Ședința Consiliului Local Bacău din 29 iulie 2022 (rezumatul proiectelor)

Vineri, începând cu ora 9:00, Centrul de Afaceri și Expoziții găzduiește ședința ordinară a Consiliului Local Bacău aferentă lunii iulie. Ordinea de zi cuprinde 40 de proiecte de hotărâre printre care se numără două planuri urbanistice, câteva parteneriate, finanțări nerambursabile, festivaluri bănoase, multe operațiuni asupra patrimoniului, dar și câteva investiții municipale.

Rezumatul complet al proiectelor pe care le avem la mapă poate fi parcurs mai jos:

 • 01. încetarea de drept a mandatului consilierului local Gabriel Lupu (PNL) ca urmare a demisiei după ce a fost numit subprefect al județului, respectiv vacantarea locului de consilier local;
 • 02. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I al anului 2022:

– încasări de 284,8 milioane la data de 30 iunie 2022 față de cele 539 de milioane previzionate la începutul anului pentru această dată;
– plăți de 218 milioane (față de cele 531,8 milioane previzionate pentru această perioadă);
– doar 15,5 milioane au fost plătite pentru dezvoltare (investiții) din totalul de 304 milioane planificate pe hârtie pentru 2022, de unde vedem clar că execuția bugetară este una dezastruoasă.

 • 03. aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și în zona metropolitană: este recomandată varianta 2 (gestiune delegată prin atribuire competitivă).
 • 04. punerea la dispoziție a terenurilor pentru realizarea investițiilor aferente proiectului de reabilitare a rețelelor termice primare/de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău.

Investiția vizează modernizarea conductelor principale de termoficare pe un traseu de aproape 9 km (18 km de conducte), intervențiile urmând să vizeze străzile 9 Mai, Aleea Metalurgiei, Mărășești, Garofiței, Erou Ciprian Pintea, Henri Coandă, Republicii, Milcov, Pictor Andreescu, Alecu Russo, Aeroportului, Aleea Electricienilor, Bicaz, Aleea Oțelarilor, Vadu Bistriței, Bulevardul Unirii, Constantin Ene, Alexei Tolstoi, Stadionului și Milcov.

 • 05. constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al mun. Bacău.
 • 06. aprobarea participării Direcției de Asistență Socială (DAS) la proiectul Servicii integrate pentru o comunitate mai bună, finanțat prin POCU (DLRC) – valoare totală de aprox. 1,9 milioane lei cu TVA;
 • 07. participarea Direcției de Asistență Socială în calitate de partener la proiectul Pași spre evoluție rapidă, finanțat prin POCU (DLRC) – valoare de 2,7 milioane (DAS cu 14.546 lei);
 • 08. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui ansamblu de funcțiuni mixte „Dedeman Campus în zona Unirii-Șerbănești (lângă Oborul Șerbănești), beneficiar Dedeman SRL;

dedeman campus

 • 09. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil D+P+7+8E de locuințe colective și spații comerciale la parter în str. Tecuciului nr. 3 (lângă LIDL Șerbănești), beneficiar Dunicec Com SRL;

puz dunicec tecuciului

 • 10. alocarea a 34.600 lei pentru organizarea în Parcul Gherăiești, în data de 15 august 2022, a unui eveniment cultural-artistic care marchează 14 ani de funcționare a Centrului de zi Clubul Pensionarilor din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS);
 • 11. alocarea a 509.024 lei pentru organizarea în perioada 7-9 octombrie 2022, la Insula de Agrement Bacău, a festivalului Zilele municipiului Bacău 2022;
 • 12. punerea la dispoziție către ACS Rally Spirit Bacău a unor săli de la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău în vederea desfășurării Raliului Moldovei în perioada 5-7 august 2022;
 • 13. modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor ca urmare a desprinderii de SPCLEP Bacău a comunelor Filipești, Itești și Berești Bistrița;
 • 14. modificarea organigramei Poliției Locale a mun. Bacău după promovarea în grad profesional a 8 angajați;
 • 15. îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 299/2022 (gradația 3 în loc de gradația 2 pentru promovarea unui examen în cadrul Serviciului achiziții publice);
 • 16. modificarea inventarului domeniului public prin actualizarea măsurătorilor unor suprafețe și introducerea terenului ocupat de garaje în cvartalul 9 Mai-Unirii-Nicu Enea (în spatele Kaufland);
 • 17. includerea în domeniul privat a două terenuri: 2,75 mp pentru o rampă de acces pentru persoane cu dizabilități pe Alexandru cel Bun nr. 13 și 55 mp în zona Calea Republicii 169;
 • 18. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local, urmând ca în aceste zone garajele să fie demolate:

– Ștefan cel Mare 32-34;
– Ștefan cel mare 44B;
– Cornișa Bistriței 6-9A;
– Cornișa Bistriței 9A-11A;
– Cornișa Bistriței 20A.

 • 19. actualizarea inventarului domeniului privat ca urmare a actualizării unor măsurători (Milcov 112/B/1 și George Bacovia nr. 70);
 • 20. completarea unor hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta unor puncte termice prin adăugarea cerinței de a include în dosarul participării la licitație și a unei copii după dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;,
 • 21. închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 108,38 mp situat în incinta PT 30 (Bucegi 11E), pe o perioadă de 5 ani, cu prețul de pornire de 1 leu/mp/lună:
 • 22 și 23. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru extinderea rețelelor de gaz și electricitate;
 • 24. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 25. aprobarea prelungirii duratei din unele contracte de concesionare încheiate între municipalitate și medicii de familie pentru spațiile cu destinația de cabinet medical și a terenurilor aferente;
 • 26. aprobarea aportului de 28 milioane de lei pentru majorarea capitalului social al SC Thermoenergy Group SA;
 • 27. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție: Cucu Lucica, Palade Radu Cristian, Pavăl Florin, Rău Laurențiu Dan, Zamfir Mariana.
 • 28. stabilirea mandatului reprezentantului legal al UATM pentru ședința AGA a SC CRAB SA din 5 august 2022;
 • 29. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu bunurile rezultate în urma achiziționării cu finanțare POIM de către CRAB SA a utilajelor în valoare de 6,1 milioane lei;
 • 30. aprobarea listei finale a proiectelor sportive care vor primi finanțări nerambursabile anul acesta în baza Legii 69/2000:

– Fotbal Club Dinamo: 284.900 lei pentru proiectul „Fotbalul băcăuan – parte din comunitatea noastră”;
– Total Volei Bacău: 30.000 lei pentru proiectul „Volei pentru viitor, viitor pentru volei”;
– Fotbal Club Măgura 2012: 137.015 lei pentru proiectul „Luptăm pentru egalitate de gen și jucăm fotbal feminin”.
= TOTAL: 451.915 lei

 • 31. aprobarea listei finale a proiectelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2022 în baza Legii 350/2005:

– două proiecte în valoare de 72.741 lei pentru domeniul cultură;
– 6 proiecte în valoare de 250.000 lei pentru domeniul tineret.

 • 32. aprobarea raportului aferent trim. II al anului 2022 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului în mun. Bacău;
 • 33. alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022;

Proiecte anunțate pe ordinea de zi suplimentară:

 • 34A. premierea sportivului Ștefan Cozma și a antrenorului Ovidiu Galeru de la CSM Bacău pentru locul I la Campionatul European la proba de ștafetă 4×100 m liber: 19.000 lei fiecare;
 • 34B. modificarea HCL 199/2020 privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a suprafeței de teren din str. Bujorilor (Gherăiești) pentru construirea unei biserici, în sensul clarificării faptului că suprafața construită nu va depăși 10% din suprafața dată în folosință;
 • 34C. aprobarea devizului general actualizat pentru reamenajarea străzii Prieteniei pe modelul zonă rezidențială (home-zome) – valoare totală de 9,54 milioane;
 • 34D. completarea HCL 431/2021 privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local cu tarifele pentru închirierea spațiilor excedentare aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat în baza HCL 356/2021;
 • 34E. modificarea HCL 152/2020 în sensul modificării tarifului pe care Thermoenergy îl percepe pentru exploatarea instalațiilor de hidrofor pentru asigurarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile de locuințe cu regim peste P+4 de la 8,13 la 10,70 lei/oră;
 • 34F. includerea unor bunuri în domeniul public ca urmare a recepționării obiectivului Rezerva de apă a mun. Bacău.
 • 34G. asocierea cu Spitalul Județean de Urgență Bacău în vederea asigurării unui cadru instituțional pentru obținerea finanțării necesare restului de executat pentru finalizarea Spitalului Municipal prin PNRR.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *