Ședința Consiliului Local Bacău din 31 august 2020 (rezumatul proiectelor)

Luni, 31 August 2020 | Bacau | 2 comentarii

Astăzi, de la ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții ne întrunim în probabil penultima ședință ordinară a Consiliului Local din acest mandat prelungit. Pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte, dar sunt sigur că la diverse vom discuta despre multe dintre problemele curente ale orașului, începerea anului școlar și alte chestiuni care nu sunt supuse dezbaterilor de încă-primarul Necula.

Ca în toți acești 4 ani și jumătate, mai jos aveți rezumatele tuturor proiectelor pe care urmează să le dezbatem și să le aprobăm (sau nu, rămâne de văzut).

 • 01. rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+1.361.000 lei de la bugetul de stat pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și 712.000 pentru drepturile copiilor cu CES în învățământul de masă;
+3.928.000 pentru plata salariilor angajaților Poliției Locale;
+2.674.050 lei pentru plata voucherelor de vacanță;
+4,1 milioane pentru contractul de colectare, transport și depozitare deșeuri;
+200.000 lei la CSM Bacău pentru competițiile de fotbal;
+64.430 lei către CSM;
+369.300 pentru iluminatul public;
+669.790 lei pentru înființarea creșelor 1, 2 și 3;
+40.000 lei pentru programul informatic privind calculul ratelor pentru vânzarea locuințelor ANL;
+100.000 lei pentru construirea și reabilitarea bazinului permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacău
-95.022 lei de la extinderea infrastructurii tehnico-edilitare ZUM Izvoare și ZD Letea – proiect, studii, documentații;
-34.977 lei de la străzi.

 • 02. transmiterea fără plată a unor bunuri imobile în proprietarea Parohiei Ortodoxe Sf. Gheorghe din Bacău;
 • 03. darea în folosință cătr Parohia Ortodoxă Intrarea Domnului în Ierusalem a unor suprafețe de teren din str. Milcov;
 • 04. aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza OG 82/2001 pentru sprijinirea cultelor religioase:

– 90.000 lei către Parohia Ortodoxă Sf. Voievozi Șerbănești (execuție și montare amvoane);
– 90.000 lei către Parohia Ortodoxp din Cartierul CFR (amenajare loc de joacă copii și dotare cu utilități casă praznicală);
– 70.000 lei către Parohia Romano-Catolică Sf. Cruce (reparație pardoseli).

 • 05. asocierea cu Consiliul Județean pentru realizarea unui centru administrativ-cultural multifuncțional pe str. 9 Mai (teren de 3.606 mp, lângă Parcul Catedralei);
 • 06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare pentru realizarea stației de demangalizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare: 37 de milioane lei valoarea investiției;
 • 07. emiterea acordului solicitat de către SC ND Ellooquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al municipiului Bacău;
 • 08. transmiterea unui drept de concesiune;
 • 09. actualizarea listei privind deținătorii dispensarelor medicale preluate de la CJ Bacău;
 • 10. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea unui centru comercial în Calea Romanului nr. 2, beneficiar Vitrans SRL;

Screenshot 2020-08-30 at 20.51.41

 • 11. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea unui ansamblu de locuințe unifamiliale, beneficiar Patea Zenoela;
 • 12. aprobarea Planului urbanistic zonal pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de teren de 902 mp din str. Vasile Alecsandri nr. 98 în vederea realizării construirii unei clădiri ce va avea destinația de Arhivă a notarilor din Bacău (S+P+4), beneficiar Gargarea Natalia-Viorica;

arhiva notarilor bacau

 • 13. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru ridicarea unei clădiri de birouri pe strada Tazlăului 5C de către preotul Radu Gabriel Ichim;

cladire-Ichim

 • 14. concesionarea directă a unei suprafețe de 81 de mp ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare nr. 129 F2, proprietatea domnilor Pașcu Cătălin și Pașcu Mihaela-Gina;
 • 15. acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 59 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020;
 • 16. asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;
 • 17. modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
 • 18. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău;
 • 19. respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel, care cere anularea în parte a PUG deoarece imobilul din str. Letea nr. 50 ar fi încadrat nelegal cu funcțiunea de zănă pentru spații plantate, agrement și sport;
 • 20. aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare grupuri sanitare Grădinița nr.25, municipiul Bacău;
 • 21. aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi/sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău în valoare de 3.000 de lei;
 • 22. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău cu 6 terenuri propuse;
 • 23. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public pentru înscrierea bunurilor de retur finanțate din sursele proprii ale CRAB, amortizate integral;

Peste ordinea de zi:

 • 24A. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Arcadie Șeptilici;
 • 24B. modificarea și completarea anexelor la H.C.L. nr. 162/ 2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Șerbănești”;
 • 24C. aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”);
 • 24D. aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL “ZONA REZIDENȚIALĂ” (“HOME-ZONE”).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții! Altfel se comportă majoritatea aflată la conducere când cetățenii le suflă în ceafă.

Ne vedem la ședință!

2 comentarii la “Ședința Consiliului Local Bacău din 31 august 2020 (rezumatul proiectelor)”

 1. Catalin 31 August 2020 at 15:02 Permalink

  Prietene atat iti zic CANCEL CULTURE. Esti familiarizat cu termenul ? Dar eu zic sa lasam toata aceasta infatuare la o parte si sa lasam ciocul mai mic. Mi se pare amuzant ca acum stand la o tigara cu niste colegi am adus in discutie viata de liceu.. Campania ta facuta pe spatele minorilor care imparteau pliantele cu promisiunea viitorului de maine. Mai sunt multe alte detalii la fel de cool si adevarate. Deci promisiunea viitorului de maine ar fi ca fiecare sa isi vada de patratica lui. Corect ?

  • Kristofer 1 Septembrie 2020 at 01:09 Permalink

   Nu a făcut nimeni campanie pe spatele nimănui, bați câmpii.
   Dacă ție îți place să fii limitat și să te rezumi la o pătrățică mică, mică, e problema ta. Eu îmi doresc să impactez mai multe forme geometrice ale comunității și să le fac mai frumoase, mai dezvoltate, mai prospere.


Lasa un comentariu