Ședința Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2019 (rezumatul proiectelor)

Miercuri, 30 Ianuarie 2019 | Bacau, stiri | Comenteaza

Mâine dimineață, de la ora 10:00, o nouă ședință a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent, prima pe anul acesta, are loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. 35 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi pentru dezbatere și ulterior pentru aprobare.

Așa cum v-am obișnuit, vă invit să alocați câteva minute ca să parcurgeți și să fiți la curent cu deciziile care vor fi luate (sau nu) în numele vostru, ca cetățeni ai orașului, și, mai ales, cu și pe banii dumneavoastră.

 • 1. conferirea titlului de cetățean de onoare către domnul Sorin Zlat;
 • 2. participarea ADL Bacău în proiectul TechRevolution (URBACT III) cu scopul îmbunătățirii calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și învățarea celor mai bune practici de management al viitorului incubator de afaceri de la Cinema Orizont;

Valoarea totală a proiectului este de aproape 600.000 euro, bugetul alocat către ADL Bacău fiind de 48.440 euro. Cofinanțarea, în procent de 15%, va fi asigurată astfel: 13% (6.300 euro de către Ministerul Fondurilor Europene), iar 2% (968 euro) de la bugetul local.

centru tineret cinema orizont

 • 3. aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din Bacău și a unei eleve de la Colegiul de Artă:

– Lungu Alin Mihai și Ojog Cristina Elena, cu 6.900 de lei fiecare, pentru locul III la Campionatul European de Qwan Ki Do din Gandia, Spania;
– Hurmuzache Andrei, cu 690 lei, pentru locul I la Campionatul Național de Juniori și Seniori de Song Dao de la Roman;
– Alexandru Chirica și Cristina Chiper, cu 920 de lei fiecare, pentru titlul de Campioni Naționali la clasa C Latino;
– Poiată Mara, cu suma de 1.000 de lei, pentru Premiul I la Concursul internațional de talente “Juniori pentru Juniori” de la Iași.

 • 4. modificarea organigramei Primăriei Bacău astfel:

– funcția de consilier superior de la Serviciul de implementare proiecte => Compartimentul Corp Control;
– funcția de referent de la Serviciul Investiții devine consilier asistent;
– funcția de referent de la Serviciul Tehnic Investiții se mută la Biroul de aprovizionare și IT din cadrul Direcției tehnice;
– postul de inspexctor de specialitate 1A de la Serviciul Implementare Proiecte se mută la Compartimentul Corp Control;
– 2 posturi de la Direcția Piețelor sunt promovate în treapta profesională superioară;
– postul de fochist treapta IV se mută de la Baze Sportive la Bazinul de Înot;
– 18 posturi (un inspector, 14 șoferi, 2 muncitori calificați și un magaziner) se mută de la Siguranța circulației, deservire auto și intervenții operative la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

 • 5. stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bacău;
 • 6. stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor subordonate municipalității;
 • 7. desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului TBC: Șova Gâțu Laur (PSD), Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina (PSD), plus supleanții Botoi Romică (PSRO) și Huluță Ghiorghe (ALDE);
 • 8. aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020;
 • 9. desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Local în Adunarea Generală a SC ArtBacău SRL (firma care administra Teatrul de Vară): Dragomir Doina (PSD), Botoi Romică (PSRo) și Luca Vasile (PSD);
 • 10. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019;
 • 11. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din str. Nicolae Titulescu pentru alimentarea cu energie electrică a unui imobil P+6E;
 • 12. modificarea HCL 384 privind subvențiile la încălzire după prevederile introduse prin OUG 114;
 • 13. prelungirea cu 2 luni a mandatului provizoriu lui Tiberiu Ciobanu în Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group;
 • 14. declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
 • 15. aprobarea listei cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, 16 la număr;
 • 16. achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în anul 2019 în valoare de 160.000 lei;
 • 17. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6, valoarea investiției fiind de 2,15 milioane lei (cu TVA);
 • 18. prelungirea contractului de concesiune al CMI Blaga Angelica pentru cabinetul medical din str. Bicaz nr 7-9;
 • 19. prelungirea contractului de concesiune al CMI Dr. Hlușneac Silvia pentru cabinetul medical din str. Pictor Andreescu, nr. 3-5;
 • 20. schimbarea denumirii Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” în Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”;
 • 21, 22, 23 și 24. proiecte privind transmiterea dreptului de concesiune;
 • 25. scoaterea doamnei Dragomir Doina din Comisia nr. 1 a Consiliului Local după revenirea lui Romică Botoi în funcția de consilier local;
 • 26. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui imobil cu spații comerciale și locuințe colective de către Mocanu Vasile și Maria pe str. Teiului, tarla 77, parcela 170;
 • 27. modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului prin completarea acestuia cu 6 suprafețe de teren pe care se află 6 garaje (5 autorizate, unul nu);
 • 28. îndreptarea unei erori materiale din HCL 301/2018 privind acordarea unor terenuri și clădiri către Parohia Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din Șerbănești: 2617 mp în loc de 2671 mp pentru terenul cimitirului;
 • 29. alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Bacău pentru perioada februarie-martie 2019;
 • 30A. însușirea inventarului care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău prin completarea acestuia cu măsurile actualizate ale 13 suprafețe de teren de la secțiunea “drumuri municipale, trotuare, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări”;
 • 30B. aprobarea datoriei municipiului Bacău către Thermoenergy Group SA, în cuantum de 3,66 milioane lei, reprezentând pierderile de pe rețea;
 • 30C. aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, care instituie și contribuția pentru economia circulară în valoare de 30 lei+TVA/tonă;
 • 30D. modificarea HCL 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Bacău;
 • 30E. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unei grădinițe și creșe la Școala “Nicu Enea” din Calea Romanului, valoarea investiției fiind de 15,1 milioane lei pentru 3 grupe de creșă și 3 grupe de grădiniță;
 • 30F. darea în folosință cu titlu gratuit către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unui osteodensitometru DEXA coloană vertebrală, femur, șold, antibraț (software MEDIX 90) din patrimoniul Spitalului Municipal.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

consiliul local bacau

Lasa un comentariu