorilor actualizate efectuate la două locuințe din fondul locativ de stat din str. Aviatorilor nr. 11;
 • 17. modificarea domeniului public prin actualizarea componentelor străzii Dr. Victor Babeș după lucrările de modernizare efectuate;
 • 18. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 19. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare:

– cabinet medical în str. Bicaz 7-9, Blaga Angelica (90 mp);
– spațiu comercial în str. 9 Mai nr. 1 pentru Infodata SRL (50 mp);
– spațiu comercial în str. Lucrețiu Pătrășcanu pentru Crizantema SRL (11+4 mp).

 • 20. concesionarea directă a unei suprafețe de teren de 19 mp pentru realizarea unei rampe de acces la locuință (beneficiar Angela P.);
 • 21. aprobarea prelungirii duratei contractului de concesionare pentru o suprafață de 21 mp din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2, beneficiar Doroftei Ioan (care a preluat spațiul de la Crizantema);
 • 22. revocarea HCL 204/2018 și concesionarea directă a suprafeței de 4 mp către fam. Grădinaru în vederea realizării unui balcon la formele și dimensiunile celui de mai sus;
 • 23. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din Bacău;
 • 24. modificarea organigramei Poliției Locale ca urmare a susținerii examenelor de promovare pe funcție;
 • 25. asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a domnului Lucian S-L, persoană marginalizată;
 • 26. aprobarea listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2022 (128 de persoane);
 • 27. desemnarea reprezentantului și a unui membru supleant din partea Consiliului Local în comisiile de valuare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ – sesiunea ianuarie-aprilie 2022;
 • 28. modificarea HCL 471/2021 privind complerarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 • 29. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 • 30. aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică prin majorarea capitalului social al Thermoenergy Group SA cu suma de 23,3 milioane lei;
 • 31. aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în jud. Bacău;
 • 32. modificarea HCL 157/2021 privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.202o astfel încât termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul 30 iunie 2022;
 • 33. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării formulate în dosarul 378/110/2022 privind HCL 272/2021 privind acordarea împuternicirii de reprezentare în AGA CRAB Bacău;
 • 34. soluționarea favorabilă a plângerii prealabile formulate de către SSPM împotriva HCL 476/2021 prin care a fost retrasă administrarea domeniului public de la SSPM și a fost aprobată revenirea administrării străzilor la primărie;
 • 35. soluționarea prin respingere a plângerii prealabile depuse de Cosmin Necula prin avocat Dan Nițu prin care acesta se plânge de diminuarea remunerației ca director al SSPM;

viziteu necula chermeza

 • 36. soluționarea prin respingerii a plângerii prealabile formulate de către SC Central INN SRL împotriva HCL 97/2021 privind demararea procedurilir legale în vederea exproprierii Hotel Athenee Palace;

teatrul bacovia

 • 37A + 37B. aprobarea devizului general (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului “Grigore Antipa”: 9,2 milioane lei cu TVA și modificarea bugetului proiectului pe fonduri europene (SMIS 129438) în consecință;
 • 37C. adoptarea de către CRAB SA a măsurilor necesare în vederea contarctării finanțării nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020 pentru reabilitarea conductei de aducțiune pe tronsonul Valea Uzului-Grigoreni;
 • 37D. soluționarea plângerii prealabile formulate de către deputatul Teodor Lazăr (USR) împotriva HCL 35/2022 prin care Consiliul Local a decis acordarea unui stimulent pentru nou născuți;
 • 37E. punerea la dispoziția unor instituții publice a Teatrului de Vară “Radu Beligan” în vederea organizării unor evenimente culturale;

Ansamblul Busuiocul:
– în ziua de 06 martie 2022, pentru repetitii și prezentarea spectacolului ′′Sub cer, cu cântece și flori′′, ocazionat de Ziua lnternationala a Femeii;
– în ziua de 26 aprilie 2022, repetitii și prezentarea spectacolului ′′Veniți de luați Lumina′′, cu ocazia sărbătorilor Sfintelor Paști;
– în zilele de 28 și 29 iunie 2022, pentru repetiții și desfășurarea Festivalului de Folclor ,,Ion Dragoi”, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune;
– în ziua de 30 octombrie 2022, pentru repetiții si prezentarea spectacolului ′′Rapsodii de toamnă′′;
– în ziua de 18 decembrie 2021, pentru repetitii și desfășurarea Festivalului de colinde ′′O, ce veste minunata!′′, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

Colegiul Național de Artă “George Apostu”:
– în zilele de 09 și 10 aprilie 2022, între orele 08.00 – 19.00, în vederea organizării concursului național ”Primăvara Artelor”;
– în zilele de 04 și 05 iunie 2022, între orele 08.00 – 20.00 pentru organizarea evenimentului ”Attitude Ballet Festival”;
– în ziua de 09 iunie 2022, între orele 08.30-13.00 pentru organizarea festivității de închidere a anului școlar 2021-2022;
– în zilele de 14 și 15 decembrie 2022, între orele 10.00 – 20.00, pentru organizarea spectacolului ”Magia Crăciunului”.

 • 37F. aplicarea prevederilor HCL 347/2021 cu privire la arondarea creșelor și abrogarea HCL 385/2021;
 • 37G. stabilirea mandatului legal al UATM Bacău pentru ședința AGA a CRAB Bacău din 25 februarie 2022;
 • 37H. asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a domnului Iulian H. – persoană marginalizată;
 • 37I. modificarea și completarea HCL 275/2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare prin includerea creșelor arondate.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu