Avancronică pentru ultima ședință a Consiliului Local Bacău din 2016

Mâine, 29 decembrie 2016, de la ora 10:00, ne întrunim la Centrul de Afaceri și Expoziții pentru ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău, ultima din acest an. Avem 44 de puncte pe ordinea de zi, plus alte 2 care ne-au fost comunicate abia astăzi, în timpul ședințelor de comisii care au durat ore bune.

Închei anul așa cum mi-am început și desfășurat mandatul pe tot parcursul acestor 6 luni de activitate în deliberativul municipiului Bacău, adică transparent. Am analizat, am rezumat și am trecut în revistă, pe înțelesul tuturor, toate cele aproape 50 de puncte pe care le avem mâine de dezbătut și de votat. Câteva dintre ele sunt cu probleme și, desigur, au primit deja votul meu negativ în cadrul Comisiei juridice al cărei secretar sunt.

 • 1. aprobarea execuției bugetare pe tot anul 2016;

Conform proiectului de execuție prezentat, Primăria Bacău încheie anul 2016 cu un rușinos procent de 15% (doar 14,3 milioane din cele 94,2 planificate) în ceea ce privește realizarea investițiilor publice planificate la secțiunea dezvoltare. Administrația Necula nu poate să pretindă că vina aparține doar mandatului liberal din primele 6 luni din an. Cosmin Necula a preluat primăria la sfârșitul lunii iunie 2016, dată până la care se realizaseră deja 9% dintre investițiile planificate în bugetul aprobat la începutul anului.

Pe cifre (la 19.12.2016):
– plăți realizate de doar 297.370.634 din cele 424.397.970 planificate;
– la dezvoltare (investiții), Primăria Bacău foarte prost la final de an: doar 14.330.818 realizate din cele 94.198.430 ce trebuiau cheltuite până la 31 decembrie 2016.

Nici la venituri nu stăm excelent:
– încasări de 350.449.842 lei din previziunea de 397.596.290 pe tot anul;
– secțiunea de dezvoltare ne trage cel mai tare în jos, cele aproape 50 de milioane lipsă fiind cauzate în principal de nerealizarea la termen a proiectelor pe fonduri europene începute și făcute praf de fosta administrație Stavarache-Tescaru-Bîrzu. Dar nici Cosmin Necula nu a reușit să le învie.

cosmin necula schiem

 • 2. rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016:

5.000 în plus la capitolul „autorități executive” pentru achiziționarea unui program informatic destinat protejării datelor cu caracter personal, sumă rezultată în urma economiilor financiare de la capitolul „autorități publice”.

 • 3. aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului local pe anul 2017. Sunt incluse:

– Spitalul Municipal;
– Insula de Agrement;
– hărțile de zgomot și planul de acțiune în acest sens;
– registrul spațiilor verzi;
– amenajarea unei creșe în incinta Grădiniței nr. 27;
– Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost (str. Milcov);
– retehnologizarea sistemului de termoficare (continuarea proiectului neterminat);
– reabilitarea termică a blocurilor;
– consolidarea blocurilor cu risc seismic I;
– construirea, reabilitarea și modernizarea diferitelor străzi, rețele de apă și canalizări.

 • 4. stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2017;

Așa cum v-am povestit în urmă cu 2 săptămâni, când am trecut în revistă cele două victorii pentru tineri în ceea ce privește taxele locale din municipiul Bacău pentru anul 2017 (reducerea de 75% la teatru și gratuitatea pentru sportivii de performanță la bazin), taxele și impozitele locale rămân la aceleași valori din 2016.

 • 5. aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227/2015 – privind Codul Fiscal.

Conform proiectului, și acestea rămân la fel, excepție făcând tarifele de la teatru pentru elevi și studenți, care, în sfârșit, vor fi subvenționate în proporție de 75%, așa cum prevede Legea Educației.

 • 6. aprobarea regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău cu 500%, o măsură binevenită despre care care am scris zilele trecute aici.
 • 7. modificarea hotărârii prin care s-a înființat Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

După ce a reușit înființarea societății cu majoritate simplă (cu 50% dintre consilieri) la ședința din 6 decembrie 2016 (eliminând patrimoniul din propunerea inițială de la ședința ordinară din 29 noiembrie), primarul Cosmin Necula vrea din nou să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului mega-terenul de peste 8000 de mp situat în strada Constantin Ene nr. 3, mărind astfel capitalul social al societății de la 2.000.000 lei la peste 13 milioane de lei. Pentru asta ar avea nevoie de 2/3 dintre voturi, lucru pe care nu îl va obține dacă opoziția va rămâne unită. Sper că se aude la PSRO și la PNL.

 • 8. ieftinirea cu 1% a prețurilor locale pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată în sistem centralizat de către Thermoenergy Group SA Bacău, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 19%;
 • 9. ieftinirea cu 1% a tarifelor pentru abonamentele eliberate de SC Transport Public SA, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 19%;

Conform proiectului propus de primar, anumite abonamentele nu ar urma să fie ieftinite cu 1%, lucru pe care intenționez să îl modific prin amendament. În cazul abonamentelor unde 1% înseamnă mai mult de 0,5 lei, părerea mea e că ieftinirea cu 1 leu trebuie să fie impusă prin HCL. Am făcut deja un amendament în acest sens, să vedem dacă ai mei colegi vor fi de acord cu el. Așa ar trebui, dacă vor să respecte expunerea de motive a primarului până la capăt.

autobuze noi bacau transport public

 • 10. modificarea HCL nr. 207/2016 prin care au fost desemnați reprezentanții municipalității în consiliile de administrație ale școlilor și liceele din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs;

Astfel, viceprimarii incompatibili Constantin Scripăț și Dragoș Ștefan își părăsesc scaunele din CA-urile școlilor și liceelor și le lasă lui Dumitru Irofte, respectiv lui Constantin Gherasim. Din informațiile pe care le dețin, Agenția Națională de Integritate (ANI) efectuează deja cercetări avansate cu privire la starea de incompatibilitate în care cei doi viceprimari s-au aflat în ultimele 5 luni.

 • 11. aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și Direcția publică de evidență a persoanelor Municipiului Bacău:

– 35 de funcții publice vacante: 5 vor fi înființate, 5 vor fi supuse reorganizării, 6 sunt rezervate promovării. 34 dintre acestea urmează să fie ocupate prin recrutare.

 • 12. aprobarea Planului de analiză și de acoperire a riscurilor pentru municipiul Bacău;

Chiar dacă acesta a fost cică reactualizat, în componența structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență al municipiului Bacău (precizată în plan) apar în continuare persoane despre care știu sigur că nu mai ocupă anumite funcții publice precizate în acele tabele.

 • 13. efectuarea în cursul anului 2017 a concediului de odihnă anual restant din 2016: Cosmin Necula (10 zile), Dragoș Ștefan (7 zile), Constantin Scripăț (13 zile);
 • 14. achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare pentru anul 2017 în valoare de 300.000 lei;

Conform proiectului, Primăria Bacău este implicată în clipa de față în peste 500 de litigii, la care se adaugă aproximativ 200 de dosare având ca obiect procedura de insolvență și faliment în care mun. Bacău are calitatea de creditor.

 • 15. modificarea organigramei Primăriei Bacău, în sensul transformării postului de funcționar grad profesional I ocupat de Vranciu Delia în unul de inspector de specialitate grad profesional II;
 • 16. modificarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia în vederea promovării în grade sau trepte profesionale a 15 angajați ai teatrului. Astfel, fondul de salarii ar urma să crească cu aproximativ 4.500 de lei.
 • 17. modificarea organigramei Centrului Bugetar Creșe pentru suplimentarea cu 2 posturi de infirmieră la Creșa nr. 9 din str. Ozanei nr. 9;
 • 18. modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău:

– se înființează Compartimentul de recuperare medicală respiratorie (suplimentarea cu 4 posturi de asistent medical);
– se înființează Serviciul privat pentru siatuații de urgență cu 3 specialiști în protecție civilă și PSI.

 • 19. mandatarea primarului să evalueze performanțele profesionale individuale ale secretarului Nicolae Ovidiu Popovici în activitatea desfășurată de acesta în anul 2016;

Aici chiar m-aș oferi voluntar să îi dau primarului o mână de ajutor. 🙂

cosmin necula popovici consiliul local constituire

 • 20. rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție;
 • 21. modificarea HCL nr. 270/2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului public în comun pentru anumite categorii de persoane defavorizate, prin clarificarea situațiilor în care survine decesul beneficiarilor în vederea diminuării facturii lunare pe care o plătește municipalitatea;
 • 22. aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe și fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al municipiului Bacău, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, în număr de 79;
 • 23. revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local prin care ANL ar fi urmat să construiască locuințe pentru tineri destinate închirierii medicilor rezidenți pe un teren de 2511 mp situat în str. Constantin Ene nr. 20, având în vedere regimul restrictiv privind construcțiile din zonă prevăzut de PUG (în spatele Bibliotecii Județene);
 • 24. se modifică Regulamentul Local de Urbanism în sensul oferirii posibilității către dezvoltatorii de proiecte imobiliare să asigure spații de parcare și în afara parcelei, aflată pe o rază de maximum 250 de metri de investiția de bază pentru care se solicită autorizație, făcând dovada achiziționării acestor spații de parcare;

Până aici, toate bune. Problema e că viceprimarul Dragoș Ștefan propune alte 2 modificări de-a dreptul scandaloase în ceea ce privește construcțiile de locuințe:

 • reducerea numărului de locuri de parcare/apartament de la 1,5 la 1,0;
 • reducerea capacității minime pentru spațiul destinat depozitării bicicletelor de la 2 biciclete/apartament la 1 bicicletă/apartament.

După domnul Dragoș Ștefan și domnul arhitect Geliman, o familie poate să dețină cel mult o mașină și o bicicletă.

 • 25. PUD pentru construirea unei pensiuni cu garaje la parter pe str. Cornișa Bistriței nr. 21 D de către SC C.C. & G. SMART SRL Bacău (foto jos);

screen-shot-2016-12-28-at-19-11-54

 • 26. PUD pentru construirea pensiunii turistice „Natalya” pe str. Vrancei nr. 1 de către SC Elcris SRL (foto jos);

pensiunea-natalya

 • 27. PUZ pentru introducerea in intravilanul municipiului a suprafetei de 4.168 mp de teren situat in extravilanul localitatii, str. Capitan Ernest Tartescu nr. 4, respectiv schimbarea functiunii din teren agricol extravilan in institutii publice si servicii pentru pentru suprafata de 3.749 mp si drum pentru suprafata de 419 mp, in vederea construirii unei hale de prelucrare marmură, granit, de către Neagu Gheorghe și Neagu Lăcrămioara;

hala-granit-serbanesti

 • 28. PUZ pentru construirea unui imobil de locuințe colective, spații comerciale, medicale, birouri și amenajare parcare pe str. Pictor Theodor Aman nr. 40 (lângă McDonald’s) de către SC Urban Building SRL și SC Vamos International SRL;

Pe scurt, un mastodont fără prea multe spații verzi.

screen-shot-2016-12-28-at-19-25-10

 • 29. PUZ pentru construirea unui imobil de locuințe colective + spațiu comercial pe str. 22 decembrie nr. 113 de către SC Venici Comserv SRL;

Aici se propune o derogare de la prevederile urbanistice ale zonei (regim de înălțime maximum P+2 menționat de altfel și în certificatul de urbanism nr. 285/03.06.2016) astfel încât această societate comercială să construiască un bloc de 5 etaje.

 • 30. concesionarea directă a 13 terenuri ale municipiului Bacău pentru:

– construcția unor balcoane: str. Decebal A 2 (Furtuna Silviu Nicolae, 4 mp), str. Tazlăului 4/A/1 (Oancea Gheorghe Nicușor și Oancea Alina Roxana, 7 mp), b-dul Alexandru cel Bun 4/A/1 (Ivasc Mariana, 15 mp), str. Orizontului 8/D/1 (Lăcătușu Iosif, 14 mp), b-dul Unirii nr. 2 (SC Markov Services SRL, 12 mp), str. Miron Costin 2/C/4 (Filipoaia Cristina-Iolanda, 4,5 mp), Aleea Constructorului 6/B/2 (Roșu Mariana, 4 mp), str. Mărășești 102/B/1 (Stupu Mihai, 5 mp);
– intrarea în legalitate a unor balcoane ce ocupă terenuri ale mun. Bacău: str. Cornișa Bistriței 23/A/1 (Bălăiță Petru și Bălăiță Alina-Irina, 9 mp), str. Nicu Enea 46/A/3 (Dăscălița Victoria, 8 mp), Aleea Ghioceilor 23/C/2 (Hodoroabă Elena, 5 mp);
– extinderea proprietății pentru sedii de firmă: str. 9 Mai 19/A/2 (SC Plan Services SRL, 80 mp), str. Decebal nr. 47 (SC Vicmod SRL, 61 mp).

Cu mare parte dintre aceste concesionări nu sunt de acord, întrucât încarcă aiurea parterul blocurilor și urmează să ocupe anumite spații verzi din imediata apropiere a imobilelor existente. Voi reveni cu detalii într-un articol viitor.

 • 31. aprobarea schimbului de locuințe sociale între dl. Hâncu Ciprian și dl. Grigori Adrian Cătălin;
 • 32. acordarea a încă 1.000 mp către Asociația Lumina, pe lângă ceilalți 2.000 deja existenți pe str. Ernest Târțescu, în folosință gratuită pe o perioadă de 25 de ani, pentru construirea unui centru de îngrijire pentru copiii diagnosticați cu boli incurabile;
 • 33. stabilirea cuantului chiriei aferente locuințelor ANL din mun. Bacău, conform legii, pentru titularii de contracte de închiriere a căror durată a expirat;
 • 34. completarea invetarului centralizat al domeniului privat al mun. Bacău cu 5 suprafețe de teren: str. Alunului 2, str. I.S. Sturza 27, str. Frasinului 4, str. 9 Mai (Parcare Piața Centrală), str. Caisilor nr. 10;
 • 35. modificarea destinației unui contract de concesionare pentru un teren din str. Alecu Russo nr. 46 către Cipstever SRL, modificat ulterior printr-un act adițional care nu a fost aprobat în Consiliul Local;

După părerea mea, acest punct trebuie retras de pe ordinea de zi până la clarificarea situației juridice a acestui contract de concesiune modificat prin act adițional de curând fără girul Consiliului Local.

 • 36. concesionarea directă, pe 49 de ani, a unui teren de 1.051 mp al mun. Bacău către SC Agroindustriala SA, pentru extinderea Hotelului Dumbrava.

Propus de viceprimarul Constantin Scripăț, acesta este un proiect care a fost deja respins de Consiliul Local și pe care, iată, executivul îl pune pentru a doua oară pe ordinea de zi, dar de data asta cu o perioadă de concesionare dublă: de la 25 -> la 49 de ani. Conform proiectului propus, redevența pe care municipiul ar încasa-o în urma acestei concesiuni ar fi de 118,21 lei/mp/an, care ar însemna în total 124.238 lei anual (27.000 de euro). Așadar, cam 2.300 euro pe lună pentru 1.051 de metri pătrați în mijlocul orașului.

Fiind proprietate publică, conform Legii 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, consider că acest teren trebuie scos la licitație dacă tot vrem să îl concesionăm și să luăm niște bani pe el. Data trecută, această concesiune a picat la vot. Dacă opoziția rămâne unită, se va întâmpla la fel.

teren-concesiune-dumbrava

 • 37. închirierea prin licitație publică a suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aflat în str. Pieței nr. 1;

Prețul de pornire al licitației este de 142 lei/mp/an. Destul de mic, dacă e să mă întrebați pe mine.

 • 38. aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-On Distribuțe asupra unor terenuri din străzile Constantin Ene și Arcadie Șeptilici pentru alimentarea cu energie electrică a magazinului Penny Market și a societății SC Dalmakron SRL;

Penny Market + sens giratoriu în locul fostului magazin Dedeman de lângă IPJ Bacău

screen-shot-2016-12-28-at-20-10-23

 • 39. Trecerea din domeniul privat al mun. Bacău în domeniul public al acestuia a apartamentelor 9, 13, 17 și 20, respectiv a boxelor 2 și 23 din Bd-ul Unirii nr. 32, sc. C și aprobarea demarării procedurilor legale de trecere a acestor bunuri în domeniul public al statului, în cazul în care va fi formulată o astfel de solicitare de către Guvernul României;

E vorba de vechea poveste cu apartamentele pentru MAI construite de SC Conextrust SA. E o speță foarte complicată pe care cu greu am reușit să o înțeleg. La ședințele din 29 noiembrie 2016 și 6 decembrie 2016, același proiect nu a strâns 2/3 din voturi, deci a fost respins. Este a treia oară când este băgat pe ordinea de zi.

 • 40. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor bunuri-mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în valoare de circa 20.000 de euro, în scopul scoaterii din funcțiunie, valorificării sau casării acestora în condițiile legii;
 • 41. scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea parțială a sensului giratoriu „OZN” din intersecția străzilor 9 Mai – Bulevardul Unirii, în valoare de 237.150 lei.

Voi cere executivului să facă demersurile necesare pentru a găsi persoanele responsabile de aruncarea pe fereastră a acestor bani publici și indirect de multele accidente rutiere care au avut loc în această intersecție ce urmează să fie reamenajată după alocarea bugetară de la ședința trecută de 200.000 lei. Aceste lucruri nu trebuie trecute cu vederea!

 • 42. înscrierea în domeniul public al municipiului a fostului sediu administrativ al Poliției Locale din Bulevardul Unirii nr. 13, compus din parter și mezanin (47 + 367 mp construiți);
 • 43. introducerea unor bunuri în domeniul public al mun. Bacău și darea acestora spre administrare și exploatare către SC CRAB SA, ca urmare a implementării proiectului „SEAU treapta tertiara Bacău – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;
 • 44. înscrierea în domeniul public al mun. Bacău a bazinului de înmagazinare a apei din fața Casei de Cultură, la subsolul Piațetei, având o capacitate de 200 de tone;

Proiecte peste ordinea de zi, comunicate abia astăzi, 28 decembrie 2016:

 • 45A. acordarea de sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare de 15% pentru 228 de funcționari publici și persoane contractuale din cadrul Primăriei Bacău, a Direcției de Asistență Socială, a Centrului Bugetar Creșe și a Căminului pentru Persoane Vârstnice;
 • 45B. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară, în data de 12.01.2017 (11:00-14:00), pentru „Zilele Colegiului Mihai Eminescu” către instituția de învățământ abia amintită.

Toate proiectele de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc azi, așa că nu mai are rost să public programarea acestora.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

 

9 thoughts on “Avancronică pentru ultima ședință a Consiliului Local Bacău din 2016

 1. Sa inteleg…se va mai face un sens giratoriu pentru penny…si o sa il refaca pe cel de la economic…dar parca erau vorba si de alte sensuri in oras…au renuntat la ele?

 2. Când vom scăpa de coşmarul intersecţiilor Unirii cu Tecuciului şi Calea Romanului cu Bârladului??? Era vorba de două giratorii care să fluidizeze circulaţia! Se pierd zeci de minute şi nu pot aprecia cantitatea de nervi, din cauza nesimţirii (impotenţei?) edililor. Totul se poate rezolva în două trei zile, prin amplasarea unor semne de circulaţie şi a unor balize de plastic care să marcheze giratoriile. Hai, fraţilor, mişcaţi ceva până nu ne sufocăm!!!

 3. Va rog sa găsiti solutii pentru eliminarea autoturismelor parcate ilegal (pe trotuar si spațiul verde) pe străzile: Calugareni, 22 Decembrie, Zefirului, Digul Barnat, etc. Au loc de parcare pe marginea străzii dar sunt parcate de-a curmezisul trotuarului sau a spațiului verde de pe marginea șoselei. Situatia datează de cand au fost lucrări in zona dar lucrările s-au încheiat demult. Multumesc!

 4. este posibil sa gresesc dar cred ca exista jurisprudenta suficienta care opineaza ca oug 54/2006 ( legea 54/2006 are alt obiect, cred) nu se aplica terenurilor aflate in domeniul privat al uat-urilor.
  Pe de alta parte, legea 50/1991 care vorbeste in art 13 al 1 deconcesionarea terenurilor aflate in proprietatea privata a uat-urilor stabileste prin art 15 lit e o exceptie care, conform documentatiei existente pe site-ul primariei ca anexa la proiect, pare ca s-ar aplica.

 5. Se pare ca Opozitia nu este unita si ca proiectul de extindere a Hotelului Dumbrava a fost aprobat prin concesionarea pe 49 ani a 1051mp pentru 2300 Euro/luna in buricul targului.
  Poate vrem si noi. Era excelenta ideea cu licitatia.
  Care sunt tradatorii care au votat pentru proiect, fata de ultima data cand acest proiect a fost respins?

 6. Pentru suplimentarea veniturilor la bugetul local. Punerea unei taxe anuale la parcarile ecologice!(eu am problemă cu parcarea cand vin cei din afara in concediu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *