Ședința Consiliului Local Bacău din 23 august 2021 (rezumatul proiectelor)

Luni, 23 August 2021 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 10:00, o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții, cu 8 puncte considerate urgente ce sunt propuse pe ordinea de zi. Mai jos aveți rezumatul acestora.

  • 1. aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP);
  • 2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP):

– venituri: 4,39 milioane;
– cheltuieli funcționare: 2,98 milioane cheltuieli de personal, respectiv 1,34 cheltuieli cu bunurile și serviciile.

  • 3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza proiect tehnic) pentru grupul generator de energie electrică de 6kV pentru alimentarea de rezervă a stației de pompare Moinești (2,63 milioane cu TVA);
  • 4. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru construirea străzii Prelungirea Bradului nr. 101-103;
  • 5. utilizarea a 300.000 lei din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent sistemului de management al deșeurilor solide pentru efectuarea serviciilor de reparații și obținere a documentelor necesare circulației pe drumurile publice a autospecialelor MAN achiziționate prin proiectul ISPA;
  • 6. rectificarea bugetului local pe anul 2021;

+ 4,3 milioane pentru SMUP;
– 161 mii lei de la întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement;
– 3,2 milioane de la drepturile salariaților de la DSAP care au fost transferați la SMUP;
– 995 mii lei bunuri și servicii DSAP;
– 35 mii lei de la sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

+ 360 mii lei pentru Căminul pentru persoane vârstnice;
+ 1,3 milioane pentru reparațiile drumurilor;
– 1,66 milioane de la bunurile și serviciile aferente capitolului învățământ;
+ 1,7 milioane pentru asigurarea abonamentelor pentru transportul public al elevilor;
+ 173 mii lei pentru închirierea imobilului unde va fi relocată Creșa 3;
– 173 mii lei de la întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement;
– 299 mii lei de la dezvoltarea unui campus școlar pentru învățământul profesional și tehnic în sistem dual;
– 417 mii lei de la dezvoltarea Centrului integrat SMURD;
– 99 mii lei de la reabilitarea haldei de fosfogips;
– 85 mii lei de la realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente;

+ 40 mii lei pentru foișor la Starea civilă;
+ 15 mii lei pentru continuarea proiectului de creștere a eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Alecu Russo;
+ 30,9 mii lei pentru proiectul de creștere a eficienței energetice la Colegiul Național de Artă George Apostu;
+ 60,6 mii lei pentru continuarea proiectului de construire a unei grădinițe și a unei creșe la Școala Nicu Enea;
+ 5,5 mii lei pentru punctul de alimentare cu energie electrică a instalației de balizare de la Stadionul Municipal;
+ 190 mii lei pentru instalarea unui sistem de control al accesului la Bazinul de înot;
+ 8 mii lei pentru  camere video wireless;
+ 245 mii lei pentru dezvoltarea unui sistem de supraveghere video a punctelor de colectare a deșeurilor;
+ 40 mii lei pentru pompa submersibilă de la Pasajul subteran Oituz;
+ 115 mii lei pentru realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente – Racordarea CT Grup Scolar Anghel Saligny, CT 1 Parc, CT Prefectura;
+ 45 mii lei pentru racordarea la temorifcare a Bisericii “Trei Ierarhi”;

+ 350 mii lei pentru elaborarea studiului de oportunitate aferent serviciului de transport public local de călători, a regulamentului serviciului, documentația de atribuire a serviciului și a studiului de trafic pentru tren urban;
– 200 mii lei de la studiul de trafic pentru trenul urban;
– 150 mii lei de la studiul de oportunitate pentru serviciile de transport public local.

  • 7. acordarea împuternicirii de reprezentare a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) SA;
  • 8. participarea municpiului Bacău la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători în oraș + zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire, respectiv pentru elaborarea unui studiu de trafic pentru trenul urban.

Astfel, municipiul Bacău va participa cu 350.000 lei, urmând ca achiziția să fie realizată de către Asociația “Zona Metropolitană Bacău”.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu