Ședința Consiliului Local Bacău din 26 septembrie 2019 (rezumatul proiectelor)

Joi, 26 Septembrie 2019 | Bacau, stiri | 1 comentariu

Azi, de la ora 10:00, ne vedem la Centrul de Afaceri și Expoziții pentru ședința ordinară aferentă lunii septembrie a Consiliului Local al municipiului Bacău. 32 de proiecte sunt cuprinse pe ordinea de zi, cele mai relevante ca impact făcând referire la o rectificare bugetară și un plan urbanistic zonal cel puțin discutabil, dacă nu ilegal (în opinia mea). În rest, tot felul de asocieri directe cu care administrația Necula își ocupă zilele și bugetul în dauna proiectelor de dezvoltare.

 • 01. rectificarea Bugetului local pe anul 2019:

+ 1.183.260 lei pentru capitolul învățământ;
+ 665.000 lei pentru drepturi salariale și cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare în cabinetele de medicină din unitățile de învățământ;
+ 2.930.000 lei pentru salubrizare și curățenie în oraș;
+ 430.000 lei pentru iluminat;
+ 410.500 lei pentru încălzire, apă și reparații Bazinul de Înot.

 • 02. desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din mun. Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Astfel, eu voi fi arondat la:

– Școala gimnazială “Al. I. Cuza”;
– Școala gimnazială “Alecu Russo”;
– Școala gimnazială “Ion Creangă”;
– Liceul tehnologic “Grigore Antipa”.

 • 03. modificarea organigramei de la Teatrul Municipal Bacovia prin transformarea unui post de șef birou grad profesional II în post de consilier juridic – resurse umane grad profesional I;
 • 04. darea în administrare, pe 10 ani, către Teatrul Municipal Bacovia, a unui apartament de serviciu din str. Pictor Aman nr. 94D;
 • 05. desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău, urmând să fiu arondat la Școala gimnazială “Dr. Alexandru Șafran”;
 • 06. reaprobarea proiectului pe fonduri europene privind modernizarea stațiilor de transport public;
 • 07. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea de locuințe și spații comerciale S+P+10 în str. Pictor Th. Aman nr. 33, beneficiar Magenta Rezidențial Patru SRL;

Conform PUZ-ului propus, coeficientul de ocupare a terenului (CUT) de 2 din PUG este majorat la 4, deci dublat, în ciuda prevederilor legale care interzic acest lucru. Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea 350/2001 a urbanismului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată.

Excepție fac planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii și altele asemenea, dar nu e cazul aici, cum greșit susține doamna arhitect șef căreia i-am recomandat să își retragă și avizul (căci e ilegal), și proiectul de pe ordinea de zi din cauza problemelor de legalitate. În cazul în care va fi aprobat, mă voi adresa prefectului pentru control de legalitate și atacarea hotărârii la instanța de contencios administrativ. Precedentul este foarte periculos, mai ales în acea zonă (lângă terenurile de sport vizate deja de niște rechini imobiliari), așa că trebuie să fim foarte atenți la astfel de proiecte.

Screenshot 2019-08-29 at 21.59.31

 • 08. îndreptarea unei erori materiale din HCL 273/2019 privind aprobarea PUD pentru construirea unei unitpți medicale în str. Nicu Enea nr. 38B de către Petrocos SRL Bacău;
 • 09. reaprobarea proiectului pe fonduri europenme privind realizarea coridorului pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov-Stadion-Bazin de Înot-Universitatea “Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului);
 • 10. prelungirea duratei pentru contractul de concesionare încheiat cu Dobândă Aurelia privind spațiul cu destinația de cabinet medical și a terenului aferent din str. Miron Costin nr. 70;
 • 11. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară către Asociația Culturală “Ca La Noi” pentru realizarea Festivalului de folclor “Zestrea” – ediția a VI-a în data de 26 octombrie 2019;
 • 12. darea în folosință către Crucea Roșie – Filiala Bacău, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta Punctului Termic nr. 58 din str. Ștefan cel Mare nr. 12BIS;
 • 13. punerea la dispoziție către Asociația Nevăzătorilor din România – filiala județeană Bacău a Teatrului Municipal Bacovia pentru realizarea Festivalului de Artă Dramatică – 11 octombrie 2019;
 • 14. alocarea a 2.000 de lei către DGASPC Bacău pentru realizarea evenimentului “Plăcintele bunicilor” – 1 octombrie 2019;
 • 15. alocarea a 49.500 lei către Asociația “Speranța Bunicilor” pentru realizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (7-8 octombrie 2019);
 • 16. alocarea a 1.200 de lei către Asociația Așchiuță pentru realizarea evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor – 29 septembrie;
 • 17. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe din mun. Bacău pentru anumite branșamente;
 • 18. mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății al lui Tiberiu Ciobanu;
 • 19. înlocuirea din comisia care se ocupă cu selecția noului Consiliu de Administrație de la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) a lui Lucian Bogdănel cu Mariana Zamfir;
 • 20, 21, 22, 23, 24 – transmiterea unor drepturi de concesiune;
 • 25. aprobarea regulumentului de organizare și funcționare modificat al Direcției de evidență a persoanelor;
 • 26. modificarea destinației stabilită într-un contract de concesionare către SC Mandler SRL din str. Alexandru cel Bun nr. 6 din cabinet medical stomatologic în spațiu prestări servicii – salon înfrumusețare;
 • 27. aprobarea noului regulament de organizare și funcționare al Agenției de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău;
 • 28. concesionarea unei suprafețe de teren de 4 mp din str. Hatman Berescu nr. 10/B/1 către Lupu Laurența pentru realizarea unui balcon în continuarea locuinței;
 • 29. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării din dosarul 2193/110.2019 cu Enel Energie Muntenia SA;
 • 30. alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie – noiembrie 2019;
 • 31A. alocarea sumei de 67.465 lei către Școala de Pian Dragoș Lungiu în vederea realizării evenimentului “Concertul Regal al Toamnei” – 6 octombrie 2019;
 • 31B. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară “Radu Beligan” către Asociația Așchiuță pentru realizarea unui concert cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 30 septembrie.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem la ședință!

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 26 septembrie 2019 (rezumatul proiectelor)”

 1. Joan 26 Septembrie 2019 at 16:04 Permalink

  iar scoala de pian?


Lasa un comentariu