Ședința Consiliului Local Bacău din 28 octombrie 2021 (rezumatul proiectelor)

Joi, 28 Octombrie 2021 | Bacau | Comenteaza

35 de proiecte de hotărâre urmează să fie supuse dezbaterilor și votului Consiliului Local al municipiului Bacău în ședința de astăzi a deliberativului municipal.

Întrunirea are loc începând cu ora 10:30 la Centrul de Afaceri și Expoziții și cuprinde pe ordinea de zi planuri urbanistice, investiții, rectificări bugetare, propuneri de închiriere, numiri la SSPM, documentații tehnice și multe altele.

Așa cum v-am obișnuit, toate proiectele sunt rezumate și explicate pe scurt în rândurile de mai jos:

 • 01. completarea organigramei și a regulamentului intern de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) pentru suplimentarea numărului de posturi de la Secția exterioară Covid ce funcționează la Baza sportivă Letea (de la 23 la 32 de posturi);
 • 02. aprobarea regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ;
 • 03. transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului în proprietatea Parohiei Ortodoxe “Sf. Voievozi Mihail și Gavril” CFR a unui teren din str. Dr. Istrate nr. 2, aferent bisericii deja ridicate;
 • 04. darea în folosință gratuită către Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) a unui spațiu aferent Creșei nr. 3 situat în str. Pictor Ion Andreescu nr. 5 pentru sediul Centrului de zi pentru persoane vârstnice speranța “Dr. Ștefan Ciobanu”;
 • 05. rectificarea bugetului pe anul 2021 al Thermoenergy Group prin creșterea cu 50,8 milioane a veniturilor, respectiv cu 68,4 milioane a cheltuielilor;
 • 06. aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director la Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP);
 • 07. aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare;
 • 08. aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui imobil de locuințe colective pe str. 22 Decembrie nr. 5, beneficiar Flosim Impex SRL;

pud 22 decembrie 5 bacau

 • 09. includerea în domeniul public a unor imobile – terenuri;
 • 10. includerea în domeniul privat a unor imobile – terenuri;
 • 11. aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru transmiterea către Ministerul Dezvoltării pentru obținerea finanțării prin PNI Anghel Saligny, necesară în vederea modernizării străzilor neamenajate (valoare de 43 milioane lei);
 • 12. aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru transmiterea către Ministerul Dezvoltării pentru obținerea finanțării prin PNI Anghel Saligny, necesară în vederea construirii și extinderii sistemelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială (valoare de 52 milioane lei);
 • 13. rectificarea bugetului local pe anul 2021:

+ 1,73 milioane de la bugetul de stat pentru finanțarea instituțiilor de spectacole (Teatrul Municipal Bacovia);
+ 445.360 lei pentru subvenții la Thermoenergy;
+ 258.300 pentru reparații la acoperișul sediului primăriei, consultanță pentru parcări și întocmirea documentelor necesare finanțării PNI Anghel Saligny;
+ 177.000 pentru respectarea normelor igienico-sanitare în instituțiile de învățământ;
+ 50.000 pentru medicamentele necesare în cabinetele medicale școlare;
+ 110.000 pentru plata apei pluviale;
+ 2,48 milioane pentru reparații ale străzilor;
+ 200.000 lei pentru modernizare și reabilitare ansamblu clădiri de pe str. Constanței (studii, documentație DALI, avize);
+ 111.360 lei pentru construirea șarpantei de la Corpul B al Colegiului Economic Ion Ghica;
+ 123.660 lei pentru consultanță aferentă proiectului de digitalizare a claselor;
+ 112.860 lei pentru construcția clădirii destinate paciențelor ce beneficiază de internare de zi și birouri administrative;
+ 11.900 pentru un monument la Cimitirul de onoare al Eroilor din str. Constanței;
+ 2.500 lei pentru înregistrarea mărcii Oktoberfest Moldovenesc;
+ 270.000 lei pentru amenajarea unui parc de agrement în zona Bicaz (studii, DALI, avize);
+ 6.500 lei pentru sistem de monitorizare video;
+ 693.880 lei pentru construirea străzii Siretului – etapa II.

– 900.000 lei de la sport, cultură, mediu și tineret;
– 200.000 lei de la întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, urmare a economiilor înregistrate la serviciile de întreținere a zonelor verzi;
– 173.190 de la chiriile destinate creșelor;
– 1,14 milioane de la construirea sălii de sport Școala Domnița Maria și de la amenajarea atelierelor de instruire practică + laborator de alimentație la Colegiul Grigore Antipa;
– 2.500 de la marca Made in Bacau;
– 174.500 lei de la amenajarea locurilor de joacă din mun. Bacău în Cornișa Bistriței;
– 210.510 lei de de la amenajarea locurilor de joacă din mun. Bacău pe str. Toamnei.

 • 14. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim. II al anului 2021;

– încasări de doar 273 milioane față de cele 377 previzionate până la 30 septembrie 2021;
– plăți de 216 milioane lei din cele 500 de milioane previzionate pentru tot anul;
– plăți de doar 11,7 milioane la secțiunea de dezvoltare din cele aproape 173 planificate pe anul acesta.

 • 15. achiziția unor servicii de evaluare pentru 22 de terenuri pe care sunt ridicate construcții în vederea vânzării ulterioare a acestora către proprietarii construcțiilor existente;
 • 16. darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a terenului curți construcții în suprafață de 120,65 mp din str. Livezilor 1B pentru Centrul de zi Armonia;
 • 17. completarea organigramei și regulamentului Direcției de Asistență Socială ca urmare a promovării unor funcționari;
 • 18. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 33 de familii din mun. Bacău ce au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 20 octombrie 2021;
 • 19. aprobarea raportului aferent trim III aferent implementării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului;
 • 20. aprobarea unor schimburi de locuințe ANL;
 • 21. aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren de 8 mp pentru amplasarea unui chioșc pe str. Oituz (lângă Judecătorie);
 • 22. utilizarea unei sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide” pentru predarea stației de epurare;
 • 23. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în mun. Bacău;
 • 24. aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren de 340 mp, aflat în Calea Moldovei 38;
 • 25. aprobarea închirierii prin licitație public a unui teren de 160 mp din str. Orizontului nr. 51;
 • 26. aprobarea devizului general actualizat (faza PT) la obiectivul Construire str. Siretului – etapa II;
 • 27. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a promovării a 5 funcționari;
 • 28. mandatarea împuterniciților mun. Bacău în AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție:

– Luncanu Clara;
– Maftei Sebastian Ciprian;
– Necula Cosmin;
– Pavăl Florin;
– Pădureanu Leonard Stelian;
– Popa Sebastian Dumitru;
– Rău Laurențiu.

 • 29. soluționarea plângerii prealabile formulată de către SC Transport Public SA Bacău, care solicită revocarea hotărârii prin care a fost constatată încetarea contractului de transport public local în comun;
 • 30. alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie-decembrie-ianuarie 2021;
 • 31A. aprobarea derulării proiectului Prinde rădăcini în Bacău, propus de consilierii PNL;
 • 31B. completarea contractului de delegare cu SSPM cu o serie de tarife aferente întreținerii și reparației infrastructurii rutiere;
 • 31C. constatarea datoriei pe care municipiul Bacău o datorează către Thermoenergy pentru pierderile de pe rețeaua de termoficare aferente lunii septembrie 2021, în valoare de 3,13 milioane lei;
 • 31D. aprobarea regulamentului privind desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor, vehiculelor, remorcilor, rulotelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public;
 • 31E. modificarea anexei 2 din HCL 296/2006 și mandatarea reprezentantului în AGA pentru a vota modificarea statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu