Ședința Consiliului Local Bacău din 31 martie 2022 (rezumatul proiectelor)

Nu mai puțin 65 de proiecte de hotărâre vor fi discutate și supuse aprobării în ședința de astăzi a Consiliului Local al municipiului Bacău, anunțată pentru ora 10:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ca niciodată, 19 dintre ele sunt proiecte introduse peste ordinea de zi, adică în afara termenului legal de comunicare și afișare a acestora, majoritatea fiind transmise consilierilor aseară. Este un record negativ pe care îl bifează cu ocazia asta primarul Viziteu, cel care a convocat ședința și a inițiat aceste proiecte introduse în ședință „in extremis”.

sedinta consiliul local bacau decembrie 2020 (3) ghinghes

Ședința de astăzi se anunță a fi una lungă, cu multe subiecte, problemele și inițiative care vor fi dezbătute și care ulterior vor intra la vot. Ca de obicei, am analizat atent aceste proiecte și le-am rezumat astfel încât voi să știți ce se decide cu și pe banii băcăuanilor în Consiliul Local:

 • 01. acordarea titlului de cetățean de onoare domnului profesor Petre Isachi;
 • 02. alocarea a 56.500 lei pentru premierea unor sportivi și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite:

– câte 1.000 de lei pentru sportivul Lungu Alin Mihai și antrenorul Vârgolici Bogdan Adrian la Campionatul Național de Qwan Ki Do – Co Vo Dao din 18.12.2021 de la Roman;
– câte 2.500 de lei pentru sportivul Diumea Felix și a antrenorului Diumea Valerică pentru Campionatul Mondial de Qwan Ki Do 2021;
– câte 2.500 de lei pentru sportivul Macovei Alexandru Ștefan și a antrenorului Ciocan Ioan Marius pentru participarea la Campionatul Național de Box U22;
– câte 20.000 lei pentru sportivul Mihai Denis-Florin și a antrenorului Butucaru Ioan pentru rezultatele obținute la Campionatul European de lupte greco-romane Plovdiv-Bulgaria 2022;
– câte 1.500 de lei pentru sportivele Vrînceanu Daria Maria și Vrînceanu Adnana Ioana și pentru antrenorul Nemțeanu Cristi pentru rezultatele de la Campionatul Național de Atletism – Bacău 2022.

 • 03. luarea măsurilor de angajare a răspunderii pentru recuperarea prejudiciului rezultat ca urmare a avariilor produse la conducta de aducțiune ce asigură alimentarea cu apă a municipiului Bacău;
 • 04. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial în str. Milcov 3-5, propus anterior ca un magazin LIDL și respins la vot – beneficiar Subex Industries SA;

puz milcov

 • 05. darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei clădiri-magazie, situată în str. Constanței nr. 2, și a terenului de 398 mp aferent;

La nici jumătate de an de la schimbarea organigramei Primăriei Bacău, ocupantul scaunului de primar al orașului propune mâine Consiliului Local înființarea unei instituții-căpușă cu 16 posturi și care va toca milioane din bugetul local pentru activități care erau deja în sarcina angajaților din primărie și din Agenția de Dezvoltare Locală (ADL).

În loc ca Centrul Bugetar Creșe să fie desființat după trecerea creșelor în subordinea unităților de învățământ, anumite interese politice au lucrat astfel încât acesta să fie reorganizat și să satisfacă foamea de posturi călduțe și fără responsabilități.

Uite așa ne-am trezit cu acest Centru Comunitar pe ordinea de zi, propus de primarul Stanciu-Viziteu cu 16 posturi în organigramă (dintre care două funcții de conducere), cu sediu la cheie la parterul Centrului de Afaceri, dar și cu salarii care vor ajunge cumulat la peste 1.200.000 de lei/an.

 • 07. însușirea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a întâmpinării formulate în dosarul 504/110/2022 în care ADIB cere municipalității, prin obligația de a face, să reabiliteze conducta de aducțiune pe tronsonul Valea Uzului – Gigoreni;
 • 08. emiterea acordului de vecinătate solicitat de către SC Agriconstruct SRL pentru reautorizarea blocului pe care îl construiește în str. Oituz nr. 74;
 • 09. modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău aprobat prin HCL 441/2010, astfel încât consiliul de administrație să fie format din Hermeziu Alexandru, Întuneric Lucian-Ionel, Luca Vasile și directorul Adrian Gavriliu;
 • 10. acordarea avizului către SC Maestro Funeralii SRL pentru activități de pompe funebre și similare;
 • 11. modificarea HCL 3/2011 privind dispensarele medicale preluate de la Consiliul Județean în sensul preluării unor cabinete concesionate:

– Bîrzu Georgeta -> SC MC MED SRL (Căliman Marinela);
– Ramedis Clinique SRL (Popovici Ramona) -> SC Total Medcenter SRL.

 • 12. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA:

– venituri: 23,35 milioane;
– cheltuieli: 23,04 milioane;
– profit net propus: 260 mii lei.

 • 13. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy:

– venituri: 286,9 milioane lei (+103,8 milioane față de 2021);
– cheltuieli: 315 milioane lei (+137 milioane față de 2021);
– rezultat propus pe anul 2022: pierdere de 28,1 milioane (față de profitul de 5,4 milioane lei pe anul 2021).

 • 14. reactualizarea strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău până la nivelul anului 2033;
 • 15. constatarea datoriei către Thermoenergy Group SA pentru pierderile de pe rețea aferente perioadei decembrie 2021-ianuarie 2022: 22,34 milioane lei;
 • 16. completarea HCL 301/2021, HCL 471/2021 și a HCL 73/2022 în ceea ce privește bunurile transmise spre folosință către CRAB SA pentru operare;
 • 17. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin HCL 383/2010 cu o serie de bunuri ca urmare a unui contract de furnizare utilaje;
 • 18. aprobarea schimbului de locuințe ANL solicitat de Dura Florin, Coșuleanu Alina Mihaela, Munteanu Ioana, Tucanu Nicolae Marius, Lăcătușu Mariana Daniela și Petrea Mioara Elena cu locuințe vacantate;
 • 19 și 20. aprobarea extinderea unor spații de locuit pentru locuințele din fondul locativ de stat din str. Proiectantului 3 (Elena Savin), respectiv Calea Romanului 66 (Herscovici Ion);
 • 21. aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură și Estetică Urbană pentru Municipiul Bacău;

Acesta este rezultatul unor luni bune de lucru în grupul din care am făcut și eu parte și am contribuit activ, dar și a multiplelor consultări și dezbateri publice, și stabilește norme stricte, simple și previzibile + sancțiuni pentru trei domenii mari și late:
– ? 1. publicitatea stradală: firme, panouri publicitare, ecrane luminoase, mobilier urban ca suport publicitar, bannere, steaguri, mesh-uri, indicatoare direcționale, publicitate temporară, afișe, anunțuri de mică publicitate, colantare și publicitatea pe vehicule și în mijloacele de transport în comun;
– ? 2. identitatea cromatică a orașului: lucrări de intervenție, amplasarea pe fațade a unor echipamente tehnice, amplasarea construcțiilor atât în zonele de protecție a monumentelor (centrală), cât și reglementări specifice pentru celelalte zone;
-?3. urbanismul comercial: terasele sezoniere, comerțul stradal, amplasarea structurilor de vânzare precum chioșcuri, tonete, rulote, vehicule diverse, mobilier urban în fața unităților de profil, structuri de mici dimensiuni etc.

 • 22. modificarea HCL 93/2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice pensionarilor din mun. Bacău în valoare de 150 de lei semestrial prin majorarea plafonului pensiei de la 1386 lei brut/lună la 1524 lei brut/lună;
 • 23. majorarea nivelului alocației zilnice de hraă pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinată persoanelor adulte, respectiv Cantina de Ajutor Social, de la 12 lei/zi/persoană la maximum 30 lei/zi/persoană;
 • 24, 25 și 26. acordarea unui ajutor de urgență unor persoane fără adăpost reprezentând acoperirea cheltuielilor privind îngrijrea în unități specializate: Dumitru B, Mihai C și Florin L;
 • 27. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 28. aprobarea criteriilor de acces și a listeu cu actele necesare în vederea soluționării cererilor la locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;
 • 29. aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanțolor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat: 17 persoane (punctaje între 113 și 45);
 • 30. aprobarea noilor chirii lunare aferente locuințelor ANL și a sumelor reprezentând recuperarea investiției;
 • 31. preluarea în integralitate a străzii Prelungirea Arcadie Șeptilici (9869 mp) din domeniul public al comunei Mărgineni în administrarea municipiului în vederea executării unor lucrări de modernizare;
 • 32. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru lucrări la rețeaua de electricitate (alimentare bloc Oituz 74) și gaz (extindere pe str. Poștei);
 • 33.  aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru alimentarea cu energie electrică a 9 locuințe de pe Calea Moinești nr. 13;
 • 34. includerea în domeniul public a mai multor terenuri eliberate de garaje și a unor suprafețe care se află în proprietatea municipiului pe raza comunei Itești;
 • 35. trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenurilor eliberate de garaje din str. Mioriței și str. Martir Cloșca și Ardealului;
 • 36. modificarea inventarului domeniului privat prin actualizarea unei suprafețe de teren din str. Aleea Parcului ca urmare a noilor măsurători;
 • 37. stabilirea datei de 22 martie drept Ziua Parcului Cancicov;
 • 38. schimbarea încadrării străzii Mioriței din stradă categoria a II-a în stradă categoria a III-a în vederea realizării pistelor pentru biciclete aferente Coridorului semicircular;
 • 39. reamenajarea parcării Vivariu în sensul schimbării destinației acesteia din parcare destinată comercializării de produse în parcare pentru autovehicule de marfă;
 • 40. aprobarea proiectului de realizare a 15 stații de încarcare a autovehiculelor electrice, în valoare de 3,6 milioane lei;
 • 41. modificarea HCL 161/2021 privind Regulamentul de autorizare a activităților comerciale în sensul simplificării unor prevederi referitoare la avizul/autorizația ISU la incendiu;
 • 42. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții de la Căminul pentru persoane vârstnice: se înființează 3 posturi în cadrul compartimentului financiar contabil, unul în cadrul compartimentului aprovizionare și întreținere, un post de asistem medical generalist debutant cu studii superioare.
 • 43. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin schimbarea și mutarea mai multor posturi;
 • 44. modificarea HCL 114/2020 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul Poliției Locale în sensul asigurării a două posturi la Direcția de Evidență a Persoanelor;
 • 45. organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Bacău;
 • 46. închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta PT 43 din str. 9 Mai 21bis pentru „desfășurare activități sportive”;

Record de proiecte anunțate peste ordinea de zi:

 • 47A. închirierea prin licitație publică a 5 amplasamente situate pe terasa de flori din Piața Centrală;
 • 47B. închirierea prin licitație publică a 8 mese comerciale situate pe terasa de flori din Piața Centrală;
 • 47C. închirierea prin licitație publică a 18 module comerciale din cadrul complexului de module comerciale din Piața Centrală;
 • 47D. închirierea prin licitație publică a unui amplasament situat pe platforma acoperită (terasa de legume și fructe) din Piața Centrală;
 • 47E. închirierea prin licitație publică a unui număr de 6 spații comerciale, inclusiv suprafețe de expunere comercială, situate în incinta Halei de lactate din Piața Centrală;
 • 47F. modificarea HCL 323 din 2021 privind donația făcută de Asociația GIVES pentru amenajarea unui ansamblu sportiv de tipul street workout în Parcul Cancicov, în sensul mutării acestuia la Insula de Agrement;
 • 47G. modificarea organigramei Poliției Locale:

– o funcție de polițist local superior se mută de la Compartimentul Dispecerat, Arme și Muniții la Compartimentul Sectorizare și devine funcție cu grad debutant;
– o funcție de polițist local superior se mută de la Compartimentul Dispecerat, Arme și Muniții la Compartimentul Sectorizare;
– trei posturi contractuale ocupate de agent de securitate de la Compartimentul Intervenții la Compartimentul Administrare Obiective:

 • 47H. mandatarea împuterniciților în AGA SSPM Bacău pentru modificarea actului constitutiv în sensul înființării unui punct de lucru – sediu secundar;
 • 47I. aprobarea programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău;
 • 47J. includerea în domeniul privat a totemurilor de la intrările în oraș;
 • 47K. completarea HCL 266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților prestate de Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP);
 • 47L. punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară Radu Beligan către Asociația Betania din municipiul Bacău pentru organizarea unui spectacol caritabil „Stand with Ucraine” (așa apare numele scris în proiectul semnat de primar) în vederea strângerii de fonduri pentru refugiații din Ucraina;
 • 47M. asocierea cu CN de Artă George Apostu în vederea organizării evenimentului Music Box, care se va desfășura în perioada 1 iunie 2022 – 31 iulie 2022 în Parcul Catedralei;
 • 47N. emiterea acordului pentru devierea conductelor de aducțiune de la frontul de captare Hemeiuș 1 și Hemeiuș 2 spre rezervorul de acumulare de la Mărgineni 1;
 • 47O. completarea HCL 61 din 2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) prin introducerea noilor utilaje achiziționate: Unimog Mercedes-Benz, Autocamion MAN, echipamente de iarnă tip skip loader;
 • 47P, 47Q, 47R, 47S. participarea în cadrul PNRR și depunerea proiectelor de renovare integrată a colegiilor Pedagogic Ștefan cel Mare, George Apostu, Vasile Alecsandri și Ferdinand I.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *