Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău – 31 ianuarie 2017

Prima ședință ordinară de anul acesta a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent va avea loc mâine, 31 ianuarie 2017, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții. Pe ordinea de zi avem 44 de puncte, iar în acest număr am inclus și cele 4 proiecte adăugate peste convocarea inițială a primarului Cosmin Necula.

În primul rând, trebuie să știți că doi consilieri PSD părăsesc deliberativul deoarece în curând vor fi directori (Claudiu Ambrosie și Adrian Gavriliu), în timp ce alți doi soldați disciplinați ai partidului roșu le ocupă scaunele lăsate libere: Gheorghe Dănilă (consilier juridic la Oficiul de Cadastru al județului), respectiv Mihaela Ciocodei (manager magazin Agricola).

Preluăm fostul sediu al Direcției de Taxe și Impozite din patrimoniul Consiliului Județean în cel al municipiului Bacău cu tot cu teren, acordăm premii unor noi cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, modificăm rangul și implicit salariul unor funcționari publici și vom discuta o serie de concesionări dubioase propuse de viceprimarul Dragoș Ștefan via arhitectul șef Geliman. Plus câteva PUZ-uri care sunt repuse pe ordinea de zi după ce Consiliul Local le-a respins la ultima ședință din 2016. Avem multe de discutat și de lămurit în ceea ce privește patrimoniul municipiului și amenajarea teritoriului, dar detaliile le veți afla mâine, la ședință, dar și ulterior, pe blog.

ghinghes cristian consiliul local bacau

 • 1. încetarea mandatului de consilier local al lui Claudiu Ambrosie (PSD) ca urmare a demisiei acestuia;
 • 2. validarea mandatului de consilier al domnului Gheorghe Dănila (PSD);
 • 3. conferirea titlului de cetățean de onoare al mun. Bacău, post-mortem, maestrului Petru Valter;
 • 4. încheierea unui protocol de colaborare cu ISJ Bacău și Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii în vederea dezvoltării educației și formării profesionale la nivelul învățământului preuniversitar din municipiul Bacău;
 • 5. acordarea „Diplomei de onoare” și plata unui premiu de 500 de lei altor 40 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie;
 • 6. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017;
 • 7. transformarea unor funcții publice din organigrama Primăriei Bacău în urma examenului de promovare în grad profesional susținut de Mihaela Nădejde, Robert Sraer, Sergiu Solomon, Gheorghiță Constantin Vătămănescu și Ion Senteș, plus transformarea unui post de la Bazinul de înot din referent în inspector de specialitate în vederea scoaterii la concurs;
 • 8. modificarea unei funcții publice de la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor din consilier clasa I grad profesional asistent în consilier clasa I grad profesional principal în urma examenului de promovare susținut de Elena Cristina Militaru;
 • 9. completarea HCL 400/2016 prin care au fost acordate sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare angajaților primăriei cu 28 de angajați ai Poliției Locale;
 • 10. mandatarea lui Lucian Bogdănel, consilier al primarului Cosmin Necula, să reprezinte municipiul Bacău în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău;
 • 11. aprobarea tarifelor percepute de Poliția Locală pentru măsurile de ordine și siguranță cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive: 20 de lei/salariat/oră pentru toate persoanele fizice și juridice care solicită acest serviciu.
 • 12. înscrierea bunurilor rezultate din finalizarea achiziției a serviciilor pentru integrarea a două grupuri de cogenerare ciclu mixt GTG+GTA în sistem EMS – cu extinderea sistemului de achiziție date EMA-SCADA deja existent în stația de 110kv Bacău (în valoare de 132.974 lei) și completarea cu acestea a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică spre Thermoenergy Group SA;
 • 13. acordarea gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren de 2.924 mp și a clădirii în suprafață de 254 mp din str. Tecuciului (Șerbănești), nr. 21 către Episcopia Romano Catolica de Iași (Asociația „Misionarele Carității Bacău – Casa Sf. Iosif”), în vederea continuării activității Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane adulte cu handicap;
 • 14. aprobarea a patru schimburi de locuințe pentru tineri: Burlacu Mihaela -> locuință vacantă, Scînteie Daniela -> locuință vacantă, Pintilescu Daniela -> locuință vacantă -> Fânaru Daniel Laurențiu <-> Buhuceanu Otilia Elena;
 • 15. aprobarea închirierii spațiilor destinate uscătorului de către cei care dețin garsoniere învecinate cu acestea în blocurile ANL pentru tineri precum și cele sociale: Caleap Florin (str. Depoului 82/B/7) și Anton Costel (str. Făgăraș 8/B/9);
 • 16. închirierea pe o perioadă de 3 ani a unui teren de 134 mp din str. Bradului nr. 60, prin licitație publică deschisă, la prețul de pornire de 30 lei/mp/an;
 • 17. închirierea pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu de 17,78 mp din str. Mărășești nr. 80, prin licitație publică deschisă, la prețul de pornire de 30 lei/mp/an;
 • 18. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Roșu Maria a unei suprafețe de teren de 4 mp din Aleea Constructorului nr. 6, sc. B, ap. 2, în vederea construirii unui balcon;
 • 19. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Hodoroabă Elena a unei suprafețe de teren de 5 mp din Aleea Ghioceilor nr. 23, sc. C, ap. 2, în vederea „intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 20. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Ivașc Mariana a unei suprafețe de teren de 15 mp din B-dul Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. A, ap. 1, în vederea construirii unui balcon cu destinația de spațiu comercial;

balcon bacau alexandru cel bun-4

 • 21. concesionarea directă pentru 25 de ani către SC Markov Services SA a unei suprafețe de teren de 12 mp din B-dul Unirii, nr. 2 în vederea extinderii cu destinația de scară de acces la etaj;
 • 22. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Bălăiță Petru a unei suprafețe de teren de 9 mp din str. Cornișa Bistriței, nr. 23, sc. A, ap. 1, în vederea „intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 23. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Dăscălița Dumitru a unei suprafețe de teren de 8 mp din str. Nicu Enea, nr. 46, sc. A, ap. 3, în vederea „intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 24. concesionarea directă pentru 25 de ani către SC Plan Services SRL a unei suprafețe de teren de 80 de mp din str. 9 Mai, nr. 19, sc. A, ap. 2 (adică pe spațiul verde al blocului);

balcon bacau ana ipatescu 9 mai-1

 • 25. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Furtună Silviu-Nicolae a unei suprafețe de teren de 4 mp din str. Decebal, nr. 13, sc. A, ap. 2, în vederea construirii unui balcon pentru extinderea locuinței;

balcon bacau-5

 • 26. concesionarea directă pentru 25 de ani către SC Vicmod SRL a suprafeței de teren de 61 mp din str. Decebal nr. 47, situat sub construcția cu destinația spațiu de producție și sediu firmă (Mizar);
 • 27. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Filipoaia Cristina-Iolanda a unei suprafețe de teren de 4,5 mp din str. Miron Costin, nr. 2, sc. C, ap. 4 în vederea construirii unui balcon pentru extinderea locuinței;
 • 28. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Stupu Mihai a unei suprafețe de teren de 5 mp din str. Mărășești, nr. 102, sc. B, ap. 1, în vederea construirii unui balcon pentru extinderea locuinței;
 • 29. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Lăcătușu Iosif a unei suprafețe de teren de 14 mp din str. Orizontului, nr. 8, sc. D, ap. 1, în vederea construirii unui spațiu cu destinația de sediu firmă-birouri;
 • 30. concesionarea directă pentru 25 de ani către domnii Oancea Gheorghe Nicușor și Oancea Alina-Roxana a unei suprafețe de teren de 7 mp din str. Tazlăului, nr. 4, sc. A, ap. 1, în vederea construirii unui balcon pentru extinderea locuinței;
 • 31. aprobarea transmiterii dreptului la concesiune asupra suprafeței de 18,9 mp din str. Alecu Russo nr. 46, stabilit în baza Contractului de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, de la SC Cipstever SRL către dl. Ciobanu Stelian și modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare din „sediu firmă” în „locuință”;
 • 32. aprobarea PUZ pentru construirea unei hale de prestări servicii comerciale de către Coman Gabriel-Bogdan-Pompiliu și Coman Oana-Eugenia în spatele magazinului Dedeman din Calea Republicii;
 • 33. aprobarea PUZ pentru construirea unui imobil de locuințe colective, spații comerciale, medicale, birouri și amenajare parcare pe str. Pictor Theodor Aman nr. 40 (lângă McDonald’s) de către SC Urban Building SRL și SC Vamos International SRL; (proiect repus pe ordinea de zi după votul contra de luna trecută);

Pe scurt, un mastodont fără prea multe spații verzi.

screen-shot-2016-12-28-at-19-25-10

 • 34. PUD pentru construirea unei pensiuni cu garaje la parter pe str. Cornișa Bistriței nr. 21 D de către SC C.C. & G. SMART SRL Bacău (foto jos, proiect repus pe ordinea de zi după votul contra de luna trecută);

screen-shot-2016-12-28-at-19-11-54

 • 35. PUD pentru construirea pensiunii turistice “Natalya” pe str. Vrancei nr. 1 de către SC Elcris SRL (foto jos);

pensiunea-natalya

 • 36. completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău cu 6 suprafețe de teren;
 • 37. completarea inventarului bunurilor din domeniul public al mun. Bacău cu un drum balastat din str. Florilor nr. 32-38;
 • 38. aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către E-On Distribuție asupra unor suprafețe de teren de 2.450 mp din străzile Republicii, Condorilor, Electricienilor, Proiectantului, Bicaz și Chimiei pentru înlocuirea unor conducte și branșamente de gaze naturale;
 • 39. alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile februarie și martie 2017;
 • 40. prezentarea adresei nr. 65002/2017 a Camerei de Conturi a jud. Bacău privind prelungirea termenului pentru realizarea unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 61/14.09.2015;
 • 40A. încetarea mandatului de consilier local al lui Adrian Gavriliu (PSD) în urma demisiei;
 • 40B. validarea mandatului de consilier local al doamnei Ciocodei Mihaela (PSD);
 • 40C. acordarea unui ajutor de urgență de 119.000 lei domnului Vasilachi Miluță pentru construcția unui imobil, ca urmare a distrugerii locuinței din str. Militari nr. 22 în urma incendiului din 25.01.2017;
 • 40D. trecerea imobilului situat în Calea Mărășești nr. 6 (fostul sediu al Direcției de Taxe și Impozite Locale) din domeniul public al CJ Bacău în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Toate proiectele de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc azi, așa că nu mai are rost să public programarea acestora.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

4 thoughts on “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău – 31 ianuarie 2017

 1. eu nu mai inteleg ce vor sa extinda/concesioneze la blocul ala de pe coltul străzii 9 Mai cu Ana Ipatescu, sunt chiori, nu vad spatiul verde? O sa-si ridice toti oamenii in cap daca o tin cu astfel de smecherii.

 2. Interesant de stiu ce se invoca pentru repunerea propunerilor 33 si 34 pe ordinea de zi. Poate au mai fost „convinsi” niste consilieri sa nu se mai opuna…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *