Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 21 decembrie 2018

Joi, 20 Decembrie 2018 | Bacau | 4 comentarii

Vineri, începând cu ora 9:00, va avea loc, cel mai probabil, ultima ședință pe anul acesta a Consiliului Local al municipiului Bacău, o întâlnire ordinară în cadrul căreia vor fi stabilite o serie de proiecte de investiții pentru anul 2019, Politica de parcare a municipiului (în sfârșit), taxele și impozitele pe anul viitor (majorate în baza ratei inflației) și multe altele.

Lista completă a celor 38 de puncte care se află pe ordinea de zi o puteți consulta mai jos, rezumată și explicată, cuprinzând comentariile aferente, astfel încât să aflați și să înțelegeți în mai puțin de 10 minute care sunt deciziile pe care forul deliberativ din care fac parte ca independent le va lua mâine la Centrul de Afaceri și Expoziții.

 • 1. conferirea titlului de cetățean de onoare, post mortem, domnului Simionescu Mihai;
 • 2. aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2018:

La 12.12.2018, ținta veniturilor bugetare pe anul 2018 de 256 de milioane de lei a fost îndeplinită cu brio, încasările ridicându-se la 261 de milioane de lei. Totuși, mai sunt vreo 25 de milioane până la obiectivul final definitiv, cel de 287 de milioane de lei.

În timp ce la venituri nu stăm rău dacă ne raportăm la ceea ce administrația Necula și-a propus în bugetul aprobat la începutul anului, în ceea ce privește cheltuielile Primăria Bacău are o mare problemă: doar 242 de milioane de lei din cele 309 milioane planificate inițial. Situația este din nou scandaloasă dacă privim rubrica de dezvoltare (investiții), unde rata de îndeplinire a indicatorilor bugetari este sub 20%.

Așadar, doar o cincime din ceea ce municipalitatea și-a propus la începutul anului a și reușit să facă: plăți efectuate în cuantum de 15 milioane față de ținta de 77 de milioane. Ce înseamnă asta? Din nou, peste 50 de milioane de lei rămase necheltuite în buget, pentru cel de-al treilea an la rând.

 • 3. aprobarea listei de investiții care vor fi realizate în continuare până la aprobarea bugetului pe anul 2019:

– Spitalul Municipal;
– modernizarea unei părți a iluminatului public stradal;
– montarea unui sistem public de supraveghere video în oraș;
– reabilitarea Insulei de Agrement;
– reabilitarea Liceului cu Program Sportiv Bacău;
– grădiniță și creșă la NV Karpen;
– grădiniță și creșă la Școala Nicu Enea;
– creșă la Școala G.M. Cancicov;
– modernizarea atelierelor Colegiului Grigore Antipa;
– construirea unui corp nou și modernizare la Grădinița nr. 18;
– amenajarea unui spațiu pentru creșă la Grădinița nr. 27;
– consolidarea și modernizarea Stadionului Municipal;
– amenajarea unor locuri de joacă pentru copii;
– reabilitarea sistemului de termoficare;
– consolidarea blocurilor cu risc seismic de pe str. Mărășești;
– Rezerva de apă;
– construirea, reabilitarea și modernizarea unor străzi, rețele de apă și canalizări;
– construirea străzii Aeroportului;
– modernizarea Creșei 3;
– modernizarea Creșei 9;
– amenajarea unui teren în zona Făgăraș;
– realizarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta;
– modernizarea stațiilor de transport public;
– traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport;
– coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești;
– modernizare și reabilitare CTC NV Karpen.

 • 4. majorarea cu 500% a impozitului pentru 12 terenuri și clădiri neîngrijite din intravilanul mun. Bacău:

lista terenuri cladiri impozit 500 bacau 2019

 • 5. aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2018 pentru primarul Cosmin Necula (25 de zile), Constantin Scripăț (25 de zile), respectiv Dragoș Ștefan (2 zile).
 • 6. desemnarea lui Ghiorghe Huluță (consilier local ALDE) în AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA în locul lui Constantin Gherasim (fost consilier local ALDE);

gheorghe huluta sedinta consiliu local bacau 29 iulie 2015-1

 • 7. declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al SSPM Bacău;
 • 8. mandatarea primarului Cosmin Necula să îi evalueze secretarului Nicolae Ovidiu Popovici pentru activitatea desfășurată în anul 2018;
 • 9. introducerea în programului de audiențe și întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali a noilor membri Enula Pricopoaea (PSD) și Ghiorghe Huluță (ALDE);
 • 10. modificarea organigramei Primăriei Bacău după promovarea doamnelor Afrentoae Cătălina Petronela, Panaite Violeta și Teletin Olivia în gradul profesional superior;
 • 11. modificarea organigramei Poliției Locale Bacău prin promovarea doamnelor David Alina-Elena și Temea Antonina, după terminarea perioadei de stagiu și definitivarea funcțiilor acestora;
 • 12. modificarea organigramei Direcției Publice de Evidență a Persoanelor ca urmare a promovării în grad a doamnei Nechita Delia Georgiana;
 • 13. rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru persoane vârstnice și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor îngrijite în centru;
 • 14. modificarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri prin majorarea cuantumului remunerației brute orare pentru zilieri la 12,43 lei/oră după majorarea salariului minim;

zapada iarna bacau 2014-6

 • 15. alocarea a 49.500 lei către Asociația “Speranța Bunicilor” pentru realizarea unui microrevelion dedicat pensionarilor din mun. Bacău la care urmează să participe 550 de vârstnici;
 • 16. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unei creșe cu 5 grupe la Școala GM Cancicov, valoare investiției ridicându-se la 4,5 milioane lei;

plan cresa 16

 • 17. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea unui teren în zona cartierului Făgăraș, valoarea investiției ridicându-se la aproape 1,6 milioane lei;

plan amenajare teren parc fagaras

 • 18. darea în folosință către Spitalul TBC a peste 130 de dotări și echipamente medicale ale Spitalului Municipal (încă nefinalizat): dulapuri, uși, rafturi, mese, scaune, cărucioare etc. Așadar, continuă dezmembrarea Spitalului Municipal pe care administrația Necula nu a fost în stare să îl finalizeze în cei aproape 3 ani de mandat…
 • 19. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea unor locuri de joacă în Parcul Cancicov, valoarea totală a investiției fiind de 530 de mii lei;
 • 20. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea unor locuri de joacă pe str. Toamnei (221 mii lei);
 • 21. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea unor locuri de joacă pe str. Cornișa-Bistriței (184 mii lei);
 • 22. transmiterea dreptului de concesiune de la Ifrinca Marius la Niculescu Fabian+Mioara pentru o suprafață de 27,85 mp (cotă indiviză) din str. Serei nr. 9;
 • 23. transmiterea dreptului de concesiune de la Marian Vasile la Pop Carmen-Manuela+Ionuț-Bogdan pentru o suprafață de 27,5 mp (garaj) din str. Bicaz nr. 13;
 • 24. transmiterea dreptului de concesiune de la Preuteasa Anca-Alexandra+Emil la Grozavu Mirel pentru o suprafață de 14 mp (cotă indiviză) din str. Primăverii, blocul 10;
 • 25. aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui teren de 340 mp din Calea Moldovei nr. 38 la prețul de pornire de 7 lei/mp/an;
 • 26. primirea terenului de 28,8 mp din str. Narciselor 17-17A (trotuar amenajat) și a investiției realizate pe terenul de 1.182,50 mp de la Kaufland în vederea realizării racordului rutier și a trotuarelor aferente centrului comercial;

trotuar kaufland narcisei

 • 27. completarea inventarului domeniului privat cu 10 suprafețe de teren destinate unor garaje, balcoane și suprafețe comerciale;
 • 28. aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru scoaterea de sub interdicție definitivă de construire a unei suprafețe de 518 mp din str. Arcadie Șeptilici nr. 2 (fix lângă cimitir), respectiv pentru realizarea construirii unei locuințe de către Brezeanu Ionel+Maricica;
 • 29. acordarea către Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) a dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu de 131,6 mp din str. Pictor Andreescu nr. 5 (fosta creșă nr. 3) pentru funcționarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Speranța – Dr. Ștefan Ciobanu”;
 • 30. aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din străzile Alba Iulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh. Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Pricopie Strat, Tineretului, Tudor Vladimirescu, V. Pârvan pentru înlocuire unor conducte și branșamente de gaze naturale;
 • 31. completarea domeniului public al municipiului ca urmare a realizării investițiilor “pompă submersibilă Pasaj Oituz-Gușă”, respectiv “alimentare cu energie electrică a semaforului din intersecția Republicii-Condorilor”, dar și după identificarea unor măsurători greșite în Bazarul Milcov;

pasaj subteran inundat bacau 2015

 • 32. aprobarea unui schimb de locuințe sociale între Roșu Ștefan Cătălin (Tipografilor 16/A/4) și Matiaș Mirela Nicoleta (Mioriței 92/A/9);
 • 33. aprobarea unor schimburi de locuințe ANL între Merlușcă Ioan Sorin și o locuință vacantă, Arseni Mihaela și o locuință vacantă, Bejenaru Alina Mihaela și Macovei Laura Mirela, respectiv între Dragu Ioana și Costescu Daniel;
 • 34A. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen, cu o investiție prognozată ce se ridică la 8,2 milioane lei;
 • 34B. aprobarea Politicii de Parcări în municipiul Bacău, având ca obiective:

politica parcare bacau 1. eficientizarea și reconfigurarea unui sistem de parcări rezidențiale care asigură 1.000 de locuri de parcare suplimentare concomitent cu eliberarea de 2 ha de teren pentru spații verzi până în 2023;
– 2. reducerea cererilor de parcare în zona centrală cu 20%;
– 3. garantarea unei gestionări eficiente a parcării prin transparența și reinvestirea veniturilor în mobilitate urbană;
– 4. 30% din parcările din afara străzii vor fi verzi până în 2023;
– 5. sistem IT eficient și accesibil tuturor utilizatorilor pentru accesul la informație privind parcarea și plata acestui serviciu;
– 6. diversificarea serviciilor de parcare pentru a răspunde unei verietăți cât mai largi de utilizatori;
– 7. reducerea cererilor de parcare în zonele periferice cu concentrări de locuri de muncă.

 • 34C. stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău, acestea majorându-se cu 1,3% în baza indicelui de inflație;
 • 34D. aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, și acestea majorându-se cu fix 1,3% ca urmare a inflației;
 • 34E. conferirea titlului de cetățean de onoare către Botez Corneliu-Doru.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

4 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 21 decembrie 2018”

 1. Alex 21 Decembrie 2018 at 08:48 Permalink

  – 2. reducerea cererilor de parcare în zona centrală cu 20% ?
  Ne poti ajuta cu detalii, la ce s-au gandit?
  Suntem foarte interesati cum vor realiza acest lucru, stiind ca in Bacau sunt doar 25% locuri de parcare asigurate si regulamentare, pentru numarul masinilor din oras.
  Ca si aici:
  – 7. reducerea cererilor de parcare în zonele periferice cu concentrări de locuri de muncă.

 2. Chirita 22 Decembrie 2018 at 17:52 Permalink

  cum a ramas cu taxa pe gunoi?

  • Kristofer 22 Decembrie 2018 at 18:11 Permalink

   Majorarea va fi votata (sau nu, cine stie), la propunerea primarului Necula, la sedinta extraordinara de pe 28 decembrie. Proiectul îl găsiți aici: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/12/10.proiect-taxa-de-salubrizarea.pdf

   • MOS GERILA 26 Decembrie 2018 at 19:19 Permalink

    Inteleg ca pana se voteaza majorarea taxei de salubritate aceasta se mai afla inca in dezbatere publica(sau poate la Bacau nu se cunoaste acest termen).
    Deoarece aceasta hotararire se mai afla inca in dezbatere publica vreau sa fac si eu o propunere in calitate de platitor de impozite si taxe in (inca) municipiul Bacau si anume propun ca aceasta taxa sa se majoreze cu 666% pentru p05350r11 de “cioc” din blocul de pe strada Lucretiu Patrascanu(cel de langa Parcul Catedralei)


Lasa un comentariu