Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 septembrie 2017

Joi, 28 Septembrie 2017 | Bacau, stiri | 2 comentarii

Astăzi, începând cu ora 11:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, voi participa la ședința ordinară aferentă lunii septembrie a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca membru ales independent. Alcătuită de primar, ordinea de zi cuprinde 24 de proiecte și o informare.

Așa cum v-am obișnuit încă de la începerea mandatului, am analizat toate punctele și le-am rezumat în rândurile următoare. Este vital ca cetățenii orașului să afle ceea ce se discută și până la urmă ce se decide (sau nu) în forul deliberativ al municipiului, iar pentru asta știu că aveți nevoie ca proiectele să fie explicate pe înțelesul tuturor, nu în limbaj birocratic.

Așadar, ce vom dezbate și vota în cadrul ședinței de astăzi:

 • 1. încetarea funcției de consilier local a lui Costan Codrin-Vasile (PSD) ca urmare a demisiei și declararea locului vacant;
 • 2. validarea mandatului de consilier local al lui Șova Gâțu Laur (PSD) în locul lui Costan Codrin-Vasile (PSD);
 • 3. modificarea Bugetului local pe anul 2017:

+ 666.000 pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap (bani primiți de la Guvern, ca urmare a rectificării bugetare)
+ 120.000 lei și 40.000 lei pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, respectiv la Școala gimnazială “George Bacovia”;
– 160.000 lei de la capitolul “Transporturi”.

 • 4. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară “Radu Beligan” către Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în data de 3 octombrie, în vederea organizării unui spectacol folcloric adresat publicului băcăuan cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice;

Concert Gheorghe Zanfir la Teatrul de Vara (1)

 • 5. modificarea orgranigramei Primăriei Bacău după cum urmează:

– transformarea unui post de referent clasa III grad profesional superior în consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență și încasare persoane fizice (în urma concursului de promovare);
– translatarea unui post de inspector de specialitate II din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri în inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Învățământ Cultură Sănătate (urmând să servească la rezolvarea unor probleme care țin de relația cu unitățile școlare și cabinetele școlare);

 • 6. modificarea, în urma concursurilor de promovare, a organigramei Agenției de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău după cum urmează:

– 1 post de inspector de specialitate grad profesional I se transformă în inspector de specialitate grad profesional IA (Compartimentul comunicare și cooperare externă);
– 1 post deinspector de specialitate grad profesional I se transformă în inspector de specialitate grad profesional IA (Compartimentul managementul proiectelor).

 • 7. acordarea Diplomei de onoare și plata unui premiu de 500 de lei celor 49 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 18.09.2017;
 • 8. abrogarea HCL 151/2014 și HCL 152/2014 prin care municipiul Bacău, în parteneriat cu Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, au concretizat un plan de acțiuni pentru depunerea unui proiect strategic interregional în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru înființarea mai multor entități de economie socială (din care patru în Bacău);
 • 9. trecerea unui imobil situat în Bulevardul Unirii nr. 13 (fostul sediu al Poliției Locale) din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău și declararea acestuia bun de interes public județean;

Screen Shot 2017-09-28 at 09.39.47

 • 10. alocarea sumei de 7.900 lei către Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău în vederea organizării proiectului “Profesorul la final de carieră – resursă pentru viitoarele generații” (5 octombrie);
 • 11. asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru categoriile de persoane defavorizate începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public SA Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
 • 12. aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirieri prin modificarea HCL 264/2017 în urma vacantării a 27 de unități locative (13 predate + 14 locuințe ai căror solicitanți nu au reconfirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință la repartizarea anterioară);
 • 13. construirea străzii Corbului (aprobarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic): asfalt, trotuare, alimentare cu apă, canalizare, semnalizare rutieră etc. Valoarea investiției: 1.435.361 lei (conform devizului întocmit de SC ADRAL Proiect SRL Iași);
 • 14. construirea străzii Poet Cârlova (aprobarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic): asfalt, trotuare, alimentare cu apă, canalizare, semnalizare rutieră etc. Valoarea investiției: 1.208.155 lei (conform devizului întocmit de SC ADRAL Proiect SRL Iași);
 • 15. aprobarea cererii domnului Bârlădeanu Florin de extindere a spațiului de locuit (locuință socială din fondul locativ de stat) asupra a două camere în suprafață de 25,74 mp;
 • 16. stabilirea unor măsuri ce vizează transparentizarea cheltuielilor efectuate de către asocierile în care municipiul Bacău este parte (inițiat de consilierii locali PNL);

Proiectul presupune ca decontarea cheltuielilor de către Primăria Bacău să se facă numai după publicarea documentelor pe site-ul municipiulbacau.ro: contracte de furnizare, prestări servicii sau execuție lucrări, facturi fiscale, bonuri fiscale etc.

 • 17. modificarea HCL 311/2014 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor din proprietatea municipiului Bacău și aflat în administrarea Direcției Piețelor, astfel:

– caietul de sarcini să poată fi descărcat gratuit de pe site-ul primăriei;
– garanțiile de participare la licitație să nu depășească cuantumului unei chirii calculate la prețul minim de începere a licitației, dar nu mai mult de 500 de lei;
– anunțurile și contractele privind licitațiile să fie publicate pe site-ul primăriei.
Proiectul este inițiat de consilierii locali PNL.

 • 18. concesionarea directă, fără licitație, a unui lot de teren situat în str. Ioniță Sandu Sturza către SC Helmert SRL;
 • 19. punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia către Asociația Teatrul Vienez de Copii în vederea organizării Conferinței Naționale “Teatrul în educație” (17 noiembrie 2017);
 • 20. completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică societății Thermoenergy Group SA, prin înscrierea în domeniul public a obiectivului de investiții finalziat “Ciclul combinat 14MwT + cazane auxiliare + adaptarea schemei termomecanice în CET 1” (valoare totală de 108.355.228 lei);
 • 21. concesionarea directă către Pașcu Mircea și Bucur Doina-Sonia a două suprafețe de teren, fiecare de 1 mp, ambele situate în str. Caișilor pentru extinderea logiei și a balconului cu destinația de locuință, cu o redevență de 31,74 lei/an pentru fiecare suprafață;
 • 22. aprobarea memoriului justificativ către Ministerul Educației Naționale prin care se solicită schimbarea destinației unui teren de 11.158 mp din Bulevardul Unirii nr. 48, parte din baza materială a C.T. “Anghel Saligny”, astfel încât acesta să fie folosit pentru construirea unei parcări supraterane de tipul park and ride în zona intersecției de la Autogara Bacău;

parcare supraterana autogara bacau

 • 23. concesionarea directă către SC Excelent SRL a unui teren de 126 mp din str. Dumbravei nr. 2 (lângă Piața Centrală) cu destinația de extindere a spațiului comercial, cu o redevență de aproape 10.000 de lei/an;

Screen Shot 2017-09-28 at 10.08.44

 • 24. alegerea președinteului de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2017 – noiembrie 2017;
 • 25. analiza înscrierii datelor în Registrul agricol (I/2017).

——————————————————————————

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

 

2 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 septembrie 2017”

 1. Prihoanca Liviu 29 Septembrie 2017 at 06:50 Permalink

  Strada Ion Roata se va mai asfalta vreodată.

  • Kristofer 29 Septembrie 2017 at 11:10 Permalink

   Modernizarea străzii Ion Roată se regăsește în Bugetul de investiții pe anul 2017 al municipiului Bacău la capitolul 84.02, secțiunea B (obiective noi), poziția 8, cu o sumă derizorie de 45.700 de lei, probabil dedicată studiilor de fezabilitate.


Lasa un comentariu