Grupul de Lucru Comunitar pentru rezolvarea problemelor din cartiere, aprobat în Consiliul Local

Joi, 9 Iulie 2020 | Bacau, Initiative personale | Comenteaza

Vești bune din Consiliul Local Bacău: a fost aprobat proiectul de înființare a Grupului de Lucru Comunitar pe care l-am inițiat și depus săptămânile trecute pentru culegerea, discutarea și rezolvarea problemelor din cartiere!

Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor din consiliu pentru votul favorabil acordat astăzi, dar mai ales colegilor din PLUS Bacău cu care am lucrat pentru ca această idee să devină realitate! Nu în ultimul rând, cetățenilor care au trimis mesaje de susținere a inițiativei.

Grupul de Lucru Comunitar este menit să preia problemele cetățenilor din cartiere orașului astfel încât doleanțele comunității să fie rezolvate cu celeritate la nivelul compartimentelor din Primăria Bacău, dar și de către angajații Societății de Servicii Publice Municipale și ai Poliției Locale, acolo situația o impune.

Ideea de bază este ca problemele colective ale cetățenilor din cartiere să fie luate în discuție și soluționate printr-un mecanism menit să crească răspunderea publică a decidenților locali cu privire la doleanțele din cartiere ale locuitorilor municipiului Bacău.

Grupul de Lucru Comunitar va culege de la asociațiile de proprietari, asociațiile de chiriași și organizațiile non-guvernamentale care au ca scop declarat dezvoltarea urbană cu sediul în municipiul Bacău nevoile, problemele ori sugestiile membrilor acestora cu privire la administrarea domeniului public în cartiere.

Se va reuni cel puțin o dată pe lună, în prezența personalului din cadrul mai multor direcții din subordinea aparatului de specialitate al primarului dar și al reprezentanților Poliției Locale și Societății de Servicii Publice Municipale.

Întâlnirile Grupului de Lucru Comunitar vor fi publice, rezumatul discuțiilor urmând să fie reliefat într-un raport care este transmis primarului și membrilor Consiliului Local și care va fi publicat în maximum 14 zile lucrătoare pe website-ul municipalității.

În acest proces verbal vor fi consemnate toate problemele de interes public ridicate în Grupul de Lucru Comunitar, acestea urmând să fie luate în discuție de către aparatul de specialitate al Primarului și de către structurile din subordinea Consiliului Local în termen de 14 zile lucrătoare.

Fiecare chestiune de interes local va trebui soluționată într-un termen de 30 de zile prin adrese ce vor fi comunicate de municipalitate către asociațiile și cei care au ridicat respectiva problemă.

glc

Lasa un comentariu