Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 octombrie 2017

Marti, 31 Octombrie 2017 | Bacau, stiri | 2 comentarii

În mai puțin de un ceas, mai precis la ora 11:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov” începe ședința ordinară pe luna octombrie a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent.

16 proiecte sunt anunțate și incluse de executiv pe ordinea de zi, acestea privind, printre altele, execuția bugetară până la această dată, o rectificare bugetară, aprobarea propunerilor pentru noul CA de la Thermoenergy, o serie de parteneriate cu diverse structuri din societatea civilă, operațiuni ce privesc domeniul aflat în proprietatea municipalității, dar și modificarea unui regulament important. Le aveți pe toate explicate și rezumate în rândurile următoare.

Așadar, proiectele care urmează să se dezbată și să se voteze la ședința de astăzi:

 • 1. aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III din 2017;

Este al doilea an la rând în care suntem aproape de finalul anului și când procentul de realizare al investițiilor planificate în buget la secțiunea de dezvoltare este unul absolut ridicol: doar 12.633.093 din peste 100 de milioane cheltuieli previzionate au fost efectuate, ceea ce înseamnă că Primăria Bacău a reușit să execute, ca valoare, puțin peste 12% dintre lucrurile pe care le-a aprobat Consiliul Local la începutul anului. Dar despre asta o să mai vorbim. 🙂

 • 2. modificarea bugetului local pe anul 2017:

+ 38.810 pentru reabilitarea Grădiniței nr. 12 și achiziționarea unui robot de bucătărie la Școala Gimnazială “George Bacovia”;
+ 55.000 pentru elaborarea amenajamentului silvic în Pădurea Tamași;
+ 16.800 la Centrul bugetar creșe oentru un aviz și o autorizație de securitate la incendiu;
+ 396.000 lei pentru impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale din cadrul depozitului conform de deșeuri și pentru o instalație de captare biogaz;
+ 155.000 pentru o instalație de detectare și semnalizare incendiu pentru clădirile administrate de Thermoenergy Group SA;
+ 59.200 pentru construirea străzilor Florilor și Calea Moinești 30A-30H.
– se iau 720.810 de la cap. 71.03.30 ce privește sistemul electronic de interacțiune dintre cetățeni și municipalitate, semn că și acesta nu va fi realizat anul acesta.

 • 3. mandatarea membrilor AGA pentru propunerea noilor membri în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție:

– Pavăl Florin;
– Stupu Paul Vicențiu;
– Palade Radu Cristian;
– Șerban Constantin;
– Melinte Emil.

 • 4. introducerea noului consilier local PSD Șova Gâțu Laur în 5 consilii de administrație ale unor școli și licee din municipiul Bacău: Sadoveanu, Spiru Haret, Mihai Drăgan, Colegiul de Artă, Colegiul Henri Coandă.
 • 5. alocarea a 34.000 lei pentru finanțarea proiectului “Profesorul secolului XXI” propus de satul Costești din R. Moldova în baza acordului de cooperare semnat anul trecut;
 • 6. modificarea HCL 214/2014 prin care se reglementează accesul pe domeniul public/privat al mun. Bacău, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;
 • 7. stabilirea programului de audiențe și a programului de întâlniri cu cetățenii ale consilierilor locali pentru mandatul 2016-2020. În sfârșit!

Astfel, eu voi susține audiențe cel puțin lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Detaliile urmează să vi le ofer în curând! 🙂

 • 8. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în străzile Luminii, Mihai viteazu, Aviatorilor, Mihai Eminescu, Gării, Măgura Cașin, Calea Mărășești, Toamnei, Războieni și N. Titulescu în vederea modernizarea unir posturi de transformare subterane și alimentarea cu energie electrică a blocului-mastodont din spatele magazinului Luceafărul.
 • 9. completarea inventarului domeniului privat al mun. Bacău cu 11 suprafețe de teren cuprinse între 4,64 și 32 mp, toate având destinația fie de garaj, fie de balcon.
 • 10. constatarea renunțării la dreptul de proprietate în vedere realizării unui sens giratoriu asupra unei suprafețe de 161 mp de teren de pe str. Alexei Tolstoi nr. 4 ce a aparținut SC Rewe Projectenwicklung România SRL (Penny Market);

Costurile investiției vor fi suportate de aceeași firmă.

sens giratoriu penny politie

 • 11. schimbarea destinației imobilului situat în spatele Școlii Gimnaziale “Alexandru cel Bun” din str. Ioniță Sandu Sturza nr. 80 pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare a unei magazii uzate;
 • 12. schimbarea destinației imobilelor situate în curtea Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” din str. Vasile Alecsandri nr. 18 pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare;
 • 13. completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului cu mijloacele fixe rezultate în urma reabilitării și dotării cu echipamente de siguranță a Centrului Social de Îngrijire pentru persoane vârstnice în valoare de peste 640.000 lei;
 • 14A. punerea la dispoziție a sălii Amfiteatru și a holurilor adiacente de la Centrul de Afaceri și Expoziții, în data de 16.11.2017, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din jud. Bacău pentru realizarea evenimentului “Invest în România”;
 • 14B. modificarea organigramei Primăriei Bacău astfel:

– șofer treapta I -> magaziner treapta I (la Secția Siguranța Circulației, Deserviri Auto și Intervenții operative);
La Direcția Piețelor:
– lucrător comercial treapta II -> lucrător comercial treapta I gradația 5;
– lucrător comercial treapta II -> lucrător comercial treapta I gradația 4;
– muncitor calificat (zugrav) treapta III gradația 5 -> muncitor calificat (zugrav) treapta III gradația 5;
– muncitor calificat (electrician) treapta III gradația 5 -> muncitor calificat (electrician) treapta II gradația 5.

 • 14C. alocarea sumei de 19.260 lei către Universitatea “George Bacovia” în vederea realizării celei de-a treia ediție a Conferinței naționale DECRET – devianță și criminalitate, evoluție, tendințe și perspective (9-10 noiembrie).

——————————————————————————

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

2 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 31 octombrie 2017”

 1. Marian 1 Noiembrie 2017 at 11:48 Permalink

  Salut. Știi cumva ce se va construi pe bulevardul Unirii vizavi de blocurile construite de rustrans langa canalul Bistriței? Mulțumesc.


Lasa un comentariu