Ședința Consiliului Local Bacău din 26 noiembrie 2021 (rezumatul proiectelor)

Vineri, 26 Noiembrie 2021 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții are loc ședința ordinară a Consiliului Local aferentă lunii noiembrie, cu 24 de proiecte anunțate inițial, în termenul legal de 5 zile, respectiv alte 10 proiecte de hotărâre propuse peste ordinea de zi.

 • 01.  actualizarea cererii de finanțare a proiectului de creștere a capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19.

Bugetul actualizat: 2,37 milioane lei (cu TVA). Vor fi achiziționate, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar, echipamente de protecție, dispozitive medicale, măști, dezinfectanți, combinezoane, aparatură pentru dezinfecție și sterilizare a aerului etc.

 • 02. ajustarea prețului la gigacalorie începând cu 1 decembrie;

Având în vedere subvențiile acordate, prețul de facturare rămâne 181 lei/Gcal. Astfel, subvențiile vor fi suportate din bugetul local: 368 lei pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport, 639 lei pentru consumatorii racordați la rețeaua de distribuție, respectiv 1193 lei pentru consumatorii racordați la rețelele de distribuție ale centralelor de cvartal.

Proiectul de hotărâre propus de primar nu menționează care este sarcina bugetară reprezentată de plata acestor subvenții, motiv pentru care voi solicita această informație fie la comisie, fie în ședință.

thermoenergy bacau

 • 03. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea de parcări în locul garajelor din zona Mioriței-Bradului-Tipografilor.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 5,7 milioane lei și reprezintă cheltuieli privind amenajarea a 96 de locuri de parcare auto, 16 pentru motociclete, 70 pentru biciclete, 2 stații de încărcare pentru mașini electrice, loc de joacă, arbori etc.

 • 04. demararea procedurilor pentru amenajarea unui teren de sport multifuncțional și a unui loc de joacă pentru copii pe actualul teren de sport de la Liceul Tehnologic “Petru Rareș” din str. Tecuciului;
 • 05. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza proiect tehnic) pentru construirea ansamblului de street workout din Parcul Cancicov, donat de inițiativa GIVES;

Valoarea amenajărilor suportate de municipalitate se ridică la 44 mii lei.

 • 06. modificarea HCL 95/2021 prin care Bazinul de Înot este pus la dispoziția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern pentru desfășurarea unor competiții naționale prin schimbarea datelor aferente unui campionat;
 • 07. rectificarea bugetului local pe anul 2021:
 • 08. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy pentru contractarea pe 12 luni a unei scrisori de garanție bancară de bună plată;
 • 09. aprobarea datoriei către Thermoenergy Group reprezentând pierderile de pe rețeaua de distribuție și transport aferente lunii octombrie 2021, valorând 7,7 milioane lei;
 • 10. soluționarea plângerii formulate de Societatea de Servicii Publice Municipale SA, care solicită numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al SSPM;
 • 11. mandatarea împuterniciților mun. Bacău în AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție:

– Luncanu Clara;
– Maftei Sebastian Ciprian;
– Necula Cosmin;
– Pavăl Florin;
– Pădureanu Leonard Stelian;
– Popa Sebastian Dumitru;
– Rău Laurențiu.

 • 12. darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unui teren în valoare de 5,59 milioane lei, pentru extinderea viitorului cimitir public “Poiana Tăcerii”;
 • 13. prelungirea duratei prevăzute într-un contract de concesionare pentru un cabinet medical din str. Mihai Eminescu 28A (Costin Lucia);
 • 14. constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău SA;
 • 15. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din Bacău;
 • 16. concesionarea directă a unei suprafețe de teren de 3 mp pentru extinderea unui apartament cu un balcon ce va avea destinația de sediu firmă;
 • 17. completarea HCL 260/2021 și aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune către SSPM a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău;

Sunt aprobate o serie de tarife pentru întreținerea și repararea infrastructurii rutiere și pentru semnalizarea rutieră.

 • 18. aprobare cuantumurilor și tipurilor de burse aferente semestrului I și II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Așa cum a fost propus, proiectul este întocmit în mod nelegal, nefiind specificat și numărul elevilor care beneficiază de burse, așa cum prevede Legea Educației.

 • 19. completarea HCL 331/2021 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ;
 • 20. modificarea HCL 93/2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorile pensionarilor din municipiul Bacău, în valoare de 150 de lei, semestrial;
 • 21. stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;

– Situații de necesitate: calamități naturale, incendii, accidente, epidemii și epizootii
– Situații deosebite:
a) Persoane a căror stare de sănătate necesită investigații medicale de specialitate, tratament, intervenții chirurgicale , transport în vederea efectuării de tratament sau procurarea de echipamente sau accesorii medicale, al căror cost bugetul familiei nu îl permite;
b) Persoane încadrate în grad de handicap care necesită recuperare specifică (diverse terapii: kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
c) Familii sau persoane a căror buget familial nu permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare înmormântării unui membru al familiei decedat în țară sau în străinătate și familia nu poate beneficia de ajutor de înmormântare potrivit unor legi speciale;
d) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și nu dispun de resursele necesare pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei (hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menținerea și salubrizarea locuinței);
e) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ca urmare a sărăciei extreme;
f) Persoane adulte cu vârsta cuprinsă între 60-65 ani, cu probleme de sănătate (imobilizate la pat sau cu dificultăți majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu venituri mici sau fără venituri, ce necesită îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial, până la aprobarea prin HCL a internării în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău;
g) Persoane adulte cu probleme de sănătate (de natură psihică, imobilizate la pat sau cu dificultăți majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu venituri mici sau fără venituri, ce necesită îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial;
h) Persoane vârstnice, fără adăpost, cu venituri mici sau fără venituri, ce necesită un ajutor financiar pentru întocmirea documentației necesare la dosarul de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău (certificat medico-legal, certificat de atestare fiscală);
i) Persoanele care nu realizează venituri și care nu pot acoperi cheltuielile ocazionate de întocmirea și obținerea actelor de identitate;
j) Persoane cu venituri mici sau fără venituri ce necesită obținerea certificatului IML (pentru stabilirea vârstei, în caz de violență domestică sau alte situații);
k) Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, fără sprijinul familiei, în termen de cel mult șase luni de la data eliberării din penitenciar, ca sprijin de reintegrare socială;
l) Alte situații deosebite

 • 22. includerea în domeniul privat a unor terenuri pentru rampe de acces, balcoane, garaje și căi de acces;
 • 23. declararea unor terenuri din municipiul Bacău ca bunuri de uz și de interes public local în vederea reamenajării zonelor ocupate de garaje:

– (1) zona cuprinsă între str. Ștefan cel Mare nr. 13, str. 22 Decembrie nr. 20-22 și str. Iosif Cocea nr. 6, în suprafață totală de 944,22 mp;
– (2) zona cuprinsă între str. Slănicului, str. Logofăt Tăutu nr. 2 și str. Neagoe Vodă, în suprafață totală de 3228,95 mp;
– (3) zona cuprinsă între str. Logofăt Tăutu nr. 1 și str. Neagoe Vodă nr. 14, în suprafață totală de 477,54 mp;
– (4) zona cuprinsă între str. 22 Decembrie nr. 1 și str. Costache Negri nr. 7, în suprafață totală de 532,92 mp;
– (5) zona cuprinsă între str. 9 Mai nr. 58, str. Valea Albă nr. 2-4 și str. Florilor nr. 10, în suprafață totală de 718,09 mp, conform Anexei nr. 5;
– (6) zona str. Milcov nr. 7-9-11, în suprafață totală de 1311,40 mp;
– (7) zona cuprinsă între str. Mioriței nr. 86-88 și str. Gării nr. 70, în suprafață totală de 239,62 mp.

 • 24. plata cotizației de 145 mii lei către GAL IDD Inovare și Dezvoltare Durabilă din care face parte și municipiul Bacău;
 • 25A. demarare procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor-terenurilor din zona Grigoreni, comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de reabilitare a aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată;
 • 25B. soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile pe care am depus-o ca urmare a înlăturării mele abuzive din Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Pe 30 septembrie nu am fost doar eu înlăturat la propunerea primarului din CTATU, ci și Poliția Rutieră, avizator principal al documentațiilor de urbanism. Pe cine or fi deranjat?

 • 25C. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație din unitățile de învățământ particulare din municipiul Bacău;
 • 25D. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării formulate în dosarul 2853/110/2021 prin care mai mulți cetățeni se declară nemulțumiți de hotărârea prin care consiliul a declarat ca zonă de interes public terenul dintre străzile Bradului-Tipografilor și Mioriței;
 • 25E. demararea procedurilor pentru includerea municipiului în programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
 • 25F. aprobarea valorii realie a sumei utilizate din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe;
 • 25G. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară către Colegiul Național de Artă “George Apostu” pentru desfășurarea concertului de sărbători în data de 21 decembrie 2021;
 • 25H. modificarea componenței comisiei pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local pentru studenții care urmează cursuri universitare de lungă durată, beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state;
 • 25I. completarea asocierii cu Județul Bacău pentru realizarea în comun a lucrărilor de investiție privind amenajarea în regim de urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul “Sfânta Maria” pentru asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău pentru preluarea pacienilor infectați cu virusul Covid;
 • 25J. aprobarea devizului general pentru amenajarea în regim de urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul “Sfânta Maria” pentru asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău pentru preluarea pacienilor infectați cu virusul Covid.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu