Ședința Consiliului Local Bacău din 24 iunie 2020 (rezumatul proiectelor)

Luni, 22 Iunie 2020 | Bacau | Comenteaza

Miercuri, la Centrul de Afaceri și Expoziții, începând cu ora 10:00, este programată ședința ordinară a Consiliului Local Bacău pentru luna iunie. În mod curios, întrunirea are loc cu o săptămână înainte față de cum eram obișnuiți, iar pe deasupra ordinea de zi cuprinde doar 7 proiecte de hotărâre.

Sper ca la această ședință primarul să participe pe toată durata dezbaterii punctelor și să nu mai plece după ce prezintă ordinea de zi, așa cum a procedat la întâlnirea din luna mai, când a absentat de la toate discuțiile privind problemele înscrise pe agendă. O astfel de atitudine arată nu doar lipsă de respect față de organul deliberativ al municipiului, ci și o lipsă de interes pentru problemele curente ale băcăuanilor, ridicate pe parcursul unei ședințe de 5-6 ore.

Până miercuri, vă invit să parcurgeți rezumatul pe care l-am făcut pentru proiectele înscrise pe ordinea de zi, urmând să vă țin la curent cu discuțiile din Comisia juridică la care voi participa marți, la ora 8:00.

  • 1. rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+836.298 lei de la Guvern pentru cheltuielile privind carantina;
+485.402 lei pentru actualizarea SIDU, actualizarea PMUD și organizarea cursurilor din cadrul proiectului “Reforma – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”;
+4,6 milioane lei pentru modernizarea, reabilitarea, tehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților (Programul Termoficare), bani de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

  • 2. acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020:

– reducerea cu 50% a impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență proprietarii sau utilizatorii au fost obligați să își întrerupă totală activitatea sau dețin certificatul prin care se atestă întreruperea parțială a activității economice;
– scutirea de la plata lunară a taxei pe clădiri datorată de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință ai unei clădiri proprietate publică a statului ori a UAT Bacău care au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică;
– scutirea de la plata creanțelor accesoriilor care va contribui la încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante;
– scutirea taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare dacă nu sunt decorate cu reclamă comercială în perioada 14 mai – 31 august.

  • 3. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public cu câteva componente ale Insulei de Agrement: zona de practicare a jocurilor sportive pe plajă, zona de promenadă pe podina din lemn, clădirile de jocuri educaționale și acces aqualand, zona de împrumuturi și vânzări, respectiv zona de practicare a sporturilor nautice.

insula de agrement 2

  •  4. aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente situate pe Insula de Agrement: 7 căsuțe de 74 mp (cu posibilitatea amenajării unor terase în jur), clădire de 209 mp, clădire acces Aqualand de 253 mp, suprafață de 35 mp reprezentând anexă împrumuturi vânzări.

Tarife:
– 21 lei/mp/lună pentru alimentație publică;
– 13 lei/mp/lună pentru sector mixt (nealimentare și alimentare);
– 11 lei/mp/lună pentru prestări servicii.

plansa inchiriat insula de agrement

  • 5.  acordarea Diplomei de onoare și plata unui premiu de 500 de lei pentru 66 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până pe 15 iunie 2020;
  • 6. acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
  • 7. modificarea organigramei Primăriei Bacău:

– mai mulți muncitori necalificați de la Salubrizare Agrmeent Parcuri devin calificați;
– promovare în grad pentru un muncitor calificat (instalator) în cadrul Direcției Tehnice – Birou aprovizionare și IT.

  • 8. Diverse (aici vor fi multe de spus și de adăugat).

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții! Altfel se comportă majoritatea aflată la conducere când cetățenii le suflă în ceafă.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu