Ședința Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2023 (rezumatul proiectelor)

Astăzi, începând cu ora 10:00, Consiliul Local al municipiului Bacău se întrunește pentru o nouă ședință ordinară, de final de lună, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Pe ordinea de zi se află peste 30 de proiecte de hotărâre printre care mai multe regulamente, 4 documentații pentru realizarea unor parcări publice în locul garajelor, PUZ-uri pentru două blocuri, modificări la SMUP, dar și mai multe operațiuni ce țin de patrimoniul municipiului Bacău.

 • 01. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

macheta parcare logofat tautu

 • 02. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

macheta parcare slanicului

 • 03. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

macheta parcare stefan cel mare

 • 04. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui imobil D+P+4E în Calea Republicii nr. 35, beneficiari Oprea Nicu și Oprea Angela;

puz republicii oprea

 • 05. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil D+P+7+8E de locuințe colective și spații comerciale la parter în str. Tecuciului nr. 3 (lângă LIDL Șerbănești), beneficiar Dunicec Com SRL;

puz dunicec tecuciului

 • 06. aprobarea cotizației de 97.283 lei către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2023;
 • 07. aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Bacău;
 • 08. modificarea HCL 161/2021 privind regulamentul de autorizare a activităților comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;
 • 09. îndreptarea mai multor erori materiale strecurate în HCL 599/2022 privind aprobarea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local în 2023;
 • 10. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 50 de familii din municipiul Bacău ce au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 31 decembrie 2022;
 • 11. atribuirea denumirii de Piațeta Armenească spațiului verde situat la capătul străzii Șoimului;
 • 12. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru aprobarea contractului de credit în sumă de 7,5 milioane lei necesar alimentării cu gaze naturale;
 • 13. completaea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu CRAB prin includerea unor bunuri ce valorează 41,5 milioane lei rezultate din realizarea stației de demnaganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare;
 • 14. participarea UAT la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel metropolitan, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, în sensul alocării a 99.494 lei cu TVA pentru realizarea acestor documente;
 • 15. modificarea HCL 266/2021 în sensul majorării tarifelor prestate de SMUP în ceea ce privește serviciile de salubrizare, deszăpezire și iluminat public;
 • 16. completarea anexei 5 la HCL 61/2018 privind înființarea SMUP prin suplimentarea listei bunurilor cu un încărcător frontal JCB 417 achiziționat în toamnă de la Terra Romania și care a costat 625.185 lei;
 • 17. modificarea organingramei Serviciului Municipal Utilități Publice (SMUP) pentru înființarea a 20 de posturi:

– 1 post sef Birou planificare și Execuție Bugetară;
– 2 posturi referent la Serviciul Iluminat Public;
– 15 posturi muncitori calificați la Serviciul Salubrizare Publică;
– 1 post inspector specialitate la Compartiment SSM PSI Mediu;
– 1 post inspector de specialitate la Compartiment Achiziții Publice.

 • 18. aprobarea regulamentului privind decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Secției Parcuri, Spații Verzi;
 • 19. suplimentarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC);
 • 20. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesiune;
 • 21. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 22. trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului a unui teren de 443 din str. Șoimului 14D în vederea realizării unui spațiu destinat parcării Muzeului de Artă;
 • 23. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a mai multor mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării/casării acestora, la solicitarea CRAB;
 • 24. actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău cu zeci de suprafețe deja ocupate/închiriate;
 • 25. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren pentru lucrări de extindere și modernizare la rețelele de alimentare cu gaz și electricitate;
 • 26. soluționarea plângerii prealabile formulată de mai mulți cetățeni împotriva HCL 343/2022 prin care au fost aprobate tarifele de închiriere a spațiilor excedentare ale unităților de învățământ;
 • 27. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023;
 • 28. analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol al municipiului și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități;
 • 30. alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru ședințele din lunile februarie-aprilie 2023;
 • 31A. informare privind controlul Curții de Conturi efectuat la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău;
 • 31B. informare privind activitatea asistenților personali (DAS);
 • 31C. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF), a devizului general și a declanșării procedurilor de expripriere pentru realizarea parcării colective rezidențiale de tip smart parking în cartierul Bistrița Lac. Valoarea totală a investiției: 54,2 milioane lei cu TVA;
 • 31D. punerea la dispoziție a terenului de 52.430 mp din str. General Ștefan Gușe nr. 2 (lângă Pasajul subteran) către Consiliul Județean în vederea realizării Athletic Park;
 • diverse.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *