Ședința Consiliului Local Bacău din 23 decembrie 2019 (rezumatul proiectelor)

Ședințele Consiliului Local pe anul 2019 se vor încheia azi, 23 decembrie, când este programată ședința ordinară pe luna decembrie. Întrunirea are loc la Centrul de Afaceri și Expoziții și începe la ora 17:00.

Avem 23 de proiecte pe ordinea de zi, printre cele mai importante fiind taxele locale pe 2020, majorate cu rata inflației, dar și propunerea fantasmagoric-electorală a primarului Necula de a da terenuri gratuite tinerilor pe o tarla de 42 de hectare din intravilan.

De menționat sunt și două PUZ-uri discutabile, execuția bugetară la final de an, modificarea pe alocuri a organigramei, dar și aprobarea pentru cea de-a treia oară a proiectului privind traseul nemotorizat spre Cartierul CFR din cauza scoaterii pasajului subteran din documentație.

Rezumatul complet al tuturor proiectelor propuse îl găsiți mai jos.

 • 01. aprobarea regulamentului care va sta la baza atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, a unor suprafețe de teren de maximum 300 mp pentru ridicarea de case pe tarlaua de 42 de hectare din str. Dr. Alexandru Șafran nr. 57, situată sub culoarul de zbor al avioanelor;

Proiectul de hotărâre nu cuprinde niciun articol, niciun plan, nicio prevedere privind reglementarea urbanistică a zonei și echiparea acesteia cu infrastructură adecvată și funcțiuni urbane, așa cum promite declarativ și pur electoral primarul Cosmin Necula.

Pe scurt, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în Bacău și niciun imobil destinat construirii unei locuințe proprietate personală atât în Bacău, cât și în alte localități. Dacă proiectul va fi aprobat, vor avea prioritate tinerii cu venituri, cu studii superioare, cu 2 sau mai mulți copii, cu activități de voluntariat de minimum 500 de ore. Cei care provin din instituții de ocrotire socială ori cei în pericol de a fi evacuați din motive neimputabile chiriașului, dar și cei întorși din străinătate de unde s-au reîntors pentru a se stabili în Bacău vor avea punctaj mai mare.

 • 02. rectificarea bugetului local pe anul 2019:

+ 38.000 lei pentru învățământ;
+ 15.000 pentru un sistem informatic pentru evidența personalului și calcularea salariilor;
+ 20.000 pentru actualizarea PMUD și SIDU – servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea unui proiect POCA;
+ 70.000 pentru o mașină de gătit la Colegiul Economic Ion Ghica;
+ 10.000 pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Colegiul Mihai Eminescu;
+ 10.000 pentru realizarea unui sistem de emitere bonuri și facturi fiscale la Bazinul de înot;
+ 20.000 pentru reabilitarea Terasei ferometal – Direcția Piețelor;
+ 20.000 pentru întocmirea PUZ destinat locuințelor pentru tineri;

– 165.000 lei de la construirea grădiniței și creșei de la Școala Nicu Enea din Gherăiești;
– 199.000 lei de la asistență socială.

 • 03. trecerea terenului de 42 ha din str. Dr. Alexandru Șafran nr. 57, situată sub culoarul de zbor al avioanelor, din domeniul public în domeniul privat al mun. Bacău;
 • 04. aprobarea programului obiectivelor de investiții în continuare până când va fi aprobat bugetul local pe anul 2020, care cuprinde mai toate proiectele bugetate anul acesta și care, desigur, ca de obicei, nu au fost realizate, așa cum această administrație ne-a obișnuit în acești aproape 4 ani de mandat;
 • 05. aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019:

– încasări de 301 milioane din cele 310 prevăzute la începutul anului, 253 de milioane fiind veniturile proprii;
– cheltuielile de funcționare atinge un record, 271 de milioane, cu 4 milioane deja peste programul aprobat inițial;
– la capitolul dezvoltare, investiții de doar 24 milioane de lei au fost realizate în 2019 față de cuantumul de 75 de milioane pe care primarul Necula și l-a propus la începutul anului, deci doar 32%. Extrem de puțin pentru un oraș de talia Bacăului, cu o administrație care ar fi trebuit să atingă o anumită maturitate după atâția ani de activitate.

 • 07. majorarea cu 500% a impozitului pentru 19 terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020;
 • 08. aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, fiind majorate doar cu indicele de inflație stabilit de INS;
 • 09. stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău:

– 10 lei/persoană/lună pentru persoanele fizice
– 10 lei/persoană/lună pentru PFA, IF și II
– 12 lei/persoană/lună pentru persoanele juridice
– 12 lei/persoană/lună pentru instituțiile publice

 • 10. pentru cea de-a treia oară, aprobarea proiectului privind Coridorul pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX, din cauza neincluderii în proiect a pasajului subteran de la gară ca urmare a demersurilor eșuate ale Primăriei Bacău pe lângă CFR și Ministerul Transporturilor;
 • 11. modificarea organigramei Primăriei Bacău astfel:

– transformarea a 14 posturi de natură contractuală în funcții publice la Serviciul de Implementare Proiecte, Compartimentul finanțări locale, Compartimentul informare cetățeni, Compartientul învățământ, cultură, sănătate și alte 4 compartimente (Aprovizionare și IT, Fond locativ, Secretariat, Arhitect Șef)
– mutarea a 5 posturi de muncitor calificat de la Salubrizare la Secția Utilaje și Servicii Tehnice din cadrul aceleiași Direcții de Salubrizare Agrement Parcuri;
– suplimentarea cu un post a Compartimentului Autoritate Tutelară prin mutarea unui post vacant de la Direcția de Evidență a Persoanelor.

 • 12. aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către primarul și viceprimarii municipiului Bacău:

– primarul Necula: 25 de zile;
– viceprimarul Ștefan: 10 zile;
– viceprimarul Scripăț: 25 de zile.

 • 13. modificarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia ca urmare a 3 promovări în grad (I -> IA);
 • 14. modificarea HCL 203/2016 prin care s-au stabilit comisiile Consiliului Local, după retragerea lui Dumitru Irofte (PMP) din Comisia nr. 3 pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărire comunală și energie termică;
 • 15. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de teren de 10.044 mp din str. Lunca Bistriței nr. 15 (Gherăiești) și realizarea unui complex ce include hotel, sală evenimente, piscină, centru de agrement de către Nevco Invest SRL;

Proiect ilegal, avizat cu multă inconștiență de doamna arhitect șef, cu un CUT (coeficient de utilizare a terenului) propus de 1.5, în timp ce toate avizele sunt obținute pentru un CUT de 1.2, pus pe ordinea de zi în acest fel de parcă nimeni nu s-ar uita la detaliile esențiale. Pentru a fi în limitele impuse de Legea 350/2001 a urbanismului, CUT-ul ar trebui majorat cu cel mult 20%, adică doar până la 14.4. Și, desigur, să iei avizele pentru acest coeficient de utilizare a terenului.

proiect nevco

Voi solicita retragerea de pe ordinea de zi a proiectului. Dacă va fi aprobat în forma propusă (iar șansele sunt mari dacă ne uităm la acționarii companiei – Nicolau Ion a mai fost asociat în trecut cu Valentin Palea în SC Denamys Company SRL), mă voi adresa autorităților competente să cerceteze astfel de abuzuri repetate pe zona de urbanism.

 • 16. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru schimbarea destinației din locuințe cuplate în locuințe colective și spațiu comercial la parter în Calea Moldovei nr. 51, beneficiar SC AdiGab Urban Mobiliare SRL;

locuinte calea moldovei 51 bacau

 • 17. aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui centru de evenimente (activități recreative și distractive) în Calea Moldovei nr. 98, beneficiar SC Rutfood SRL (Arena Events);

plansa arena events

 • 18. concesionarea directă a unor suprafețe de teren ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilelor din str. Izvoare (cartierul Habitat);
 • 19. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare, 3 la număr;
 • 20. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru amplasarea unor rețele electrice;
 • 21. respingerea unei plângeri prealabile, formulată de Sicu Ion și Sicu Persian, care solicită abrogarea HCL 202/2019 privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale;

Peste ordinea de zi inițială:

 • 22A. premierea unir sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și antrenorilor acestora pentru performanțe obținute în anul competițional 2019:

– Pișcu Alina Andreea și antrenoarea Alexe Cristina Ioana pentru locul III la Campionatul Mondial de Alergare Montană – 42 km (9.400 lei, respectiv 4.700 lei);
– Enache Alexandru (4.700 lei), Bortoc Maria Diana (4.700 lei), Mazilu Elena (3.290 lei), Mazilu Andrei (3.290) și Mazilu Andreea (4.700 lei) pentru locurile I și II la Campionatul Mondial de Karate ISSHINRYU de la Londra;
– Airoaie Mădălina Andreea și a antrenorului Matanie Dumitru pentru locul II la Festivalul Olimpic al Tineretului European (3.800 lei și 1.900 lei).

 • 22B. modificarea HCL 252/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011, majorându-se remunerația pentru zilieri la 13,32 lei/oră după majorarea salariului minim.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem la ședință!

6 thoughts on “Ședința Consiliului Local Bacău din 23 decembrie 2019 (rezumatul proiectelor)

 1. La pozitia 15, investitia din str.Lunca Bistritei, nr.15, Gheraiesti, ar fi interesant sa primim explicatii cu privire la avizele eliberate de comisiile primariei.
  -zona şi strada nu sunt amenajate conform normelor de urbanism. S-a permis o aglomerare in aceasta zona, desi ar fi trebuit sa fie aerisita…
  -nu sunt parcari, strada este ingusta, fara refugii
  – nu sunt trotuare, iar pietonii risca permanent accidentarea, avand in vedere ca este o zona de agrement – intrarea in Parcul Gheraiesti. Nu este o limitare de viteza!
  -este traseu de autobuz local care merge spre cartierul de vile din parc. DIn cate cunosc, cartierul apartine de Hemeiusi. Cam cati calatori coboara la ultima statie din parc? S-a realizat pe vremea liberalilor,
  – s-au dat autorizatii pentru blocurile din cartierul „Gradina cu magnolii” fara a se amenaja zona. Parcarile blocurilor sunt insuficiente si se ocupa spatiile verzi,
  – in zona functioneaza, deja, un club acvatic si o sala, iar cand sunt deshise, mai ales in weekend, o banda de circulatie este ocupata pe toata Lunca Bistriteti.
  -Cum au primit toti acesti investitori aprobari si autorizatii cu eludarea normelor de urbanism?

 2. La punctul 17, proiectul nu este propus pe fosta locatie unde ADAMA vroia sa ridice un complex rezidential de vreo 7 cladiri daca imi amintesc bine?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *