Ședința Consiliului Local Bacău din 30 mai 2019 (rezumatul proiectelor)

Astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții Consiliul Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent se reunește în ședința ordinară aferentă lunii mai.

Vom lua în discuție nu mai puțin de 51 de proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi de administrația Necula: indicatori tehnici pentru câteva investiții, multe operațiuni de patrimoniu, rapoarte de activitate ale societăților subordonate municipalității, contul de execuție bugetară pe anul trecut (foarte important!), două planuri urbanistice, concesiuni și așa mai departe.

Așa cum v-am obișnuit, mai jos aveți rezumatul proiectelor care vor fi luate în discuție și ulterior supuse aprobării.

 • 01. aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019: 24 de premii care însumează peste 190.000 lei pentru echipele de volei feminin și badminton de la Clubul Sportiv Știința Bacău;
 • 02. mandatarea împuterniciţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018;
 • 03. aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău” (valoarea finală totală: 21,58 milioane cu TVA);
 • 04. aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unui corp nou și modernizarea clădirii Grădiniței nr. 18 (valoarea totală: 10,58 milioane cu TVA);
 • 05. asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii Rezerva de apă a municipiului Bacău: 811.843 lei cu TVA;
 • 06. aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Locuințe sociale strada Izvoare – rețele de apă, canalizare și refacere drum acces” (4,3 milioane lei cu TVA);
 • 07. modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local;
 • 08. încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș;

Pentru cea de-a treia oară, primarul Necula încearcă demiterea viceprimarului Dragoș Ștefan, în prezent lăsat fără atribuții, dar încasând în continuare salariul de peste 2.000 de euro pe lună.

cosmin-necula-dragos-stefan-sedinta-consiliul-local-bacau

 • 09. alegerea celui de- al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău;
 • 10. alocarea a 50.000 de lei pentru finanțarea proiectului „Costești – 445 de ani de tradiții românești”;
 • 11. alocarea sumei de 80.000 lei către Asociația S.C.E.N.A pentru organizarea Food Fest – Festival în perioada 30 mai – 2 iunie în Parcul Cancicov;
 • 12. alocarea a 1.500 de lei către Palatul Copiilor și Asociația Aschiuță și a 7.200 lei către Colegiul Național de Artă pentru organizarea Zilei Copilului;
 • 13. acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 14. aprobarea cotizației în valoare de 600.000 de lei a mun. Bacău către ADIS Bacău;
 • 15. modificarea organigramei Primăriei Bacău:

– mutarea unui post de consilier superior de la Implementare proiecte la Managementul resurselor umane și administrativ;
– mutarea unui post de consilier de specialitate IA de la Implementare proiecte la Managementul resurselor umane și administrativ;
– 3 posturi vacante de muncitor necalificat de la Baze sportive se mută la Salubrizare agrement parcuri – secția Spații verzi;

 • 16. modificarea organigramei Poliției Locale în urma promovărilor în grad ale unor angajați, în urma concursurilor susținute;
 • 17. modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială în urma susținerii examenului de promovare a personalului;
 • 18. aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău;
 • 19. închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii;
 • 20. închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii;

cristian ghinghes piata centrala alegeri bacau 2016-11

 • 21. închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii;
 • 22. închirierea unui teren, situat în parcarea Vivariu a Pieței Centrale din Bacău, str. Pieței nr.1, prin licitaţie publică deschisă organizată în condițiile legii;
 • 23. închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii;
 • 24. închirierea unor parcele de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95,  prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii;
 • 25. actualizarea unor măsurători ale unor străzi din inventarul domeniului public al municipiului în vederea realizării Rezervei de apă;
 • 26. abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț, pentru amenajarea unui post de radio local;
 • 27, 28, 29, 30, 31 – transmiterea unor drepturi de concesiune pentru contracte deja încheiate;
 • 32. aprobarea prelungirii cu 12 ani și 6 luni a concesiunii către Banca Transilvania SA a unui teren de 260 mp din str. 9 Mai nr. 33;
 • 33. aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9;
 • 34. aprobarea prelungirii pe o perioadă de 15 ani a contractului de concesionare cu BCR pentru terenul de 2.526 mp din str. 9 Mai, nr. 11;
 • 35. aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea unei locuințe individuale în str. Șoimului nr. 1;
 • 36. aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui spațiu comercial și a unor locuințe colective P+4E în str. Cornișa Bistriței, nr. 21E + amenajare parcare;

Screenshot 2019-05-30 at 08.54.02

 • 37. completarea HCL 348/2007 privind aprobarea regulamentelor piețelor Centrală, Sud și de Gross și al Bazarului Milcov;
 • 38. aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău;
 • 39. aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău;

Cu această ocazie aflăm și excedentul exact al bugetului municipiului Bacău pentru anul 2018: 52.950.640 lei. Adică nimic altceva decât bani rămași în buget necheltuiți!

Gândiți-vă doar câte clase puteau fi dotate cu aceste fonduri, câte străzi reparate și asfaltate, câte parcări rezidențiale amenajate, câte locuri de joacă montate, câte spații verzi întreținute ori nou create, câte autobuze nepoluante cumpărate ori câte burse pentru elevi și studenți majorate acordate!

Iar lista poate continua și chiar vă invit să o completați!

Este cel de-al treilea an la rând, care coincide cu cel de-al treilea an al administrației Necula, în care zeci de milioane de lei rămân necheltuiți din cauza unei proaste viziuni bugetare și a unui management defectuos al banului public, toate acestea pe fondul unui oraș cu atâtea nevoi.

strada arinilor
 • 40. aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019:

– 450.000 pentru tineret;
– 400.000 pentru social.

 • 41. aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

– venituri: 112.495.000 lei;
– cheltuieli: 117.114.000 lei;
– pierdere: 4,6 milioane lei,

 • 42. mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018: pierdere: 6,5 milioane lei;
 • 43aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău: 5 autoturisme (în prezent fiind 4);
 • 44. alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie-iulie 2019;

Peste ordinea de zi:

 • 45A. aprobarea datoriei municipiului către Thermoenergy pentru pierderele de pe rețea aferente lunii aprilie: 1,75 milioane lei;
 • 45B. modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, prin înscrierea a 27 de suprafețe și actualizarea altor 3;
 • 45C. trecerea unei suprafețe de teren de 115,7 mp din str. Alexandru Șafran nr. 145 din domeniul județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău în vederea amplasării rețelei de fibră optică ce va servi la operaționalizarea viitorului sistem de managment al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în mun. Bacău;

Centrul de Afaceri Si Expozitii Bacau (12)

 • 45D. modificarea HCL nr. 166/2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a;
 • 45E. modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalului Luminii 2019”, acesta fiind mutat pe 2 iunie în Parcul Catedralei din cauza condițiilor meteo nefavorabile;
 • 45F. modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/2017;
 • 45G. alocarea a 61.111 lei către Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării Cupei României 2019 la minifotbal – faza națională (28-30 iunie 2019).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

8 thoughts on “Ședința Consiliului Local Bacău din 30 mai 2019 (rezumatul proiectelor)

 1. Nimic pentru copii Bacaului.Pentru amenajarea unor terenuri de fotbal pentru copii care practica fotbal organizat.Au ajuns copii talentati sa pleci la SF Gheorghe,Miercurea Ciuc,Vaslui.Vai de capul vostru de politicieni nesimtiti.

 2. Cred ca ar fi timpul sa te pregatesti pentru a candida la functia de primar.Este momentul vostru al tinerilor.Este important sa nu fiti aroganti.Luati toate proiectele in serios.Luati exmplu altor orase si prioritizati proiectele in functie de dorintele cetatenilor.
  Nu mai faceti referire la justitie.Ea are oamenii ei.Ocupati-va de proiecte.Greseala lui Stavarache nu trebuie repetata.
  In primavara vreau sa va vad primar.

  1. …si nu uita: transparenta totala si comunicare deschisa cu cetatenii.
   Cea mai grea problema: ai grija cu cine te aliezi in Consiliul Local sa-ti sustina proiectele.
   Va trebui sa faci si compromisuri.
   Bafta Domnule Primar!

 3. Cand veti termina Parcul Fagaras ?
  Cand veti plati datoriile locuintelor ANL care ani de zile nu au fost repartizate si care au acumulat datorii la furnizori ?

 4. buna ziua, se stie cand vor fi scoase la licitatie spatiile disponibile de pe insula de agrement??? sau daca au fost deja date? mulțumesc

  1. Bună seara! O astfel de procedură trebuie aprobată de Consiliul Local, iar până în momentul de față nu am avut un astfel de proiect pe ordinea de zi. Ar trebui să urmeze perioada următoare, iar anunțul va fi public. Eu, unul, îl voi promova astfel încât toți cei interesați să aibă șanse egale în procedura competițională pentru atribuirea spațiilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *