Ședința Consiliului Local Bacău din 31 mai 2023 (rezumatul proiectelor)

Marti, 30 Mai 2023 | Bacau | Comenteaza

Aproape 50 de proiecte urmează să fie dezbătute și supuse aprobării mâine, 31 mai 2023, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde este programată ședința ordinară a Consiliului Local aferentă lunii mai.

Se anunță o ședință lungă, având în vedere complexitatea subiectelor de pe ordinea de zi, dar și a problemelor de legalitate pe care le-am sesizat analizând proiectele. Avalanșă de proiecte cu mari hibe de legalitate printre cele inițiate de primarul Stanciu Viziteu.

Astăzi, la Comisia juridică din care fac parte, am dat nu mai puțin de 12 avize negative, ceea ce egalează vremurile din mandatul anterior, al celui cu care Viziteu și-a dat ulterior mâna trădând astfel electoratul și echipa care l-a susținut. Detalii mâine, în plen.

Mai jos, ca de obicei, am făcut rezumatul proiectelor.

 • 01. aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea lăcașului de cult Sf. Muceniță Ecaterina în str. Bujorilor nr. 1A, lângă Parcul Gherăiești, pe un spațiu verde. Beneficiar: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

 • 02. aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unui corp administrativ, unei anexe, unei capele și a unui cimitir civil “Poiana Tăcerii” în str. General Ștefan Gușă nr. 4. Beneficiar: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

 • 03. aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor;
 • 04. aprobarea studiului de oportunitate pentru administrarea și exploatarea toaletelor publice, a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și funcționare a acestora;

Primarul Viziteu propune înființarea unui serviciu specializat  pentru gestionarea toaletelor publice, cu buget propriu de 2,2 milioane lei/an și peste 35 de angajați. Detalii în Ziarul de Bacău.

 • 05. aprobarea gestiunii directe pentru administrarea, întreținerea și exploatarea toaletelor publice, astfel încât să fie administrare de către Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) Bacău cu următoarele tarife:

– 1. igienizare toalete zidite sau tip “containere” – 30,11 lei /oră, preț fără T.V.A.;
– 2. igienizare toalete ecologice-vidanjabile – 149,08 lei/prestație, preț fără T.V.A.;
– 3. reparații toalete – 135,4 lei/oră, preț fără T.V.A.

 • 06. modificarea organigramei și regulamentului Serviciului Municipal de Utilități publice pentru înglobarea activității de administrare a toaletelor publice. Astfel, organigrama ar urma să aibă nu mai puțin de 300 de angajați cu 8 funcții de conducere;
 • 07. darea în administrare către Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) a 10 containere de depozitare și a unui aparat de sudură pentru activitatea de salubrizare;
 • 08. preluarea de la Serviciul Municipal de Utilități Publice a două tractoare U650, a două remorci aferente și a 8 pluguri în vederea casării și valorificării;
 • 09. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și declanșarea procedurii de expropriere pentru realizarea unei parcări colective rezidențiale smart parking în cartierul Bistrița Lac. Valoare totală: 54,2 milioane lei;

 • 10. rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform expunerii de motive publicate aici;
 • 11. mandatarea împuterniciților AGA de la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2022:

– cifră de afaceri: 15 milioane lei;
– rezultat: 1,4 milioane lei profit.

 • 12-18. vânzarea cu drept de preempțiune către constructorii de bună credință a unor terenuri:

– 33,1 mp în str. Mihai Eminescu nr. 22 bl. 6, sc. B (farmacie);
– 61 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 1-3 (florărie);
– 85,5 mp în str. Ștefan cel Mare 3-5 (spațiu comercial);
– 22,7 mp în str. George Bacovia nr. 5 (locuință);
– 110 mp în Calea Moinești nr. 34E (sediu administrativ);
– 33 mp în str. Miron Costin nr. 4/B (sediu firmă);
– 18 mp în str. Mihai Eminescu nr. 28/B (cabinet stomatologic).

 • 19, 20, 21. aprobarea concesionării fără licitație publică a unor terenuri în vederea extinderii unor construcții:

– 53 mp în str. Mihai Viteazul nr. 1 către SCM Alfa 2008, SCM Nessel și SCM Asiris Imob pentru terasă alimentație publică;
– 102 mp în str. 9 Mai nr. 56 către SC Jump Romania SRL și Euroline SRL pentru terasă alimentație publică;
– 54,25 mp în str. Colonel Nicolae Drăghici către Nedeff Valentin pentru extinderea locuinței.

 • 22. modificarea HCL 59/2023 privind lista nominală cu solicitanții care au acces la locuințele ANL – 116 solicitanți;
 • 23. aprobarea schimbului de locuințe ANL de către Ilie Oana Anca, Tamaș Adrian și Tamba Andrei-Daniel cu locuințe vacantate;
 • 24. emiterea acordului pentru SC Malix Impex SRL pentru schimbarea destinației clădirilor din str. Șerbănești nr. 9F;
 • 25. emieterea acordului de proprietar și vecinătate către Parohia Ortodoxă Lazaret pentru o anexă gospodărească în str. Prelungirea Bradului nr. 35;
 • 26. modificarea Planului Urbanistic General pentru terenul de 113.068 mp aferent zonei Sălii Polivalente pentru a permite funcțiunea mixtă de parcuri, spații verzi, complexuri sportive, amenajări pentru sport, perdele de protecție;
 • 27. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local în vederea dărâmării garajelor și înlocuirii acestora cu amenajări publice. Sunt vizate următoarele zone:

– Cornișa Bistriței nr. 15 și 18 (185 mp);
– Cornișa Bistriței nr. 3-5 (584 mp);
– Cornișa Bistriței nr. 11A și nr. 12 – Alecu Russo nr. 40 (383 mp);
– Aleea Metalurgiei nr. 4 (21,35 mp);
– Nicu Enea nr. 42-44 și 50-52 (472 mp);
– zonele situate între blocurile nr. 5-13 b-dul Alexandru cel Bun, nr. 2-8 str. Livezilor și nr. 1 str. I. L. Caragiale (1634 mp);
– zona blocurilor nr. 4-8 b-dul Alexandru cel Bun – blocurile din str. Aleea Vișinului (924 mp);
– -zona str. Bicaz nr. 150-152 (108 mp),

 • 28. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public:

– Teren în suprafață de 4.084 mp, situat în municipiul Bacău –T.69 p.2160/1, în valoare de 607.993 lei;
– Teren în suprafață de 1.325 mp, situat în municipiul Bacău, str. Luminii, în valoare de 1.459.690 lei, identificat conform Anexei nr. 2;
– Imobil compus din teren (Acces pietonal în Pasajul Revoluției) în suprafață de 4 mp, în valoare de 4.407 lei și construcție (Acces pasaj pietonal și Pasajul Revoluției) în suprafață construită la sol de 3,90 mp, suprafață construită desfășurată de 81,6mp, cu o lungime de 10,93 m și o lățime de 7,5m, în valoare de 40800 lei, situat sub blocul de locuințe nr. 1 din str. Mărășești.

 • 29. suspendarea aplicării pe o perioadă de doi ani a Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER) și stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Bacău.

Am detaliat deja aici: Viziteu, drujbarul Bacăului, vrea suspendarea regulamentului spațiilor verzi. Este o invitație clară la hăcuirea verdelui urban din partea acestui drujbar al Bacăului!  Nu credeam că în mandatul primarului Viziteu va fi nevoie să păzim la propriu spațiile verzi din oraș, dar uite că trebuie să o facem și pe asta. Îi rog pe colegii consilieri să nu fie părtași la masacrul pe care îl plănuiește ocupantul scanului de primar.

 • 30. alocarea a 10.000 de euro către Universitatea “Vasile Alecsandri” pentru funcționarea Centrului de Informare Europe Direct în anul 2023;
 • 31. modificarea organigramei Primăriei Bacău pe fondul promovării în grad a unor funcționari: Pintilie Nicolae Marian și Opincă Regina la Serviciul Tineret și Informare Cetpțeni, respectiv Bondăreț Ramona de la Serviciul Monitorizare și Coordonare.
 • 32. revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea ANL și restituirea suprafeței de 30.000 mp din str. Lunca Bistriței nr. 21 (Cartier Gherăiești);
 • 33. actualizarea inventarului domeniului privat;
 • 34, 35 și 36: închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta unor puncte termice:

– 65,2 mp în PT 64 din str. Ștefan cel Mare nr. 36C de la prețul de pornire de 1 lei mp/lună pentru activități sportive;;
– 159,6 mp în PT 32 din str. Cornișa Bistriței nr. 4 de la prețul de pornire de 1 lei mp/lună pentru activități sportive;;
– 159,6 mp în PT 9 din str. Carpați nr. 27bis de la prețul de pornire de 1 lei mp/lună pentru activități sportive;

 • 37. modificarea HCL 425/2022 privind desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ;
 • 38. atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari;
 • 39. trecerea din domeniul public în domeniul privat, prin “încetarea interesului public”, a terenului de 39.521 mp ocupat de Oborul Șerbănești (Târgul auto), în vederea vânzării prin licitație publică;
 • 40. exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 96, imobil de patrimoniu;
 • 41. stabilirea programului de audiențe și a programului de întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali;
 • 42. soluționarea (prin respingere) a plângerii prealabile formulate de SC Julia Biju SRL prin care a solicitat anularea art. 6 din Regulamentul activităților comerciale (HCL 161/2021);
 • 43. prelungirea duratei din contractul de concesionare încheiat cu Miron Deliana pentru un cabinet medical în str. Mihai Eminescu nr. 28A;
 • 44. transmiterea dreptului de concesionare din unele contracte de concesiune;
 • 45A. aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unei locuințe individuale în str. Prelungirea Bradului nr. 23. Beneficiar: Irimia Cristina Maria;

 • 45B. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil D+P+7+8E de locuințe colective și spații comerciale la parter în str. Tecuciului nr. 3 (lângă LIDL Șerbănești), beneficiar Dunicec Com SRL;

 • 45C. completarea Planului Urbanistic General (PUG), fără dezbatere publică, în vederea modificării culorii aferente Haldei de fosfigips din verde în maro deschis (gospodărie comunală);
 • 45D. aprobarea noii organingrame a Teatrului Municipal Bacovia, cu 80 de funcții de execuție și 5 de conducere;
 • 45E. aprobarea reamenajării parcării “Vivariu” în sensul amplasării, fără avizele necesare, a activităților de comerciale de flori în ghivece și răsaduri de flori.

Documentațiile pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasa un comentariu