29 iulie – prima ședință ordinară a noului Consiliu Local Bacău

Duminica, 24 Iulie 2016 | Bacau, stiri | 1 comentariu

Nici bine nu mi-am anunțat plecarea din localitate pentru câteva zile, că imediat am primit convocarea primarului Cosmin Necula pentru prima ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte.

Întâlnirea va avea loc vineri, 29 iulie 2016, de la ora 11:00, iar eu, din păcate, voi absenta motivat. În acest sens, am lăsat o informare scrisă la primărie. Totuși, asta nu înseamnă că nu voi fi cu ochii pe ce se întâmplă la Bacău.

Ordinea de zi are 17 puncte:

 • 1. proiect privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I;

Planificarea totală bugetară pentru anul 2016 este de 389.379.280 lei la capitolul cheltuieli și 362.577.600 lei. Vorbind de primul semestru, a cărui execuție urmează a fi votată vineri, stăm destul de prost: încasările se ridică la doar 182.988.604 lei din cei 229.379.820 previzionați, în timp ce plățile sunt la 152.740.435 din 269.863.340 lei care ar fi trebuit cheltuiți pe diverse investiții până în clipa de față. Cifra cea mai alarmantă pentru executiv ar trebui să fie următoarea: la secțiunea de Dezvoltare am cheltuit doar vreo 8 milioane din cele 90 de milioane proiectate pentru primul semestru. E ja-le! Primarul trebuie să demareze de urgență investițiile!

 • 2. proiect privind modificarea HCL nr. 174/31.05.2016 prin care s-a aprobat încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău și satul Costeşti din raionul Ialoveni din Republica Moldova;

Se modifică art. 18 al Acordului de cooperare astfel încât părțile (adică Bacăul și Ialoveniul) nu vor facilita doar organizarea diverselor competiții și concursuri între sportivi (cum era înainte), ci și a schimburilor de experiență între antrenori și specialiștii din domeniul educației fizice și sportului.

 • 3. proiect privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Bot Ruja și Dobraniș Elisabeta din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani.
 • 4. proiect privind modificarea HCL nr. 3/ 2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum și reorganizarea ,,Comisiei municipale” pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.

Din această comisie municipală voi face și eu parte, alături de viceprimarul Dragoș-Daniel Ștefan, consilierul local Ioana-Raluca Dinu, Carol Schnakovszky (rectorul Universității “Vasile Alecsandri”), Leonard Pădureanu (ca reprezentant al Primarului) și Mălina Palade (secretar). Mulțumesc primarului Cosmin Necula pentru nominalizare!

ghinghes cristian consiliul local bacau

 • 5. proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere de director la Centrul Bugetar Creșe.

Concursul vine ca urmare a vacantării postului de către Dospinescu Valentina, ieșită la pensie. Aceasta ocupa funcția încă din 2001, ca urmare a unei decizii date de Consiliului Local.

 • 6. proiect privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

Părerea mea este că acest lucru trebuia să se întâmple încă de dinaintea startului lunii iunie. Pentru amenajarea acestor puncte și achiziționarea apei potabile ce va fi distribuită prin dozatoare de apă va fi aprobată suma de 10.000 lei.

 • 7. proiect privind aprobarea cererii d-nei Amarandei Lidia de extindere a spaţiului de locuit de pe Calea Moldovei nr. 58.
 • 8. proiect privind îndreptare eroare materială strecurată în HCL nr. 186/ 2016 prin care s-a aprobat vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.
 • 9. proiect privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „R.K. tronson colector canalizare strada Mihai Viteazu, municipiul Bacău”;

Este vorba de un proiect de 178.580 lei prin care vor fi realizate un colector de canalizare nou, paralel cu colectorul existent, plus trei cămine de vizitare pe str. Mihai Viteazul.

 • 10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul “Amenajare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile Calea Moineşti – Arcadie Şeptilici, municipiul Bacău”.

Amenajarea giratoriului de pe Calea Moinești ar urma să coste 887.473 lei, proiectul incluzând insule de separație, trotuare noi, rețea de canalizare pluvială, dar și o semnalizare cu marcaje rutiere corespunzătoare.

proiect sens giratoriu calea moinesti arcadie septilici

 • 11. proiect privind aprobarea dreptului de uz şi servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Milcov, str. Miron Costin, str. Lalelelor, str. Viorelelor, str. Mircea Eliade, str. Mărășești, str. Panselelor, str. Carpați, str. Violetelor și str. Garofiței.

E vorba de 2 proiecte ale E-On Distribuție Românie pentru montarea rețelei de gaze naturale subterane pentru străzile Milcov, Miron Costin, Lalelelor, Viorelelor, M. Eliade, Mărășești, Panselelor, Carpați, Violetelor și Garofiței. Lungimea totală a conductelor vizate depășește 5 kilometri. După executarea lucrărilor, terenul ocupat (1.423 mp + 1.218 mp) va fi adus la starea inițială prin grija constructorului – este o prevedere clar stipulată în proiectul de hotărâre.

conducte gaze proiect eon inlocuire

proiect inlocuire conducte gaz bacau

 • 12. proiect privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun (Hidrant subteran Dn 65 bazin arare), dat în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestuia în condiţiile legii.
 • 13. proiect privind modificarea HCL 210/27.09.2012 în sensul înlocuirii a doi membri din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiu.

Într-un mod cel puțin curios, proiectul lipsește de pe site și nu mi-a fost trimis odată cu convocarea. Astfel, nu știm cine ar urma să facă parte din această comisie atât de importantă la nivel local.

 • 14. proiect privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16347/3/2016 (Tudureanu Constantin, polițist local, prin SNPV “PRO LEX” vs. Poliția Locală și Consiliul Local pentru plata normei de hrană pe perioada concediului medical);
 • 15. proiect privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15717/3/2016 (Micu Adrian Mihai, polițist local, prin SNPV “PRO LEX” vs. Poliția Locală și Consiliul Local pentru plata normei de hrană pe perioada concediului medical);
 • 16. proiect privind privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16494/3/2016 (Bălan Cătălin, polițist local, prin SNPV “PRO LEX” vs. Poliția Locală și Consiliul Local pentru plata normei de hrană pe perioada concediului medical);
 • 17. diverse.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

La fel și ședințele comisiilor. Așadar, pentru discutarea documentelor și avizarea proiectelor ce urmează a fi dezbătute și votate vineri, au fost programate următoarele ședințe de comisii:

 • I. Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții: miercuri, 27 iulie ora 11:00, camera 41 din Primăria Bacău, etajul 4.
 • II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură: joi, 28 iulie 2016, ora 15:00, camera 41 din Primăria Bacău, etajul 4.
 • III. Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică: joi, 28 iulie 2016, ora 10:00, camera 41 din Primăria Bacău, etajul 4.
 • IV. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică: joi, 28 iulie 2016, ora 13:00, camera 41 din Primăria Bacău, etajul 4.
 • V. Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești: miercuri, 27 iulie ora 14:00, camera 41 din Primăria Bacău, etajul 4.

Din comisia numărul 5 fac eu parte, fiind secretar al acestui organism.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate sau modificate la aceste proiecte?

1 comentariu la “29 iulie – prima ședință ordinară a noului Consiliu Local Bacău”

 1. Mihai 26 Iulie 2016 at 01:30 Permalink

  Eu zic ca am putea merge cativa cetateni, macar sa vedem si noi cum se desfasoara o sedinta.


Lasa un comentariu