Județul Bacău va primi peste 800 de milioane de lei pentru 172 de proiecte locale înscrise în PNDL 2 (lista proiectelor aprobate)

Nu stă în firea mea să laud guvernarea pesedistă, dar, atunci când există, merită să scoatem la suprafață lucrurile și veștile bune care vin dinspre Palatul Victoria, în special atunci când aceste vești se referă la comunitățile noastre locale.

Astăzi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat, în sfârșit, Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora care vor fi finanțate prin Programul Național De Dezvoltare (PNDL) – etapa a II-a (perioada 2017-2020).

Deschizând fișierul Excel, aflăm că ale noastre comunități locale din județul Bacău vor primi cumulat, până în anul 2020, suma de 827.116.449 lei, pentru un total de 172 de proiecte care vor fi realizate în orașele, comunele și satele băcăuane în următorii 4 ani. Sunt investiții în apă și canalizare, poduri, dispensare, iluminat public, drumuri comunale și județene, școli, grădinițe, creșe, parcări, sedii administrative etc.

drum judetean iarna judetul bacau

Contrar primelor semnale venite dinspre MDRAPFE, în listă se regăsește și Rezerva de apă a municipiului Bacău cu o alocare de numai 31,5 milioane lei, față de suma de peste 40 de milioane de lei solicitată inițial.

Cu ocazia asta, vreau să știți că voi monitoriza extrem de atent realizarea proiectelor și implicit cheltuirea acestor sume generoase care vor ajunge în visteriile primarilor din județ.

Lista proiectelor care vor fi finanțate prin PNDL 2 în perioada 2017-2020

Nr. Crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Alocații de la bugetul de stat 2017-2020

Total

827.116.449,59

1

Agăş

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău

13.295.812,00

2

Ardeoani

Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178

3.506.877,00

3

Asău

Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă

10.238.575,00

4

Asău

Modernizare dispensar Asău

1.178.638,00

5

Asău

Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău

899.759,00

6

Balcani

Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău

6.150.020,25

7

Bereşti-Bistriţa

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești- Bistrița, județul Bacău

5.669.855,00

8

Bereşti-Tazlău

Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău

7.793.323,00

9

Bereşti-Tazlău

Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău

12.275.912,00

10

Bereşti-Tazlău

Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești- Tazlău, jud. Bacău

866.190,00

11

Berzunţi

Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, județul Bacău

11.231.440,00

12

Berzunţi

Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, județul Bacău

3.789.150,00

13

Berzunţi

Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunți, județul Bacău

1.047.315,00

14

Bîrsăneşti

Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești, județul Bacău

5.662.194,00

15

Blăgeşti

Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău

3.281.775,00

16

Bogdăneşti

Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău

13.359.476,00

17

Brusturoasa

Amenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală termică loc. Cuchiniș, com. Brusturoasa, jud. Bacău

751.733,00

18

Brusturoasa

Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău

4.026.634,00

19

Buciumi

Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău

3.122.316,00

20

Buciumi

Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău

4.968.738,00

21

Buhoci

Împrejmuirea școlii gimnaziale – comuna Buhoci

65.889,00

22

Buhoci

Împrejmuirea școlii gimnaziale – comuna Buhoci

62.340,00

23

Buhoci

Împrejmuire școli gimnaziale – comuna Buhoci

105.073,00

24

Buhoci

Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău

1.299.128,00

25

Buhuşi

Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău

788.970,00

26

Buhuşi

Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, judeţul Bacău

2.495.967,00

27

Buhuşi

Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, jud. Bacău

1.168.545,00

28

Căiuţi

Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău

734.747,00

29

Căiuţi

Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău

4.359.010,00

30

Căiuţi

Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău

2.291.621,00

31

Caşin

Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Cașin, județul Bacău

62.070,00

32

Caşin

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău

448.981,00

33

Cleja

Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja județul Bacău

1.144.278,00

34

Cleja

Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja județul Bacău

447.278,00

35

Cleja

Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău

1.435.140,00

36

Cleja

Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul Bacău

6.959.358,00

37

Coloneşti

Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău

1.949.045,00

38

Coloneşti

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău

5.044.926,00

39

Comăneşti

Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Şoimului din orașul Comănești, județul Bacău

1.837.508,00

40

Corbasca

Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca – înlocuire șarpantă + învelitoare și dotări laborator

672.445,00

41

Corbasca

Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău

463.195,00

42

Coţofăneşti

Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia

2.156.593,00

43

Coţofăneşti

Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coțofănești, județul Bacău

3.209.445,00

44

Dămieneşti

Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău

1.053.774,00

45

Dărmăneşti

Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi și str. Lapoş, oraș Dărmănești, județul Bacău

4.850.351,00

46

Dealu Morii

Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, județul Bacău

578.390,00

47

Dealu Morii

Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, județul Bacău

2.584.975,00

48

Dofteana

Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău

2.520.561,00

49

Dofteana

Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, județul Bacău

2.737.141,00

50

Dofteana

Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău

2.347.161,00

51

Faraoani

Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău

1.411.790,00

52

Faraoani

Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, județul Bacău

5.516.110,00

53

Filipeni

Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, jud. Bacău

1.393.616,00

54

Filipeni

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău

778.528,00

55

Filipeni

Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău

5.615.021,00

56

Filipeşti

Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău

1.743.740,62

57

Filipeşti

Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău

6.875.403,65

58

Filipeşti

Construire Dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul Bacău

3.083.361,00

59

Găiceana

Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, județul Bacău

5.048.033,00

60

Ghimeş-Făget

Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău

9.361.543,00

61

Gioseni

Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, județul Bacău

6.267.730,00

62

Gîrleni

Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni

813.817,00

63

Gîrleni

Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, județul Bacău

2.087.620,00

64

Glăvăneşti

Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I- IV + gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, jud. Bacău

1.018.230,00

65

Glăvăneşti

Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău

1.275.836,00

66

Helegiu

Modernizare dispensar medical sat Brătila

473.916,00

67

Helegiu

Modernizare dispensar medical sat Helegiu

908.607,00

68

Hemeiuş

Dispensar uman comuna Hemeiuș

1.296.966,00

69

Horgeşti

Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău

2.596.743,00

70

Horgeşti

Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești

1.491.118,00

71

Iteşti

Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești, județul Bacău

7.958.964,00

72

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Reparații capitale Clădire Centru Şcolar – C11

3.957.245,00

73

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370- 17+800, județul Bacău

33.472.529,44

74

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni- Stănișești, județul Bacău

32.746.260,54

75

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești- Răcătăul de Jos (DJ 252B), județ Bacău

24.549.909,44

76

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Reabilitare și modernizare DJ 117, poduri, km 17+000- 21+180, L=4,180 km, județul Bacău

15.178.269,00

77

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău

3.705.696,00

78

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita- Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău

15.757.646,00

79

Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău

Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău

60.580.100,00

80

Letea Veche

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău

5.614.420,00

81

Lipova

Construire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, județul Bacău

2.215.220,00

82

Livezi

Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău

5.042.989,00

83

Luizi-Călugăra

Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi- Călugăra județul Bacău

5.330.007,69

84

Măgireşti

Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău

8.239.594,00

85

Măgura

Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, județul Bacău

1.093.268,00

86

Măgura

Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău

1.004.051,00

87

Mănăstirea Caşin

Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

5.824.403,00

88

Mărgineni

Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău

1.972.355,00

89

Mărgineni

Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul Bacău

4.628.236,00

90

Moineşti

Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII

8.499.001,00

91

Moineşti

Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești

1.323.655,00

92

Motoşeni

Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, județul Bacău

5.658.680,00

93

Municipiul Bacău

Rezerva de apă a municipiului Bacău

31.546.583,00

94

Negri

Canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, județul Bacău

9.649.455,00

95

Negri

Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri județul Bacău

1.315.825,00

96

Nicolae Bălcescu

Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

2.415.094,00

97

Odobeşti

Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău

21.847.008,00

98

Oituz

Reabilitare clădire Grădiniță nr. 3 Oituz – Peste Vale, comuna Oituz, județul Bacău

632.666,00

99

Oituz

Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău

1.064.613,00

100

Oituz

Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

645.943,00

101

Onceşti

Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău

7.877.041,00

102

Oneşti

Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti

2.900.000,00

103

Oneşti

Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti

2.900.000,00

104

Oneşti

Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, jud. Bacău

7.895.200,00

105

Orbeni

Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacău

981.280,00

106

Orbeni

Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău

981.280,00

107

Orbeni

Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală – sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău

2.148.587,76

108

Orbeni

Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Județul Bacău

790.640,00

109

Orbeni

Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, Județul Bacău

815.770,00

110

Palanca

Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, județul Bacău

6.045.536,00

111

Parava

Reabilitarea și modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judeţul Bacău

1.323.089,00

112

Parincea

Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea jud. Bacău

4.491.645,48

113

Parincea

Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul Bacău

8.059.905,70

114

Parincea

Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău

484.579,00

115

Pînceşti

Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pîncești, județul Bacău

10.400.576,00

116

Pîrgăreşti

Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public

402.029,60

117

Pîrjol

Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău

1.950.596,00

118

Pîrjol

Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău

6.776.611,00

119

Plopana

Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău

8.540.107,14

120

Podu Turcului

Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău

6.344.387,00

121

Podu Turcului

Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău

1.304.072,00

122

Podu Turcului

Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău

798.616,00

123

Poduri

Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău

6.998.189,00

124

Prăjeşti

Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău

2.827.342,00

125

Prăjeşti

Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău

883.075,00

126

Prăjeşti

Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești

3.259.217,00

127

Prăjeşti

Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, județul Bacău

1.291.664,00

128

Prăjeşti

Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul Bacău

686.855,00

129

Racova

Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, județul Bacău

504.260,00

130

Răcăciuni

Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău

7.425.187,04

131

Răchitoasa

Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, județul Bacău

8.650.004,00

132

Răchitoasa

Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul Bacău

2.090.853,00

133

Răchitoasa

Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău

2.032.445,00

134

Roşiori

Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, județul Bacău

5.223.313,00

135

Sascut

Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești, comuna Sascut, județul Bacău

2.373.375,00

136

Sascut

Construire poduri în comuna Sascut, județul Bacău

5.114.278,00

137

Sănduleni

Înființare rețea canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău

8.495.795,00

138

Sănduleni

Construire grădiniță comuna Sănduleni

3.544.101,00

139

Sărata

Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău

1.249.304,50

140

Sărata

Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău

4.274.823,00

141

Săuceşti

Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău

6.879.133,00

142

Scorţeni

Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău

816.212,00

143

Secuieni

Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău

8.023.086,00

144

Solonţ

Modernizare DC 183 și drumuri locale în comuna Solonț, jud. Bacău

4.955.231,00

145

Solonţ

Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonț, județul Bacău

2.747.412,50

146

Stănişeşti

Construire poduri în comuna Stănișești, judeţul Bacău

4.618.764,00

147

Strugari

Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău

10.282.666,00

148

Strugari

Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău

617.488,00

149

Strugari

Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău

1.181.151,00

150

Ştefan cel Mare

Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău

4.072.507,00

151

Ştefan cel Mare

Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău

661.094,00

152

Ştefan cel Mare

Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău

601.410,00

153

Ştefan cel Mare

Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău

2.179.975,00

154

Tamaşi

Amenajare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamași

1.338.676,90

155

Tamaşi

Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul Bacău

5.050.199,00

156

Tătărăşti

Alimentare cu apă sat Tătărăști, comuna Tătărăști, județul Bacău

2.754.957,10

157

Tătărăşti

Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău

2.201.461,00

158

Tătărăşti

Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău

123.587,00

159

Tîrgu Ocna

Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

2.074.470,00

160

Tîrgu Ocna

Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

3.122.416,00

161

Tîrgu Ocna

Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

3.487.731,00

162

Tîrgu Ocna

Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău

10.159.949,00

163

Tîrgu Trotuş

Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău

5.640.564,00

164

Tîrgu Trotuş

Modernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău

1.265.730,00

165

Traian

Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, județul Bacău

4.935.792,00

166

Ungureni

Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău

5.560.575,10

167

Ungureni

Reabilitare școală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău

546.674,14

168

Ungureni

Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău

629.659,00

169

Urecheşti

Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău

13.091.543,00

170

Valea Seacă

Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, județul Bacău

5.196.504,00

171

Vultureni

Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău

5.067.371,00

172

Zemeş

Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județ Bacău

4.579.779,00

One thought on “Județul Bacău va primi peste 800 de milioane de lei pentru 172 de proiecte locale înscrise în PNDL 2 (lista proiectelor aprobate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *