Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2018

Astăzi, începând cu ora 10:00, ne vedem la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, unde este programată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău aferentă lunii ianuarie, cu peste 50 de proiecte pe ordinea de zi.

Printre cele mai importante se numără aprobarea documentațiilor pentru demararea lucrărilor de reabilitare a blocurilor cu risc seismic din str. Mărășești, delegarea efectivă a administrării domeniului public și privat către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) cu care eu nu am fost și în continuare nu voi fi de acord având în vedere starea de nelegalitate în care se regăsește această societate, câteva planuri urbanistice zonale (inclusiv repunerea pe ordinea de zi a mastodontului din parcarea de lângă McDonald’s), încetarea a 3 mandate de consilieri locali de la PSRO, modificarea planului de acțiune aferent PMUD, transformarea incubatorului de afaceri în clădire administrativă și multe altele despre care puteți citi, așa cum v-am obișnuit, în rezumatul de mai jos.

Ce vom discuta și aproba (sau nu) la ședința ordinară de astăzi:

 • 1. acordarea unui premiu de 5.000 de lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 2. acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți. Astfel, excedentul total al municipiului se ridică, potrivit proiectului înaintat de primarul Necula, la 52 de milioane de lei;
 • 3. modificarea HCL 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unor finanțări nerambursabile interne/externe în valoare de până la 60 de milioane lei pentru realizarea unor obiective precum: reabilitarea Insulei de Agrement, construirea Spitalului Municipal, reabilitarea termică a 13 blocuri, supratraversarea Pârâului Trebeș, reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14MW, respectiv reabilitarea infrastructurii urbane I.L.Caragiale-Milcov-intersecție Letea;
 • 4. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru consolidarea imobilului din Calea Mărășești nr. 12, scările C, D, E și F;

6-colindatori-centru-bacau-2016

 • 5. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru consolidarea imobilului din Calea Mărășești nr. 4, scările A, B, C, D, E, F și G;
 • 6. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru consolidarea imobilului din Calea Mărășești nr. 7, scările A, B, C și D;
 • 7. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru consolidarea imobilului din Calea Mărășești nr. 9, scările A, B și C;
 • 8. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru consolidarea imobilului din Calea Mărășești nr. 10, scările A, B, C și D;
 • 9. modificarea organigramei de la Agenția de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău, ca urmare a promovării domanei Dana-Elena Năstasă din funcția de inspector de specialitate II în cea de inspector de specialitate gradul I în cadrul compartimentului Managementul Proiectelor;
 • 10. aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală, aferent anului 2018, cu 146 de posturi;
 • 11. completarea HCL 441/2010 prin care a fost înființat Clubul Sportiv Municipal (CSM) Bacău cu o serie de norme financiare, cu modelul-cadru de contract privind activitatea sportivă ce urmează să fie încheiat cu sportivii, dar și cu procedura, condițiile și criteriile pe fiecare categorie de participanți la activitățile sportive;
 • 12. modificarea Master Planului și listei investițiilor pentru sectorul de apă/apă uzată ce urmează a fi finanțate în etapa I din Fonduri POS Mediu;
 • 13. delegarea prin concesiune, în urma negocierii directe, către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău, a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Bacău, cu o redevență anuală cuprinsă între 0,08% și 0,1%;

Nu pot accepta ideea de a pune în braţe domeniul public şi privat al oraşului unei societăţi publice care:

– 1. nu respectă minimele condiţii legale în ceea ce priveşte transparenţa financiară şi decizională, şi anume prevederile din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice), respectiv HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020);
2. este condusă de o serie de PSD-işti care încasează salarii şi indemnizaţii care se ridică chiar şi până la 9.300 lei;
3. dă contracte prin încredinţare directă celor care au ajutat PSD în campania electorală din 2016;
4. nu dă socoteală publicului pentru patrimoniul care valorează peste 11 milioane de lei şi pe care l-a primit de la administraţia PSD+ALDE+PMP încă de la înfiinţare, cu participarea a 4 dintre consilierii locali PNL la vremea respectivă (asta apropo de “trădători” şi dezertori ai opoziţiei);
5. pare a fi jucăria primarului Necula şi a partidului care efemer, credeţi-mă, se află la conducerea Bacăului.

sspm bacau

 • 14. aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor de lucrări/servicii/furnizare către SSPM Bacău SA;
 • 15. completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiți provizoriu la propunerea primarului: Eusebio Calancea și Popa Ion, ambii fiind consilieri personali ai primarului;
 • 16. însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;
 • 17. aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău;
 • 18. completarea inventarului centralizat al domeniului privat cu 18 suprafețe cuprinse între 2 și 187 de mp;
 • 19. dezlipirea terenului de 2.709 mp situat în Bacău, str. Oituz nr. 30;
 • 20. închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 1 mp din incinta Primăriei Bacău pentru amplasarea unui tonomat pentru cafea și alte băuturi calde. Prețul de pornire: 3 lei/mp/zi;
 • 21. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în străzile Vrancei, Agudului, Avram Iancu, Banatului, Decebal, Maramureș, Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Șerbănești și Orizontului;
 • 22. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018;
 • 23. modificarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) prin includerea proiectului „2.2.2.5 – modernizare spații de transport public” în planul de acțiune;

autobuze noi bacau transport public

 • 24. modificarea HCL 305/2017 prin care s-au desemnat reprezentanții CLB în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018;
 • 25. completarea HCL 338/2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu Direcția de Asistență Socială și Clubul Pensionarilor;
 • 26. aprobarea PUZ pentru construirea unei pensiuni în Calea Romanului, nr. 82, de către Butacu Laurențiu și Butacu Iulia;

Screen Shot 2018-01-31 at 08.55.31

 • 27. aprobarea PUZ pentru construirea unei clădiri de locuințe colective cu spații comerciale la parter pe str. Nicolae Titulescu, nr. 6, de către Grigoraș Viorel, Grigoraș Delia și Grigore Lucian-Ștefan;

Screen Shot 2018-01-31 at 08.57.29

 • 28. aprobarea PUZ pentru construirea unui imobil de locuințe colective, spații comerciale, medicale, birouri și amenajare parcare pe str. Pictor Theodor Aman nr. 40 (lângă McDonald’s) de către SC Urban Building SRL și SC Vamos International SRL; (proiect repus pe ordinea de zi pentru a nu știu câta oară);
 • 29.emiterea unui acord solicitat de SC Comcereal SA pentru obținererea unor autorizații de desființare și construcție în vederea supraetajării unei construcții existente din str. Oituz nr. 74 din vecinătatea Centrului Pistruiatul;

Screen Shot 2018-01-31 at 09.03.23

 • 30. încetarea funcției de consilier local a doamnei Cosma Elena (PSRO), ca urmare a demisiei;
 • 31. transmiterea dreptului de concesiune de la Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana;
 • 32. transmiterea dreptului de concesiune de la Antălucă Florința și Antălucă Dorică, la Sumanariu Alexandru, căsătorit cu Sumanariu Viorica;
 • 33. transmiterea dreptului de concesiune de la Afrăsiloaia Neculai, la Cășeriu Elena, căsătorită cu Cășeriu Eurgel;
 • 34. transmiterea dreptului de concesiune de la Bucătaru Aurel la domnii Barabaș Florinel și Grozavu Laura;
 • 35. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cernat Constantin la dl. Cernat Gabriel.
 • 36. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la  S.C. CONDAFARM S.R.L., la d-ra Gherman Maria-Mădălina.
 • 37. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluţă Iulian-Alexandru, la dl. Coşa Ioan, casatorit cu Coşa Elena-Liliana.
 • 38. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina
 • 39. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la  S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.
 • 40. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia.
 • 41. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la  dl. Simon Arpad, la d-na Huşanu Monica, casatorita cu Huşanu Isidor.
 • 42. transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, casatorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, casatorita cu Lichi Dumitru-Sebastian.
 • 43. darea în administrare a Spitalului TBC a unui apartament din str. Pictor Aman nr. 94D, pe o perioadă de 3 ani, destinat închirierii către Butăcel Maria Danisa, medic specialist pneumolog;
 • 44. concesionarea directă a unui teren de 6 mp către Ilieș Adrian și Ilieș Lenuța pentru intrarea în legalitate a unei construcții având destinația de salon de înfrumusețare;

Screen Shot 2018-01-31 at 09.15.05

 • 45. încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Botoi Romică (PSRO), ca urmare a pierderii calității de membru al partidului;
 • 46. încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Diaconu Eusebiu-Iancu (PSRO), ca urmare a pierderii calității de membru al partidului;
 • 47. alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-martie 2018;
 • 48. prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017;

Proiecte anunțate peste ordinea de zi:

 • 48A. aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 în Primăria Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor;
 • 48B. darea în administrare către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont a unui număr de 5 birouri situate la et. 1 din clădirea Incubatorului de Afaceri de la Centrul de Afaceri și Expoziții;

Centrul de Afaceri Si Expozitii Bacau (5)

 • 48C. acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorului de Afaceri și Expoziții pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

3 thoughts on “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2018

 1. Ce se mai aude cu investitiile pentru desfasurarea antrenamentelor copiilor care practica fotbal? Terenurile de la baza Proletarul se mai fac?

 2. Nu aprobati construirea langa McDonald’s a niciunei cladiri.
  Trebuie pastrat Parcul Sportiv si spatiul verde.

 3. La punctul 44 ma intereseaza daca pana acum aceasta constructie a fost in ilegalitate. Inseamna ca se construieste in ilegalitate? Nu trebuia mai intai concesionat terenul pe care urma sa fie acest ” Cabinet ” construit ? Imi pot constui si eu un bloc in ilegalitate ca mai apoi sa fie trecut in legalitate?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *