Ședința Consiliului Local Bacău din 31 august 2023 (rezumatul proiectelor)

Joi, la 9:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții este programată ședința ordinară aferentă lunii august a Consiliului Local al municipiului Bacău. Pe ordinea de zi se află 38 de proiecte de hotărâre printre care se numără câteva investiții, documentația pentru noul program de transport public local, majorarea prețului gigacaloriei, mai multe asocieri, modificări în organigrama Primăriei Bacău, operațiuni ce implică patrimoniul municipiului și multe altele.

Rezumatul complet al proiectelor poate fi parcurs mai jos, așa cum v-am obișnuit înainte de fiecare ședință a consiliului.

01. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru înlocuirea motoriului de antrenare în vederea reducerii consumului de energie electrică a unității de comprimare a gazelor naturale parte a grupului de cogenerare de 14 MWe de la Thermoenergy Group. Valoarea investiției: 1,1 milioane lei cu TVA;

02. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și declanșarea procedurii de expropriere pentru amenajarea și utilarea spațiilor din curtea Școlii Mihai Drăgan. Valoarea investiției: 7,09 milioane lei cu TVA, conform devizului întocmit de Routte Construct SRL.

03. aprobarea bilanțului energetic, a pierderilor reale și a pierderilor tehnologice aferente sistemului de termoficare:

04. modificarea prețului local de facturare a energiei termice, astfel încât primarul Viziteu cere dublarea prețului la gigacalorie pentru populație: de la 263 lei/gigacalorie la 485 lei/gigacalorie, prin diminuarea subvenției acordate de la bugetul local.

05. modificarea HCL 2/2023 privind asocierea cu Ansamblul Folcloric „Busuiocul” în vederea realizării unor evenimente la sala Teatrului de Vară „Radu Beligan”:
– Festivalul Național de Folclor „Ion Drăgoi” nu va mai avea loc în perioada 6-7 septembrie 2023, ci în perioada 25-26 septembrie 2023;
– Rapsodii de toamnă va avea loc pe 29 octombrie în loc de 28 octombrie;

06. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către Asociația „Centrul Daniel” în perioada 28-30 septembrie 2023 în vederea organizării Festivalului Stea printre Stele – ediția a XI-a;

07. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către Colegiul Național de Artă „George Apostu” în vederea organizării festivității de deschidere a anului școlar 2023-2024 în data de 11 septembrie 2023 între orele 10:00 și 12:00;

08 și 09. darea în folosință către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a spațiilor de 120 mp din PT 6 (Stadionului nr. 13 bis) și a celui de 190 mp din PT 35 (Aviatorilor nr. 1).

Primul spațiu este pentru „înființarea unei cantine sociale cu serviciul masa pe roți pentru distribuirea hranei calde la domiciliul beneficiarului care să deservească nevoile municipalității”, iar al doilea spațiu este pentru colectarea, igienizarea și distribuirea de articole de îmbrăcăminte pentru persoanele lipsite de adăpost sau aflate în dificultate.

10. aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru noul program de transport la nivel municipal și la nivelul zonei metropolitane;

11. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei arhive notariale și a unui sediu pentru Camera Notarilor în str. Vasile Alecsandri nr. 87-89;

12. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui ansamblu de locuințe individuale cuplate în străzile Dorului și Grigore Tăbăcaru din cartierul Șerbănești. Beneficiari: Climov Andrei și Ella-Theodora, respectiv Avram Răzvan și Oana-Mădălina.

13. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea imobilului de spații comerciale și locuințe colective S+P+9E în str. Teiului nr. 11A, între Parcul Făgăraș și baza SOMA, beneficiari fiind Mocanu Vasile și Mocanu Maria;

14. prelungirea duratei de concesionare pentru terenul de 150 mp din str. Nicolae Titulescu nr. 2 pentru SC Abanerra Impex SRL, ocupat în prezent de o spălătorie;

15. prelungirea duratei prevăzute într-un contract de concesionare încheiat cu doamna Dobândă Aurelia pentru spațiul din str. Miron Costin nr. 70 cu destinația de cabinet medical.

16, 17, 18, 19 și 20. aprobarea vânzării cu plată integrală sau în rate a unor locuințe ANL către chiriașii acestora;

21. modificarea organigramei Primăriei Bacău pentru promovarea unui funcționar de la Structura Impozite și Taxe Locale ca urmare a finalizării stagiului de debutant: Golăi Diana-Bianca;

22. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin mutarea și transformarea mai multor posturi ocupate și vacante:
– funcția publică vacantă de referent clasa III de la Compartimentul Evidență și Relații Consiliul Local din cadrul Serv. Adm. Publică Locală se transformă în funcția publică de consilier clasa I;
– funcția contractuală vacantă de inspector specialitate grad IS de la Compartimentul GIS (Serviciul Urbanism) se mută definitiv la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat din cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– se mută doamna Năstase Daniela (inspector IA S) de la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat (Direcția Patrimoniu) la Compartimentul Planificare și Mobilitate Urbană, Monumente (Direcția Urbanism);
– se mută dl. Păduraru Andrei (funcționar consilier I asistent) de la Biroul autorizații în construcții (Direcția Urbanism) la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu);
– funcția publică vacantă de consilier I debutant se mută de la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu) la Structura întreținere patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul evidență patrimoniu (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S;
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul exploatare fond locativ și gestonare spații/terenuri (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S.

23. modificarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia ca urmare a promovării personalului contractual;

24. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 17 iulie 2023;

25. acordarea unui ajutor de urgență de 13.500 lei domnului C. Aurel pentru efectuarea intervenției chirurgicale a fiicei sale C. Ioana (13 ani), încadrată în gradul de handicap I grav;

26. acordarea unui ajutor de urgență de 5.247 lei doamnei T. Roxana-Maria întrucât fiul acestia T. Vladimir se găsește într-o situație deosebită din cauza stării de sănătate;

27. completarea componenței Comisiei sociale de analiză a locuințelor sociale cu Eusebiu Diaconu;

28. aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru perioada septembrie – decembrie 2023 în valoare de 80.000 lei cu TVA;

29. trecerea unui teren și a unei clădiri de 85 mp din domeniul public al mun. Bacău în domeniul public al jud. Bacău în vederea reabilitării Palatului Administrativ;

30. trecerea din domeniul privat în domeniul public al mun. Bacău a mai multor suprafețe de teren din str. 9 Mai și Bulevardul Unirii în vederea amenajării parcării supraterane în locul garajelor;

31. darea în administrare pe o perioadă de 5 ani către Direcția de Asistență Socială (DAS) a unui spațiu de 182 mp din PT 33 din str. Aviatorilor nr. 23B în vederea înființării unui nou Club al pensionarilor;

32. preluarea din administrarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici în vederea casării și valorificării: VW Transporter BC 60 CLB și tractor U650 BC 16 CLB.

33. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în mun. Bacău în vederea extinderii rețelelor de gaz și electricitate.

Proiecte comunicate peste ordinea de zi:

34A. soluționarea prin respingere a plângerii prealabile formulate de SC Bavaria Invest SA și Forrest Bavaria SRL împotriva HCL 244/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și declanșarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică în vederea reabilitării și extinderii Parcului Gherăiești;

34B. finanțarea unor proiecte religioase în baza OG 82/2001:
– 100.000 lei către Federația Comunităților Evreiești pentru restaurarea, consoliderea și promovarea Sinagogii Cerealiștilor;
– 109.221 lei către Parohia Sf. Trei Ierarhi pentru conservarea și restaurarea picturii murale tehnică frescă;
– 80.778 lei către Parohia Sf. Voievozi Șerbănești pentru montarea vitraliilor la Biserica Pogorârea Sf. Duh;
– 110.000 lei către Parohia Romano-Catolică Sf. Francisc de Assisi pentru refacerea acoperișului de la Casa Tineretului din Izvoare.

34C. aprobarea contribuției de 385.904 lei la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău pentru anul 2023;

34D. darea în administrare către Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) a două toalete publice de pe Insula de Agrement în vederea operării lor;

34E. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu în locația depozitului închis de deșeuri în vederea depunerii proiectului în cadrul PNRR. Valoarea investiției: 58,2 milioane lei cu TVA. Proiectul nu precizează care este modul în care va fi folosită energia produsă, respectiv cum va fi operat și exploatat parcul fotovoltaic.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

2 thoughts on “Ședința Consiliului Local Bacău din 31 august 2023 (rezumatul proiectelor)

    1. Împotriva majorării și asta pentru că anul trecut, prin hotărârea Consiliului Local, am aprobat un plan de etapizare a reducerii subvențiilor și majorării prețului local de facturare pe care îl găsiți aici. Chiar primarul l-a propus odată cu ultima majorare de capital de la Thermoenergy.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *