Ședința Consiliului Local Bacău din 31 iulie 2019 (rezumatul proiectelor)

Marti, 30 Iulie 2019 | Bacau, stiri | Comenteaza

Miercuri, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții are loc o nouă ședință a Consiliului Local Bacău, prima convocată de primar pentru această lună. Pe ordinea de zi sunt înscrise 39 de proiecte de hotărâre (dintre care 7 peste ordinea de zi). Ca de obicei, mai jos puteți citi rezumatul proiectelor, după ce le-am parcurs și analizat cu atenție.

 • 1. rectificarea Bugetului local pe anul 2019:

+ 77.930 pentru Liceul Tehnologic “D. Mangeron”;
+ 77.900 pentru Colegiul Național Catolic “Sf. Iosif”;
+ 100.000 pentru Școala Gimnazială “Alecu Russo”;
+ 300.000 pentru Liceul Tehnologic “A. Saligny”;
+ 120.000 pentru Șc. Gimnazială “Alexandrul cel Bun” pentru conducta de încălzire
+ 50.000 pentru Colegiul Economic “Ion Ghica” pentru demolarea șarpantei;
+ 23.000 pentru Grădinița “Crai Nou” pentru închiderea balcoanelor de la primul nivel;
+ 35.000 pentru Colegiul Mihai Eminescu pentru lucrări de modernizare;
+ 2.700 pentru Șc. George Bacovia pentru lucrări de modernizare;
+ 5.000 lei către Centru Bugetar Crește pentru organizarea creșei de vară cu o capacitate de 50 de locuri;
+ 400.500 pentru achitarea apei pluviale;
+ 2.000.000 pentru echipa de handbal masculin
+ 100.000 pentru achiziție sediu;
+ 16.000 pentru sisteme complete PC;
+ 11.305 pentru expertiză tehnică clădire Centru pentru tineret (str. Vasile Alecsandri);
+ 6.000 pentru devize;
+ 40.000 lei pentru serviciile de consultanță aferente Hubului pentru tineret;
+ 6.000 lei pentru un tocător de documente;
+ 50.000 lei pentru implementarea unor măsuri ISU pentru clădirea municipiului Bacău din str. Henri Coandă nr. 2;
+ 150.000 pentru Colegiul Mihai Eminescu pentru acoperiș + instalație de încălzire și utilizare a G.N.;
+ 30.000 pentru Colegiul Mihai Eminescu pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu;
+ 25.000 pentru CNVA pentru o unitate dentară;
+ 25.000 pentru Șc. Al. I Cuza pentru o unitate dentară;
+ 85.000 pentru Colegiul Mihai Eminescu pentru o autoutilitară izotermă;
+ 4.000 pentru un robot de curățat cartofi la Colegiul Anghel Saligny;
+ 13.100 pentru expertiza tehnică (corp A C10) la CN Ferdinand I;
+ 2.300 pentru expertiza tehnică (corp C16) la CN Ferdinand I;
+ 20.000 pentru reabilitarea și modernizarea bazei de practică de la Colegiul Economic Ion Ghica;
+ 15.000 pentru Școala G.M. Cancicov (centrul bugetar Mihai Drăgan) pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu;
+ 2.500 pentru expertiza tehnica în vederea demolării unui grup sanitar la Șc. Gimnazială Nicu Enea;
+ 5.492.934 Hubul de tineret – Cinema Orizont în urma semnării contractului de finanțare;
+ 60.000 pentru un aparat de aer condiționat în Piața Centrală;
+ 31.000 pentru achiziția unui sistem de supraveghere video în zona târgului auto Obor Șerbănești;
+ 22.000 pentru expertize tehnice ale unor clădiri din patrimoniul municipiului Bacău
+ 2.000 pentru protecția mediului;
+ 2.000.000 pentru reabilitarea rețelelor termice secundare (etapa II – lot 2);
+ 62.500 pentru Thermoenergy.

– 778.705 de la construirea Stadionului Municipal (str. General Ștefan Gușe);
– 1.677.000 de la sistemul integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor care afectează domeniul public al municipiului Bacău;
– 250.000 de la construirea Arenei de tenis;
– 73.000 de la modernizarea și reabilitarea clădirii fostei Stări Civile.

 • 2. aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2019:

– venituri (încasări) până la 30.06: 146 milioane din cele 188 previzionate (dintre care 139 milioane sunt pentru secțiunea de funcționare)
– cheltuieli (plăți): 141,8 milioane față de cele 260 planificate până la această dată;
– secțiunea de dezvoltare (investiții): 6,3 milioane executate din cele 75,6 planificate în bugetul pe anul acesta.

Așadar, la jumătatea anului, gradul de realizare a investițiilor este la 8% din ceea ce administrația Necula și-a propus să facă în acest an.

 • 3. aprobarea concesionării a 4 mp în str. Bicaz 128D către Harabagiu Ion și Harabagiu Florica pentru realizarea unui balcon;
 • 4. aprobarea concesionării a 4 mp în str. Bicaz 132B către Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion și Harabagiu Florica pentru realizarea unui balcon;
 • 5. stabilirea datoriei municipiului Bacău către Thermoenergy Group reprezentând pierderile de pe rețea pentru luna aprilie 2019: 1,95 milioane lei;
 • 6. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257 mp din str. 9 Mai 52 și realizarea lucrărilor de construire a unei locuințe individuale, beneficiari Dogaru Valentin și Dogaru Monica;

Screenshot 2019-07-31 at 09.38.50

 • 7. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unității medicale compuse din ambulator (spitalizare de zi), imagistică, radioterapie, amplasare post trafo și împrejmuire teren în str. Nicu Enea 38B, beneficiar Petrocos SRL;

Screenshot 2019-07-31 at 09.39.35

 • 8. aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2, NOx);
 • 9. prelungirea unui contract de concesionare pentru un teren de 10 mp din str. I.L. Caragiale încheiat cu Stănică Daniel și Stănică Roxana-Elena;
 • 10. aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9;
 • 11. modificarea Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a mun. Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare prin înlocuirea lui Eusebio Calancea (care nu mai lucrează în Primăria Bacău) cu Ionel Busuioc;
 • 12, 13, 14. trasmiterea unor drepturi de concesiune;
 • 15. înaintarea unei cereri către Județul Bacău de trecere a terenului de 115,7 mp din str. Alexandru Șafran în domeniul public al mun. Bacău pentru organizarea Sistemului de management al traficului;
 • 16. modificarea HCL 169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe a terenului de 3761 mp din str. 100 bis pe durata existenței construcțiilor;
 • 17. aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA și a profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SSPM;
 • 18. aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit asupra unei suprafețe de 15,21 mp (casă naționalizată);
 • 19. aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit  asupra unei camere de 16,4 mp + curte de 10 mp (casă naționalizată);
 • 20. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru dezvoltarea pieței de energie termică – racordarea la SACET a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica Bacău (valoare: 4,23 milioane lei);
 • 21. aprobarea unui schimb de locuințe sociale între Laza Laura Antonela (Henri Coandă nr. 9, ap. 2) și Teodorescu Codrina (Mioriței 92/A/2);
 • 22. alocarea a 9.500 către SCM Bacău pentru realizarea Campionatului Național de Tineret Box (12-17 august 2019);
 • 23. aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra a 13 suprafețe de teren pentru montarea unor rețele electrice, amplasarea unor firide de branșament, montării unor conducte și unor branșamente de gaze naturale subterane;
 • 24. alocarea a 71.000 lei către Asociația Ingenious Drama pentru organizarea Street Delivery 2019;
 • 25. recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activități școlare obținute   în anul școlar 2018-2019: 12 elevi de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, respectiv 23 de elevi de la profilul tehnologic cu media mai mare de 9 la bacalaureat;
 • 26. aprobarea Organigramei Spitalului TBC (suplimentarea cu 6 posturi);
 • 27. aprobarea listei finale a proiectelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii 350:

tineret 2019 social 2019

 • 28. aprobarea proiectului de modernizare și reabilitare a Creșei nr. 9 pentru finanțarea prin POR 2014-2020, valoare totală 1,84 milioane (1,75 milioane valoare eligibilă);
 • 29. aprobarea proiectului de modernizare și reabilitare a Creșei nr. 3 pentru finanțarea prin POR 2014-2020, valoare totală 2,51 milioane (2,38 milioane valoare eligibilă);
 • 30. respingerea plângerii prealabile formulate de RADEF împotriva municipiului Bacău;
 • 31. respingerea plângerii prealabile formulate de către Iosub Roxana-Camelia;
 • 32. respingerea plângerii formulate de Enel Energie Muntenia SA;
 • 33A. premierea a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul SCM pentru rezultatele obținute (Cojoc Vasile și Antuca Georgiana, respectiv antrenorii Butucaru Ion și Donciu Victor – locul I și locul III la Campionatul European de Cadeți – juniori II);
 • 33B. conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Mihai Ceucă (în sfârșit!);
 • 33C. aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din mun. Bacău pentru perioada 2019-2029 și a planului aferent pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a mun. Bacău pentru perioada 2019-2020;
 • 33D. aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local pentru anul 2019;
 • 33E. acordarea unui premiu de 5.000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 33F. asocierea cu jud. Bacău pentru finanțarea și realizarea unei parcări pentru ansamblul spitalicesc, str. Calea Mărășești nr. 20B;
 • 33G. alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-septembrie 2019.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Lasa un comentariu