Ședința Consiliului Local Bacău din 28 noiembrie 2023 (rezumatul proiectelor)

Nu mai puțin de 71 de proiecte se regăsesc pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bacău de astăzi, 28 noiembrie 2023. Întrunirea va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții, va începe la ora 10:00 și, ca de obicei, este deschisă tuturor cetățenilor care vor să participe la ea atât fizic, la fața locului, cât și online.

Agenda include multe probleme municipale importante, în special dacă ne referim la etapizarea proiectelor europene care nu vor fi finalizate până la 31 decembrie 2023, astfel încât suntem pe cale să pierdem 15 milioane de euro de la Uniunea Europeană. Mai jos aveți rezumatul tuturor proiectelor propuse, așa cum v-am obișnuit în toți acești ani.

01. acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare pentru Pavel și Ana Cristea:

02. alocarea a 32.900 lei pentru recompensarea elevilor (22 la număr) și a coordonatorului acestora pentru performanțele obținute la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală „Horus 7” din Dubai;

03. punerea la dispoziție către Fundația de Sprijin Comunitar a Teatrului Municipal Bacovia în data de 15 decembrie 2023 pentru organizarea unei serbări de Crăciun la care vor participa 120 de copii;

04. punerea la dispoziție către Fundația de Sprijin Comunitar a Teatrului de Vară Radu Beligan în data de 5 decembrie 2023 pentru organizarea Galei Voluntarului Băcăuan – ediția a XV-a;

05. punerea la dispoziție către CN Ferdinand I a Teatrului de Vară Radu Beligan în data de 13 decembrie 2023 pentru organizarea proiectului ReGala Ferdinand;

06. punerea la dispoziție către Clubul Sportiv X-Cape a clădirii Centrului de Marketing și a parcărilor din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții în perioada 6-13 mai 2024 în vederea organizării unei etape a Campionatului Mondial de Enduro 2024;

07. constituirea structurii de guvernanță corporativă ce ar urma să fie formată din Roxana Marțuneac (compartiment juridic contencios), Ligia Mihail (serviciul financiar contabil) și Isabela Pintilie (monitorizare calitate servicii publice);

08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

09. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

10. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

11. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

12. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

13. modificarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) în sensul adăugării a 14 noi posturi:
– 4 posturi pentru gestionarea activității de asistență medicală școlară ca urmare a aprobării preluării integrale a activității rețelei de cabinete de medicină școlară (3 economiști și un inspector de protecție civilă pentru SSM, PSI etc);
– 7 posturi pentru asistența medicală desfășurată în spital (1 kinetoterapeut la îngrijiri paliative, 1 psiholog, 1 medic cardiolog, 1 asistent medical generalist la cabinetul de cardiologie, 2 posturi de asistent medical generalist la radiologie și imagistică medicală, 1 post de biolog în cadrul laboratorului de analize medicale);
– 3 posturi pentru asigurarea asistenței medicale din ambulatoriu: 1 medic specialist în radiologie și imagistică medicală, 1 post de asistent care să efectueze și să interpreteze investigațiile radiologice și 1 post de îngrijitoare de curățenie.

14. preluarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) a tuturor atribuțiilor și competențelor în ceea ce privește asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, precum și activitatea financiar-contabilă;

15. rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform expunerii de motive care se întinde pe 7 pagini și care poate fi consultată aici;

16. completarea HCL 441/2010 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău prin adăugarea secției de rugby;

17. aprobarea studiului de trafic pentru realizarea Trenului Metropolitan Bacău;

18. completarea HCL 356/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ în sensul introducerii unei excepții prin care spațiile din școli și licee pot fi folosite în mod gratuit de către entitățile de drept public cu caracter educațional, sportiv, cultural + acces prioritar pentru Clubul Sportiv Școlar;

19. deschiderea tuturor terenurilor de sport ale școlilor și liceelor pentru toți băcăuanii, după orele de curs, prin modificarea HCL 356/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ;

Este vorba despre proiectul pe care l-am depus pentru a permite accesul tuturor cetățenilor, după programul școlar, pe terenurile de sport amenajate în curțile școlilor din municipiul Bacău, în baza Legii 8/2023.

20. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru contractarea unui credit overdraft de 7,5 milioane lei pentru finanțarea capitalului circulant;

21. delegarea directă a administrării cimitirelor și pompelor funebre către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM);

22, 23, 24, 25, 26, 27. vânzarea mai multor locuințe ANL către titularii contractelor de închiriere fie cu plata integrală, fie cu plata în rate;

28, 29, 30, 31, 32, 33. completarea hotărârilor prin care a fost aprobată deja vânzarea mai multor locuințe ANL către titularii contractelor de închiriere;

34. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 40 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 2 octombrie 2023;

35. aprobarea listei nominale ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2024, 51 la număr;

36. completarea listei cu reprezentanții Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

37. stabilirea alocației zilnice de hrană pentru Cantina de ajutor social la maximum 35 lei/persoană;

38. plata contribuției de membru pe anul 2023 către Crucea Roșie Bacău, în cuantum de 197.155 lei;

39. plata cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB aferentă anului 2023, în cuantum de 750.000 lei;

40. transmiterea dreptului de concesiune dintr-un contract de concesionare din 2009;

41. stabilirea salariilor funcționarilor și personalului contractual din cadrul Primăriei Bacău în sensul majorării cu 17-20%;

42. stabilirea salariilor pentru instituțiile subordonate Consiliului Local ca urmare a majorării salariului minim la suma de 3.300 brut lunar;

43. modificarea organigramei Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) ca urmare a examenelor de promovare pe două funcții;

44. modificarea organigramei Primăriei Bacău după o promovarea pe funcție a unui muncitor calificat din cadrul Structurii Intervenții, Auto și Utilaje;

45. modificarea HCL 93/2021 privind acordarea tichetelor valorice de 150 de lei acordate pensionarilor din municipiul Bacău prin specificarea clară a tipurilor de venituri realizate de pensionarii eligibili pentru aceste tichete;

46. dezlipirea imobilului de 2.950 mp din str. Făgăraș nr. 25 în două loturi: 2.320 mp și de 630 mp;

47. declararea mai multor suprafețe de zeci de metri pătrați din mai multe zone ale orașului ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public în vederea ocupării lor cu insulele ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor din mun. Bacău pe care le-am anunțat aici;

48. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren din str. Tazlăului pentru lucrări aferente extinderii rețelei electrice;

49. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

50. informare privind raportul Camerei de Conturi Bacău privind abaterile constatate la nivelul UATM Bacău pentru anul 2022;

50B. completarea contractului din HCL 455/2023 privind punerea la dispoziție a 10 căsuțe din lemn de 6 mp și un teren de 300 de mp din Piața Tricolorului către Direcția Județeană pentru Agricultură în vederea organizării unui târg al produselor naturale băcăuane în perioada 1-15 decembrie 2023, în sensul clarificării că Direcția Agricolă este partener, nicidecum organizator al evenimentului;

50C. alocarea sumei de 87.500 lei cu TVA pentru realizarea unui spectacol de artificii la trecerea dintre ani, de minimum 10 minute, cu sincronizarea artificiilor pe tonuri muzicale (spectacol piromuzical);

50D-50R. finalizarea în 2024 a tuturor proiectelor implementate cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ce trebuiau finalizate până la 31 decembrie 2023, astfel încât municipalitatea nu va atrage circa 15 milioane de euro din acest exercițiu bugetar european.

Proiectele vor fi finalizate cu banii europeni din Programul Operațional Regional 2021-2027 care ar fi putut fi accesați pentru alte investiții locale, dar și cu fonduri de la bugetul local estimate astăzi la valoarea de 7.480.000 lei, pe lângă zecile de milioane ce reprezintă cheltuieli neeligibile, aprobate deja.

50S. actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă (SIDU) aferentă municipiului Bacău și zonei metropolitane 2021-2027 pentru corelarea cu instrumentul de dezvoltare teritorială DUI NE (Dezvoltare Urbană Integrată Nord-Est);

50T. premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale și la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora, pentru care se alocă suma de 218.898 lei;

50U. modificarea și completarea HCL 161/2021 privind Regulamentul activităților comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;

50V. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară Radu Beligan către CN de Artă George Apostu în data de 11 decembrie 2023 pentru organizarea concertului tradițional „Magia Crăciunului”;

50X. actualizarea bugetului proiectului Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești, astfel încât valoarea totală se ridică la 56,2 milioane (din care 40,6 milioane eligibil).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *