Ședința Consiliului Local Bacău din 17 martie 2020 (rezumatul proiectelor)

Mâine, începând cu ora 10:00, în plină pandemie de coronavirus, ne întrunim într-o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău pentru 6 puncte pe care primarul se pare că le consideră foarte urgente de vreme ce este nevoie să ne vedem la Centrul de Afaceri și Expoziții în condițiile date.

Încă nu ne-au fost comunicate măsuri referitoare la prevenirea răspândirii virusului, dar sper ca totul să fie în regulă la ședința de mâine. Măcar să nu fie invitat tot aparatul de specialitate pentru că automat ar însemna ca în sală să fim cel puțin 50-60 de persoane. Orice ar fi, sunt la datorie! Mai jos aveți rezumatul proiectelor ce urmează să fie supuse aprobării.

  • 1. modificarea Bugetului local pe anul 2020:

+600.000 lei pentru bunuri și servicii + cheltuieli de capital la cap. Ordine publică și siguranță națională;
-600.000 lei de la alte cheltuieli din cap. Învățământ.

  • 2. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru înlocuirea ansamblului hidraulic existent din camera vanelor de la rezervoarele Barați (788.809 lei);
  • 3. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru consolidarea și punerea în siguranță a zonei de protecție a aducțiunii de la Valea Uzului în zona Masotea din com. Ardeoani (4,77 milioane lei);
  • 4. reaprobarea proiectului Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gară-Cartier CFR-CAEx după modificarea financiară ce constă în încadrarea valorii activităților „translatarea zonei de parcare” și „retrasarea locurilor de staționare pentru taxiuri” din Piața Gării în categoria cheltuielilor neeligibile;
  • 5. aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2020 cu o singură secțiune: tineret – 533.619 lei.
  • 6. respingerea plângerii prealabile a SC Tehnostrade SRL Bacău prin care solicită revocarea art. 19 din HCL 454/2019 ce consacră supraimpozitarea cu 500% a imobilelor neîngrijite. Terenul în cauză are 2016 mp și este situat în str. Ana Ipătescu.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem la ședință!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *