Ședința Consiliului Local Bacău din 6 iunie 2022 (rezumatul proiectelor)

Luni, 6 Iunie 2022 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 10:00, primarul Lucian Stanciu Viziteu a convocat Consiliul Local într-o ședință extraordinară, care cuprinde 5 puncte urgente pe ordinea de zi. Ședința va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții și, ca de obicei, va fi transmisă online pe Facebook și Youtube.

Rezumatul proiectelor propuse:

  • 01. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al fondului forestier de 325 din Tamași-Ungureni, cu o valoare totală de 98.169 lei;

Răspunsurile din partea primarului cu privire la viziunea și planurile pe care le are cu privire la această pădure din proprietatea municipiului lipsesc în continuare, în ciuda repetatelor interpelări pe care le-am adresat în acest sens. Am încercat și “în scris”, vorba edilului, dar răspunsul a fost unul nesatisfăcător.

  • 02. mandatarea împuterniciților în AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021:

Astfel, după primul an cu Necula Cosmin la conducerea SSPM, observăm cum situația financiară a societății primăriei se înrăutățește:
– venituri de 16,2 milioane;
– cheltuieli de 19,7 milioane;
– pierdere totală de peste 3,5 milioane lei.

  • 03. alocarea de fonduri suplimentare, în valoare de 12,2 milioane lei, pentru încheierea contractului de execuție a lucrărilor (inclusiv organizarea de șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor) pentru realizarea Sistemului de management al traficului (SMT) pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău;
  • 04. constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în baza Legii 350/2005:

– tineret: Ana Groza, Simona Brezeanu, Iulia Cernat, Roxana Băncilă, Marian Pintilie, Laura Dudău (rezervă);
– cultură: Dana Tamaș, Olaru Elena, David Sever, Irigina Iorga, Adrian Mocanu (propus în cadrul Consiliului Local) și Andreea Călin (rezervă).
– contestații: Violeta Urban, Felicia Ciobanu, Adrian Anghel, Gheroghe Capșa, Lucian Andrei și Cioclu Elena;
– comisia tehnică: Marius Slătinaru, Diana Ilie, Daniela Năstase.

Comunicat peste ordinea de zi:

  • 05. desemnarea membrilor în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău:

– Adrian Gavriliu;
– Alexandru Hermeziu;
– Lucian-Ionel Întuneric;
– Vasile Luca;
– Leonard Bulai;
– Aurel Damian;
– Ioan Ciobanu.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasa un comentariu