Ședința Consiliului Local Bacău din 30 septembrie 2021 (rezumatul proiectelor)

26 de proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Bacău de mâine, 30 septembrie 2021, programată să înceapă la ora 11:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții. Printre ele, o rectificare bugetară complexă, atribuiri de locuințe, concesiuni, reguli noi locale instituite pentru școlile de șoferi și pentru autorizarea activităților economice, dar și câteva investiții care merg înainte.

 • 01. rectificarea bugetului local pe anul 2021:

+ 6.283.430 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit;
+ 1.036.650 lei pentru lucrări de reparații, igienizări la unitățile de învățământ;
+ 1.800.000 lei pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap grav;
+ 15.000 lei pentru continuarea activității sportive la CSM;

+ 83.100 lei pentru obținerea autorizației ISU la Grădinița Letea, nr. 24;
+ 10.500 lei pentru obținerea autorizației ISU la Liceul Dumitru Mangeron (corp B);
+ 100.000 lei pentru construirea bazei sportive Tip 1 lângă Groapa Polivalentă;
+ 150.000 lei pentru modernizarea locurilor de joacă (studii, DALI);
+ 148.200 lei pentru expertizarea tehnică a spațiilor Pieței Centrale;
+ 5.000 lei pentru marca Made in Bacau;
+ 119.000 lei pentru sistemul antiefracție și de monitorizare video cu camere de luat vederi la Piața Centrală;
+ 500.000 lei pentru un buldoexcavator cu accesorii;
+ 280.000 lei pentru un miniîncărcător cu accesorii;
+ 460.000 lei pentru o autoutilitară de 3,5 cu platformă și braț ridicător;
+ 744.000 lei pentru un încărcător frontal la SMUP;
+ 1.053.000 lei pentru un autocamion (accesorii deszăpezire și curățenie);
+ 1.637.000 lei pentru un autocamion (accesorii deszăpezire și curățenie);
+ 298.000 lei pentru accesorii de deszăpezire;
+ 60.000 lei pentru o stație de preparare clorură de calciu;
+ 149.000 lei pentru containere depozitare;
+ 81.000 lei pentru actualizarea SF în vedere reabilitării rețelelor primare de transport de termoficare;

– 50.000 lei de la o centrală termică;
– 50.000 lei de la obținerea avizului ISU de la Colegiul de Artă;
– 590.000 lei de la echipamente locuri de joacă;
– 100.000 de la întocmirea DALI pentru Casa Rafailă;
– 449.000 de la demararea amenajării malurilor Lacului Bacău;
– 10.000 lei de la relocarea Vivariului;
– 100.000 de la relocarea locuințelor pentru tineri;
– 1.097.020 lei de la protecția mediului (economii achiziție aspiratoare, rețele apă și canalizare și de la construirea platformelor subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor).

sedinta consiliul local bacau ghinghes

 • 02. transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Iași a unor imobile din str. Tecuciului nr. 21;
 • 03. aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;
 • 04. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al municipiului Bacău:

– Cuza Vodă: 7 mp, respectiv 222 mp (Stejarul lui Cuza);
– Ștefan cel Mare: 113 mp (garaje);
– Livezilor nr. 1B: 120,65 mp (Centrul de zi Armonia).

 • 05. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren (Republicii 47, respectiv Republicii 283);
 • 06. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale și a terenurilor aferente;
 • 07. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022;
 • 08. actualizarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, din fondul locativ de stat și de necesitate;
 • 09. soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile formulată de către ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară), ce reclamă faptul că prin HCL 272/2021 a fost acordat un mandat de reprezentare în alb primarului, ca reprezentant în ADIB, fiind neglijat și diminuat rolul autorității publice tutelare;
 • 10. aprobrea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat;
 • 11. aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău: total de 2,52 miliarde lei;

bacau centru

 • 12. modificarea HCL 335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban a unor categorii de persoane defavorizate în ceea ce privește vederanii, văduvele de război, luptătorii pentru victoria Revoluției, urmașii eroilor, pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate, pensionarii anticipat, precum și pensionarii de urmaș care au împlinit 60 de ani și a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1082 lei brut.

Decontarea se va face lunar de către operatorul de transport, la tariful de 2,2 lei cu TVA pe călătorie, în baza rapoartelor cu numărul de validari al fiecărui beneficiar, rapoarte emise în format electronic de aplicația de e-ticketing.

 • 13. acordarea Diplomei de onoare și plata unui premiu de 500 de lei celor 64 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 17 septembrie 2021;
 • 14. completarea HCL 295/2021 privind Regulamentul de circulație prin introducerea restricțiilor de circulație pentru mașinile școlior de șoferi, în timpul orelor de vârf, în centrul Bacăului, ca urmare a discuțiilor din Comisia de Circulație;

scoala soferi casa de cultura

 • 15. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 16. concesionarea directă a unor suprafețe de teren pentru realizarea a două balcoane la formele și dimensiunile celor de mai sus:

– Mocanu Mihai Daniel și Mocanu Narcisa: 5 mp.
– Grecu Mihai și Grecu Gabriela: 3 mp.

 • 17. aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;
 • 18. modificarea HCL 7/2021 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău SA, ca urmare a retragerii anunțate de doi dintre membrii comisiei de selecție:

– dl. Piștea Ciprian Octavian se înlocuiește cu doamna Pintilie Isabela-Margareta;
– dl. Stan Iulian se înlocuiește cu dl. Cojocaru Gabriel.

 • 19. modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism (CTATU) cu Subcomisia de estetică urbană, la propunerea primarului, încâlcând mandatul de 4 ani din regulament, prin eliminarea mea din comisie și a reprezentanților Poliției Rutiere;
 • 20. predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI) a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării unei baze sportive de tip 1 lângă Groapa Polivalentă (Cartierul CFR);

baza sportiva tip 1

 • 21. modificarea HCL 284/2021 prin care au fost aprobate statul de funcții și organigrama Primăriei Bacău ca urmare a promovării în grad profesional a mai multor angajați;
 • 22. Diverse (analiza II/2021 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol);
 • 22A. modificarea HCL 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;

În principal, se elimină obligativitatea deținerii unui contract de preluare a deșeurilor generate din activitate și se introduce obligația generică de respectare a legislației privind evidența gestiunii deșeurilor.

 • 22B. modificarea HCL 318 din 2021 prin care a fost aprobată lista proiectelor care vor primi finanțare în baza Legii 350/2005, având în vedere faptul că la ședința anterioară a fost aprobată o listă care nu cuprindea sumele alocate proiectelor selectate.
 • 22C. arondarea creșelor aflate în subordinea Centrului Bugetar Crește la unitățile de învățământ preșcolar în cadrul cărora acestea funcționează:

– Creșa 3 la Grădinița cu program prelungit nr. 21 (Școala Gimnazială nr. 10);
– Creșa 4 la Grădinița cu program prelungit nr. 28 (Școala Gimnazială George Bacovia);
– Creșa 6 la Grădinița cu program prelungit nr. 33 (Școala Gimnazială Constantin Platon);
– Creșa 9 la Liceul Tehnologic Anghel Saligny;
– Creșa 19 la Grădinița cu program prelungit Rază de Soare (Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”);
– Creșa Letea la Grădinița cu program prelungit Letea (Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron).

 • 22D. aprobarea devizului general actualizat la faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul Tineretului și Sportului), cu o valoare totală de 32,5 milioane lei;
 • 22E. completarea HCL 61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) prin includerea utilajelor multifuncționalelor și aspiratoarelor urbane achiziționate anul acesta.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *