Ședința Consiliului Local Bacău din 30 august 2021 (rezumatul proiectelor)

Duminica, 29 August 2021 | Bacau | Comenteaza

Sezonul se încheie pentru Consiliul Local Bacău cu o ședință ordinară în cadrul căreia urmează să fie discutate și supuse votului 33 de proiecte de hotărâre. Ședința va avea loc luni, 30 august, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Sper ca aceasta să fie transmisă live, având în vedere că am solicitat deja compartimentului de resort din cadrul primăriei să găsească soluții în acest sens. Cetățenii au tot dreptul să urmărească dezbaterile și transparența cu care i-am obișnuit de la instalarea noii administrației trebuie să devină o regulă de necontestat.

Pe ordinea de zi veți vedea noua organigramă a primăriei (în sfârșit!), clarificări și documente pentru continuarea unor investiții importante pe fonduri europene (digitalizarea claselor școlilor din Bacău, extinderea rețelei de apă și a canalizării etc), modificarea regulamentului de circulație ca urmare a deciziilor de la ședințele Comisiei de circulație, un plan urbanistic zonal pe str. Banca Națională, o modificare importantă de statut la Clubul Sportiv Municipal (CSM), dar și asocieri, concesiuni și operațiuni de patrimoniu.

 • 01. acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei doamnei Munteanu Eugenia, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 02. aprobarea cotizației de 750.000 de lei către ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău);

cristian ghinghes consiliul local bacau

 • 03. punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii Teatrului de Vară pentru următoarele evenimente:

– Festivalul Internațional de Teatru, Muzică, Dans pentru copii și tineri “Neginiță” (22, 23, 24 octombrie, respectiv 10, 11, 12 decembrie 2021) către Fundația Teatrală Neghiniță;
– Spectacolul “Zâmbet pentru copii” (24 septembrie 2021) către Asociația Betania.

 • 04. punerea la dispoziție către Asociația Centrul Daniel a Teatrului de Vară pentru Festivalul de Muzică Ușoară pentru copii și tineri “Stea printre stele” (ediția a IX-a), în perioada 17-18 septembrie 2021;
 • 05, 06, 07. acordarea unor ajutoare de urgență:

– G. Loredana – 15.000 de lei pentru tratarea unei situației deosebite de sănătate (clinică Italia);
– Ș. Traian – 35.000 de lei pentru tratarea unei situației deosebite de sănătate (clinică Italia);
– R. Mihaela – 50.000 de lei pentru tratarea unei situației deosebite de sănătate (clinică Turcia).

 • 08. aprobarea devizului actualizat la faza proiect tehnic pentru construirea străzii Salciei: 2,16 milioane;
 • 09. modificarea HCL 243/2020 privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente municipiului Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată (finanțat prin POIM): investiții de 350 milioane lei (fără TVA), cofinanțarea locală fiind de 6,5 milioane;
 • 10. modificarea HCL 425/2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la BERD de 11 milioane de euro în vederea modernizării sistemului de iluminat public, prin extinderea termenului pentru perioada de tragere având în vedere că abia a fost semnat contractul de finanțare;
 • 11.  aprobarea noii organigrame a Primăriei Bacău;

organigrama primaria bacau 2021

 • 12. desemnarea unui viceprimar pentru a face parte din Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • 13. concesionarea directă a unor suprafețe de teren pentru construirea a trei extinderi cu balcoane la formele și dimensiunile celor de mai sus pentru 3 solicitanți:

– Hodea Cornel și Simona, 4 mp;
– Rotaru Cristina, 8 mp;
– Nistor Mihai, 4 mp.

 • 14. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 15. modificarea obiectului de activitate din locuință în sediu firmă pentru un teren concesionat inițial în noiembrie 2020 pentru un balcon fără ieșire în exterior. Adresa: Erou Gh. Rusu, lângă Casa de Cultură. Despre asta vom vorbi pe larg la ședință, având în vedere că ar urma să fie un precedent periculos dacă proiectul va fi aprobat.
 • 16. darea în administrare către Centrul Bugetar Creșe a unui spațiu ce aparține domeniului public, din Calea Moldovei nr. 136 (Școala nr. 9), în vederea mutării Creșei nr. 9 pe perioada execuției lucrărilor;
 • 17. acceptarea donației monumentului de for public intitulat “România Biruitoare” din Parcul Catedralei, după ce Asociația Unlimited Connections din Bacău l-a realizat cu sprijinul Dedeman;
 • 18. aprobarea preluării garajelor edificate pe terenuri aparținând municipiului Bacău, astfel încât proprietarii acestora care le vor preda de bună voie nu vor mai plăti lucrările de demolare și ridicare;
 • 19. trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren situat în str. Mihai Viteazu și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Parohiei Romano-Catolice “Sf. Nicolae”, pentru blocul deja existent ridicat pe această suprafață;
 • 20. trecerea din domeniul public în domeniul privat al mun. Bacău a unui bun – mijloc fix în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării: garaj de 72,88 mp din str. Pictor Andreescu nr. 5;
 • 21. aprobarea noului Regulament de reînscriere, înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele din municipiul Bacău, precum și aprobarea procedurilor și criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere (se abrogă regulamentul existent ca urmare a reclamațiilor venite de la părinți privind procedura desfășurată în această vară);
 • 23. constatarea datoriei municipiului Bacău către Thermoenergy reprezentând pierderile de pe rețea pentru agentul termic. Valoarea acesteia se ridică la 17,1 milioane lei;
 • 24. modificarea HCL 152/2020 privind aprobarea tarifelor serviciilor conexe serviciului de termoficare. Concret, este modificat tariful orar aferent serviciului de asigurare regim de circulație forțată și temperatură superioară celei din diagrama de reglaj pentru S.C. Aerostar S.A Bacău de la 1.828,62 lei/oră la 2.782,54 lei;
 • 25. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din mun. Bacău pentru extinderea rețelelor pe str. Lupeni, Alexandru Șafran 1 (container Autocez), Letea nr. 48 (bloc Conbac Imobiliare);
 • 26. respingerea plângerii prealabile formulate de Goșman Neculai, care solicită anularea HCL prin care anumite terenuri au fost declarate ca bunuri de uz și de interes local în vederea reconfigurării zonelor ocupate de garaje;
 • 27. stabilirea unui termen unic de plată pentru chiria aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, pentru perioada ianuarie 2021-august 2021 precum și modificarea contractului cadru și încheierea de acte adiționale;
 • 28A. darea în administrare și exploatare către Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a unor bunuri și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare (cu cele aferente pasajului rutier subteran);
 • 28B. modificarea HCL 304/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza Legii 69/200 a educației fizice și sportului și constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor depuse în vederea obținerii finanțării:

– trei consilieri locali;
– Munteanu Dan;
– Pintlie Marian;
– Gornescu Luminița;
– Bertia Gabriel;
– Roman Nicoleta.

Contestații: consilier local, Ciprian Fantază, Vătămănescu Gheorghiță.

 • 28C. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților municipiului în AGA în acest sens:

– venituri: 19 milioane;
– cheltuieli: 18,6 milioane;
– profit preconizat: 0,4 milioane.

 • 28D. ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA, în sensul în care abonamentele lunare ale elevilor valabile pe traseele cu susținere 100% cu valoarea de 100 de lei vor deveni bilete elevi cu susținere 100% cu valoarea de 2,2 lei. Decontarea se face în baza rapoartelor emise electronic de către operator prin aplicația e-ticketing.
 • 28E. modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău SA în vederea extinderii scopurilor și obiectului de activitate și pentru clarificărea mecanismelor organele de conducere.
 • 28F. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extinderea, supraetajarea și schimbarea destinației de locuință în cabinete medicale pentru imobilul de pe str. Banca Națională nr. 12, beneficiar fiind Philomed SRL;

philomed puz banca nationala bacau

 • 28G. reaprobarea proiectului și cheltuielilor aferente proiectului de digitalizare a învățământului preuniversitar, finanțat cu fonduri europene, ca urmare a selectării și a clarificărilor solicitate de AM POC.

Valoarea totală: 18,5 milioane;
Valoarea nerambursabilă acordată: 18,2 milioane;
Cofinanțare buget local: 0,3 milioane.

Vor fi dotate unitățile de învățământ preuniversitar de stat situatie pe raza municipiului Bacău cu echipamente IT și dispozitive electronice menite să faciliteze desfășurarea activităților didactice în mediul online:
– peste 4.000 tablete pentru elevii care nu au posibilități materiale (în baza situațiilor furnizate de unitățile de învățământ);
– peste 700 de săli de clasă urmează să fie dotate cu un pachet ce conține laptop, proiector, cameră web, router wireless și tablă interactivă.

Lasa un comentariu