Ședința Consiliului Local Bacău din 29 aprilie 2022 (rezumatul proiectelor)

O ședință maraton a Consiliului Local al municipiului Bacău va avea loc astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, cu nu mai puțin de 58 de proiecte pe ordinea de zi. Dintre acestea, peste o treime sunt anunțate suplimentar, adică peste ordinea de zi și implicit peste termenul legal de comunicare a proiectelor înainte cu 5 zile înaintea ședinței.

Am spus-o și aseară, este o premieră pentru administrația băcăuană un număr atât de mare de proiecte suplimentare și e aiurea că se întâmplă în acest mandat, sub bagheta primarului pe care l-am susținut în 2020. Nici pe vremea lui Necula nu aveam atâtea proiecte pe nepusă masă.

Și mai interesant este motivul pentru care anumite proiecte sunt anunțate și aruncate așa, din scurt: la umbra urgenței, ni se propune iar să băgăm în inventarul domeniului privat terenuri care ar trebui să fie în domeniul public tocmai ca acestea să fie ulterior închiriate unor <delfini> imobiliari. Pe de altă parte, sunt și anumite investiții pe ordinea de zi suplimentară care trebuie salutate și care sigur că trebuie luate în discuție și aprobate, fiind benefice pentru cetățeni.

Am analizat toate aceste 58 de proiecte propuse, iar mai jos aveți rezumatul pentru fiecare în parte, așa cum v-am obișnuit încă din 2016, când am intrat în Consiliul Local ca independent:

 • 01. acordarea unui premiu de 5.000 de lei domnului Ștefan Bejan la împlinirea vârstei de 100 de ani;
 • 02. asocierea cu Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului Europe Direct Bacău în perioada ianuarie-decembrie 2022 prin alocarea a 10.000 de euro;
 • 03. darea în folosință gratuită către Oficiul Teritorial al Uniunii Artiștilor Plastici Bacău a unui spațiu din Punctul Termic nr. 3 din str. Miron Costin pentru o perioadă de 5 ani;
 • 05. darea în administrare către Teatrul Municipal Bacovia a unui spațiu din Punctul Termic nr. 15 (str. Letea 9C) pentru depozitarea decorurilor;
 • 06. adoptarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-2027;
 • 07. adoptarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027;
 • 08. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil de locuințe colective + spații comerciale în str. Bradului nr. 25, beneficiar fiind SC Casa Valito SRL;

Screenshot 2022-04-27 at 21.41.32

 • 09. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către Fundația Teatrală „Neghiniță” în vederea organizării Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și Dans pentru Copii și Tineri (muzică ușoară și dans) în zilele de 14, 15, 20 și 21 mai în intervalul 10:00-20:00;
 • 10. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către mai multe instituții de învățământ pentru desfășurarea unor baluri ale bobocilor și cursuri festive;
 • 11-19. vânzarea cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință a mai multor terenuri din proprietatea privată a municipiului Bacău:

– 11. 30 mp în str. Republicii nr. 31 către Magriful CO SRL (Grigoraș Cristinel administrator) la prețul de 2.190 euro;
– 12. 14 mp în Pasajul Revoluției nr. 1 către Comersdan Impex SRL (Coman Vasile reprezentant) la prețul de 3.038 euro;
– 13. 19 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 38 către Alexral Cont Consultiung SRL (Solomon Tatiana administrator) pentru prețul de 4.047 euro;
– 14. 13,18 mp în str. Banatului nr. 18 către Contprest SRL (Grozavu Cornelia administrator) pentru prețul de 2.478 euro;
– 15. 4 mp în str. Republicii nr. 17 către Rediu Hermina și Rediu Petru pentru prețul de 308 euro;
– 16. 23 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 23 către Coșa Maricica Luminița pentru prețul de 4.899 euro;
– 17. 73,72 mp în str. 9 Mai 94 bis către Ceahlăul SRL (Corbu Mircea reprezentant) pentru prețul de 16.071 euro;
– 18. 16,5 mp în str. Miron Costin nr. 47 către Ona Flori Com SRL (Gavrilă Agurița reprezentant);
– 19. 20 mp în str. Primăverii nr. 1 către Lăcătușu Mihaela pentru 4.060 euro.

 • 20. cesionarea unui contract de concesionare de la CMI Dr. Mârza Claudia-Mariana către SC Cabinete Medicale Dr. Milena Ionescu SRL;
 • 21. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2022:

– încasări de 169,5 milioane la 31 martie 2022 față de cele 410,1 previzionate în bugetul inițial adoptat;
– plăți în valoare de 110 milioane lei (față de cele 327 previzionate în bugetul local pentru 31 martie 2022);
– doar 4,9 milioane din cele 110 cheltuite până la 31 martie s-au dus către dezvoltare (investiții). Cele 4,9 milioane reprezintă circa 3% din cât și-a propus municipalitatea să bage anul acesta în investiții (peste 149 de milioane de lei).

 • 22. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare:

– cu 12 ani și 6 luni pentru terenul de 21 mp din str. Mioriței nr. 76, beneficiar Ioacobuță Mihai;
– cu 12 ani și 6 luni pentru terenul de 30 mp din str. Energiei nr. 32, beneficiari Lupu Iulian-Sorin și Luncanu Cezarina.

 • 23. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prin transmiterea către Thermoenergy Group SA a turbinii cu gaze TBM 130 de 14,6 MWe;
 • 24. majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice de la 17 lei/zi/beneficiar la 30 lei/zi/beneficiar;
 • 25. aprobarea noului regulament privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii 69/2000;
 • 26. aprobarea regulamentului privind acordarea unor premii sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale;
 • 27. includerea în domeniul public al municipiului a unor mijloace fixe și terenuri aferente CET Bacău cu o valoare rămasă de circa 100 de milioane de lei;

1 cet bacau instagram

 • 28. scoaterea din domeniul public al municipiului Bacău a „Turnului cu ceas” de la intersecția străzilor Războieni și Dumbrava Roșie, acesta fiind deja înscris în inventarul Administrației Județene a Finanțelor Publice ca „Semnal urban cu orologiu”;
 • 29. declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al municipiului Bacău: scuarul de 190,29 mp de la intersecția dintre Alexei Tolstoi și Carpați (valoare de 203.224 lei);
 • 30. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a mai multor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;
 • 31. completarea HCL 61/2022 privind modificarea inventarului domeniului public în vederea actualizării componentelor străzii Dr. Victor Babeș;
 • 32. modificarea și completarea HCL 84/2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări;

Este explicitată și modalitatea de plată prin SMS a parcării și sunt majorate, în sfârșit, sancțiunile pentru neplata parcării: între 300 și 2.000 de lei, în funcție de contravenția săvârșită. Neplata parcării va fi sancționată cu minimum 500 de lei.

 • 33. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru lucrări de alimentare cu energie electrică;
 • 34. aprobarea raportului aferent trim. I al anului 2022 privind realizarea măsurilor din Planul de calitate a aerului;
 • 35. însușirea întâmpinării formulate în dosarul 751/110/2022 de pe rolul Tribunalului Bacău în care ADIB a acționat în judecată municipalitatea ca urmare a adoptării HCL 272/2021 privind acordarea împuternicirii de reprezentare în AGA CRAB Bacău;
 • 36. alegerea președintelui de ședință pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2022;

Comunicate peste ordinea de zi:

 • 37A. mandatarea împuterniciților în AGA SSPM Bacău în vederea stabilirii asigurării pentru răspundere profesională, care să acopere dublul venitului încasat pe perioada mandatului administratorilor societății;
 • 37B. soluționarea (prin respingere) a plângerii prealabile formulate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) Bacău prin care aceasta solicită anularea în totalitate a HCL 82/2022 prin care a fost obligată să promoveze un proiect pentru reabilitarea aducțiunii de apă de la Valea Uzului (în condițiile în care proprietarul este municipiul, nicidecum ADID);
 • 37C. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 37D. punerea la dispoziție cu titlu gratuit a amfiteatrului din cadrul Centrului de Afaceri pentru desfășurarea a două evenimente:

– către Colegiul „Mihai Eminescu” pentru conferința de deschidere a evenimentului „Asistentul medical, punte între starea de sănătate și boală a pacientului” în data de 12 mai 2022 (16:30-20:00);
– către Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” pentru Gala premiilor de excelență „Grigore Tăbăcaru” (3 iunie 2022).

 • 37E. soluționarea (prin respingere) a plângerii prealabile formulate de către Consiliul Județean Bacău împotriva HCL 386/2021 prin care a fost modificat statutul Asociației de Dezvoltare Interocmunitară Zona Metropolitană (ADIZM). CJ reclamă că municipiul Bacău are drept decizional în proporție de 57,4% după această modificare de statut, astfel încât celelalte UAT-uri din zona metropolitană nu mai au niciun cuvânt de spus și că UATM Bacău devine unicul decident.
 • 37F. modificarea HCL 386/2018 privind trecerea Pasajului subteran din Gara Bacău din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului în vederea finalizării procedurilor de transfer;
 • 37G. modificarea HCL 212/2021 privind organigrama și ROF de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC), astfel încât vor fi suplimentate posturile de la 180 la 185 cu următoarele funcții:

– 1 post de medic specialist în Secția de Pneumologie I;
– 2 posturi de asistenți medicali în Dispensarul TBC;
– 1 post de infirmieră în Compartimentul de îngrihiri paliative;
– 1 post de statisticial medical în Compartimentul internări.

 • 37H. aprobarea regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC);
 • 37I. utilizarea unei sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent Sistemului de integrat de management al deșeurilor solide în sensul alocării a 943.986 lei din acest fond pentru remediere deficiențelor constatate la stația de epurare a depozitului conform și ulterior pentru funcționalizarea acesteia;
 • 37J. modificarea HCL 51/2022 în sensul completarea comisiei de selecție a noului Consiliu de Administrație de la Thermoenergy Group SA cu Dumitriu Agnes;
 • 37L. acordarea către În Paradisul Veșnic SRL a avizului pentru activități de pompe funebre și similare, conform legii;
 • 37M. completarea HCL 443/2021 privind documentația tehnico-economică (faza SF) pentru reabilitarea rețelelor termice de transport (primare) a agentului termic pentru explicitarea cofinanțării proiectului și a valorilor aferente cheltuielilor eligibile și eneligibile:

– valoarea totală: 113,6 milioane lei cu TVA;
– finanțare nerambursabilă: 92,3 milioane lei cu TVA din total.

 • 37N. actualizarea domeniului privat al municipiului prin actualizarea suprafeței unei case naționalizate din str. Zefirului nr. 2;
 • 37O. completarea HCL 61 din 2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) prin introducerea noilor utilaje achiziționate: Unimog Mercedes-Benz, Autocamion MAN, echipamente de iarnă tip skip loader;

Proiect care a fost pe ordinea de zi a ședinței din 31 martie, care nu a fost supus votului și implicit nici adoptat, dar care ulterior (prin împrejurări absolut misterioase la nivelul Primăriei Bacău) a fost publicat ca hotărâre adoptată.

 • 37P. declararea ca bunuri de uz și de interes local a unor terenuri ocupate de garaje în zona Constantin Ene-Aleea Parcului în vederea resistematizării zonei;
 • 37R. includerea în domeniul privat al municipiului Bacău a mai multor terenuri și aprobarea închirierii prin licitație publică a două terenuri:

– 632 mp în str. Viitorului f.n. (4 lei/mp/an) pentru un teren agricol;
– 27 mp în str. Alecu Russo (37 lei/mp/an) pentru căi de acces bloc locuințe.

 • 37T. aprobarea proiectului PNRR pentru modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane prin achiziția de vehicule nepoluante. 

Proiectul are o valoare de 72,1 milioane lei și presupune achiziționarea și operaționalizarea în cadrul serviciului de transport metropolitan a 22 de autobuze electrice, 4 microbuze, 9 stații de încărcare rapidă pe traseele autobuzelor și 26 de stații de încărcare lentă la autobază.

 • 37U. modificarea HCL 284/2021 privind organigramea Primăriei Bacău, astfel:

I. În cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare:
– două funcții publice vacante de consilier clasa I (grade asistent și principal) se transformă ambele în funcții cu grad de debutant la Compartimentul asociații de proprietari;
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad principal) va avea gradul de debutant în cadrul Biroului Învățământ, Cultură, Sănătate.

II. În cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni:
– două funcții publice vacante de consilier clasa I (grad superior) se transformă în funcții cu grad de asistent, respectiv debutant în cadrul Compartimentului analiză, întocmire și urmărire documente.

III. În cadrul Direcției Tehnice:
– o funcție contractuală vacantă de șofer de la Biroul aprovizionare devine o funcție de referent (treapta I, studii medii);
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad debutant) va avea grad superior la Serviciul Tehnic Investiții;
– două funcții contractuale vacante de inspector de specialitate II S vor avea gradul IA S în cadrul Serviciului elaborare proiecte și monitorizare strategii;
– o funcție publică vacantă de consilier clasa I (grad asistent) va avea gradul superior în cadrul Serviciului Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe.

IV. La nivelul Direcției Patrimoniu:
– Năstase Daniela este mutată de la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente la Compartimentul evidență și inventar patrimoniu;
– o funcție contractuală vacantă de inspector II S de la Compartimentul evidență și inventar patrimoniu va fi mutată la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente;
– Grosu Daniela este mutată de la Compartiment urmărire lucrări la Compartiment exploatare fond locativ și gestionare spații/terenuri;
– o funcție publică vacantă (grad debutant) este mutată de la Compartiment exploatare fond locativ și gestionare spații/terenuri la la Compartiment urmărire lucrări;
– transformarea a două funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate I S și IA S în gradul debutant S în cadrul Compartimentului cadastru.

V. La nivelul Direcției Juridice:
– transformarea unei funcții contractuale vacante de consilier juridic I S în funcție de consilier juridic cu grad superior în cadrul Serviciului juridic contencios și aplicarea legilor proprietății.

VI. La nivelul Direcției Economice:
– o funcție publică vacantă de consilier gradul I (grad debutant) va avea grad de asistent în cadrul Compartimentului control fiscal persoane fizice.

VII. La nivelul Direcției urbanism:
– o funcție publică de consilier clasa I (grad superior) va avea grad de debutant în cadrul Compartimentului secretariat și comisii al Serviciului de urbanism și planificare strategică;
– mutarea doamnei Ciobanu Nicoleta de la Compartimentului secretariat și comisii la Compartimentul planificare și mobilitate urbană, monumente.

 • 37V. aprobarea asocierii cu UAT Hemeiuș pentru realizarea coridorului pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș.

–––––––––––––––

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *