Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 30 martie 2018

Azi, începând cu ora 12:30, Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” găzduiește ședința ordinară aferentă lunii martie a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent. Pe ordinea de zi sunt înscrise peste 30 de proiecte de hotărâre, unele dintre ele fiind cruciale pentru felul în care vom trăi în acest oraș.

De exemplu, proiectul ilegal privind transformarea Parcului Cancicov în zonă comercială, propus pe ultima sută de metri de nimeni altul decât viceprimarul Dragoș Ștefan (ALDE), este de-a dreptul scandalos și a strâns în ultimele două zile sute de reacții negative. Dacă acesta va fi aprobat, ne putem lua adio de la frumusețea actuală a Parcului Cancicov. Sper ca la ședință să fie prezenți mulți cetățeni care să ceară retragerea acestei inițiative.

În altă ordine de idei, administrația Necula vrea modificarea regulamentului Consiliului Local și, odată cu noua formă a documentului, o serie de prevederi care să reducă opoziția la tăcere. Cenzura e la loc de cinste în noul regulament! Cu argumente, mă voi opune acestor două inițiative! În rest, să vedem cum decurg dezbaterile și care sunt explicațiile executivului.

Ca de obicei, rezumatul proiectelor pe care le vom discuta și vota (sau nu):

 • 1. susținerea unei declarații simbolice de unire cu Republica Moldova;
 • 2. aprobarea unui nou regulament de organizare și funcționare pentru Consiliul Local;

Se pare că pe întâiul cetățean al orașului îl deranjează foarte mult diversitatea opiniilor din Consiliul Local, așa că s-a gândit, folosind recomandarea Prefectului de a actualiza regulamentul, să strecoare câteva prevederi prin care să ne închidă gura. Și nu numai nouă, ci și cetățenilor!

cosmin-necula-dragos-stefan-sedinta-consiliul-local-bacau

Exemple:
– consilierii locali au dreptul să ia cuvântul o singură dată la un proiect de hotărâre;
– când vrea președintele de ședință, fiecărui grup de consilieri locali îi va fi alocat un anumit timp pentru dezbateri, în funcție de mărimea grupului. (cum eu nu am grup pentru că sunt independent, probabil că uneori voi primi doar câteva secunde la fiecare proiect de hotărâre);
– consilierii nu au voie să dialogheze cu persoanele aflate în sală și nici invers.
+ alte prostii precum cea de mai jos. Citez: “nu s-a stabilit definitiv. În discuție.” Așadar, avem de-a face cu o versiune preliminară a noului regulament, nicidecum cu un document bine aranjat, dezbătut, gata de aprobare.

Screen Shot 2018-03-28 at 15.33.12

 • 3. completarea HCL 425/2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea creditului de 11 milioane de euro de la BERD pentru modernizarea unei părți a rețelei de iluminat public cu marja de schimb valutar de 2,5%. Astfel, valoarea în lei ajunge la 52.538.200 lei, la care se adaugă costurile administrative ale împrumutului.
 • 4. constituirea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială (DAS) a municipiului Bacău;

Componența propusă:
– Nicolae Ovidiu Popovici (secretarul municipiului);
– Carmen Gergeta Fifirig (director DAS);
– Ciprian Fantază (director la Direcția Juridică);
– Diana Marin (arhitect șef);
– Carmen Mihaela Diaconu (director adjunct DAS);
– Bordei Simona (șef birou DAS);
– Scutaru Lucica (șef birou DAS)
– Simon Lucian (Parohia Romano-Catolică);
– Ciuche Eugent (Protopopiatul Bacău)

Ultimii doi sunt reprezentanți ai partenerilor sociali. Mă gândesc că sunt o mulțime de alți parteneri sociali care ar putea să facă parte din acest colegiu director, nu numai reprezentanți ai celor două mari biserici.

 • 5. acordarea diplomei de onoare și un premiu de 500 de lei celor 53 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 14.03.2018;
 • 6. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru fondul forestier de 325 ha de pe raza comunelor Tamași și Gioseni:

– venituri: 15.230 din vânzarea de masă lemnoasă;
– cheltuieli: 15.204 lei pentru pază, documente și operațiuni lemnoase;

 • 7. aderarea municipiului Bacău la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie;
 • 8. plata cotizației în valoare de 14.430 lei către Asociația „Orașe Energie în România” (OER) aferentă anului 2018;
 • 9. plata cotizației în valoare de 98.502 lei către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018;
 • 10. aprobarea costului lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2018:

– pentru persoanele independente: 830 lei;
– pentru persoanele dependente (incontinente): 950 lei.

 • 11. îndreptarea unei erori materiale din HCL 18/2018 privind înființarea CSM Bacău referitoare la premiile pe care personalul salariat și conducerea clubului le pot lua pentru performanțele sportivilor:

– personalul salariat: 40% din suma premiilor plătite către sportivi;
– directorul clubului: 25% din aceeași sumă.

 • 12. acordarea mandatelor speciale împuterniciților municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi:

– aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și desemnarea de către AGA a reprezentantului pentru semnarea contractelor;
– aprobarea remunerației administratorilor și negocierea cu membrii CA a indicatorilor de performanță;
– aprobarea modificării actului constitutiv.

 • 13. majorarea cu 23,71% a tarifelor pe care municipalitatea le plătește către SC SOMA SRL pentru prestarea serviciului de salubrizare, la propunerea viceprimarului Scripăț:

– colectarea în sistem compactat: 122,31 -> 151,31 lei/tonă;
– colectarea în sistem necompactat: 41,59 -> 51,45 lei/mc.

 • 14. înființarea unui cabinet stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen”;

Dotarea acestuia ar urma să fie făcută cu sprijinul Asociației Betania.

 • 15. alocarea directă a 85.700 lei către Federația Tinerilor din Bacău pentru evenimentul de închidere a programului Bacău – Capitala Tineretului din România (28 aprilie 2018):

– Com’On Cafe – consultare cu tinerii (Piața Tricolorului);
– Târg de tineret (Piața Tricolorului);
– spectacol Subcarpați + alți artiști.

bacau capitala tineretului romania piata tricolorului

 • 16. punerea la dispoziție a Teatrului Municipal Bacovia către Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale pentru desfășurarea evenimentului „Sunt Optimus” (2 aprilie 2018);
 • 17. alocarea directă a 30.000 către Centrul de Cultură „George Apostu” pentru organizarea Zilelor Centrului George Apostu (23 aprilie 2018);
 • 18. alocarea directă a 4.989 lei și punerea la dispoziție a Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” către Asociația „Coecon Ghica”, în perioada 20-21 aprilie 2018, pentru organizarea celei de-a VI-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu „Viitorul începe astăzi”;
 • 19. închirierea prin licitație publică directă a unei suprafețe de 187 mp din str. Decebal nr. 60, la prețul de pornire de 31 lei/mp/an;
 • 20. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru amenajarea și modernizarea spațiilor cu destinația de creșă în incinta Grădiniței nr. 27. Valoarea totală: 962.384 lei.
 • 21. aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui bloc de locuințe P+2+3 retras în str. Măgura Cașin, nr. 7.

Screen Shot 2018-03-30 at 10.55.33

 • 22. aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”:

tarife inchiriere centrul de afaceri si expozitii bacau

 • 23. aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe din străzile Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor, Arinilor, Bucegi, Mărăști și Bicaz pentru montarea rețelei de gaze naturale subterane;
 • 24. aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe din străzile Ioniță Sandu Sturza, Ion Ghelu Destelnica, Chimiei, respectiv Orizontului 34;
 • 25. modificarea inventarului bunurilor din domeniul public prin actualizarea valorilor unor bunuri de la Baza Sportivă „Lucrețiu Avram” (Proletarul);
 • 26. aprobarea listei nominale cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat:

Screen Shot 2018-03-30 at 11.05.10

 • 27. aprobarea schimbului de locuință pentru tineri între Pavăl Olaru Valerian și o locuință vacantă, respectiv Ungureanu Costică și o locuință vacantă;
 • 28. transmiterea dreptului de concesiune de la doamna Păruș Maria către Andrei Neculai pentru 28,44 mp de teren din str. Milcon nr. 7-9 pe care se află un garaj;
 • 29. respingerea plângerii prealabile a doamnelor Marian Diana-Ecaterina și Kulcsar Ioana prin care solicită modificarea parțială a Planului Urbanistic General în sensul schimbării funcțiunii terenului de 1.589 mp din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3 din categoria spații verzi în categoria curți-construcții;
 • 30. alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-mai 2018;
 • 31. prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Bacău, întocmit de primarul Necula;
 • 32A. închirierea a 35 de terenuri de pe aleile principale ale Parcului Cancicov, totalizând o suprafață de peste 1.300 de metri pătrați, prin licitație publică, pentru amplasarea unor diverse funcțiuni comerciale;

Principalul argument al administrației Necula este, citez, atragerea de fonduri la bugetul local. Așa de mare să fie foamea de bani astfel încât să ajungi să înghesuiești 34 (mă rog, eu am numărat 35) de “cașcarabete” și tot felul de alte construcții pestrițe care să ocupe spațiile verzi și aleile de care cetățenii se bucură în cu totul și cu totul alt mod? Știm și vedem cu toții cât de urâte sunt puținele construcții care ocupă în acest moment aleile parcului.

Suprafețele ar urma să fie închiriate prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, câștigătorii urmând să amplaseze module comerciale și terase modulare provizorii pentru activități de alimentație publică, comerț și activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracții, festivaluri). Așadar, Parcul Cancicov urmează să devină un bâlci în toată regula.

Parcul Cancicov toamna

E adevărat, Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor permite amplasarea de construcții ușaoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde. Scrie la art. 18 alin. (7) din legea anterior menționată, prevedere trecută cu vederea, ca să vezi, în avizul de legalitate al secretarului Nicolae Ovidiu Popovici. Cum o documentație de urbanism aprobată pentru Parcul Cancicov nu există în momentul de față, proiectul de hotărâre propus nu respectă legea.

Poziția mea este deja cunoscută și poate fi citită aici.

 • 32B. aprobarea protocolului de colaborare între municipalitate și Salbac SA în vederea construirii străzii Brândușei pe cheltuiala societății;
 • 32C. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Thermonergy Group SA:

– venituri: 75.885.000 lei;
– cheltuieli: 84.959.000 lei;
– excedent: 9.074.000 lei.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc miercuri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *