Ședința Consiliului Local Bacău din 23 decembrie 2021 (rezumatul proiectelor)

Joi, 23 Decembrie 2021 | Bacau | Comenteaza

Ultima ședință de anul acesta a Consiliului Local Bacău este programată să înceapă astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde pe ordinea de zi avem de discutat și de aprobat nu mai puțin de 51 de proiecte de hotărâre. Le-am analizat și rezumat pe toate, astfel încât mai jos aveți avancronica a ceea ce urmează să decidem astăzi în forul deliberativ local.

 • 01. acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Bacău domnului Ionescu – Ambrosie Pavel;
 • 02. acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Palaghian Constantin, care a împlinit vârsta de 100 de ani;
 • 03. aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite;
 • 04. darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-Catolică de Iași a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului nr. 21;

ghinghes consiliul local bacau

 • 05. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), pentru reabilitarea rețelelor termice de transport (principale) pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău;
 • 06. aprobarea Devizului General actualizat (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Creșei nr. 3;
 • 07. încetarea dreptului de folosință gratuită a autoturimsului VW Passat transmis către Poliția Locală Bacău;
 • 08. modificarea HCL nr. 305/2021 privind noul Regulament de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL nr.441/2010) și a HCL nr.387/2021 privind desemnarea reprezentanților în organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții);
 • 09. aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director general al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău;
 • 10. dezlipirea unui teren de 6237 mp din str. Logofăt Tăutu nr. 4 – Costache Negri nr. 8 – Costache Negri nr. 10 în două loturi;
 • 11. introducerea unor terenuri în domeniul public al Municipiului Bacău;
 • 12. includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile – terenuri;
 • 13. declararea unor terenuri în suprafață din 1193.99 mp din str. Martir Horia nr. 12-14-16, 22-24 și str. Banca Națională nr. 39-41-43-45 ca bunuri de uz și de interes public local în vederea eliminării garajelor;
 • 14. acceptarea comunei Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia;
 • 15. punerea la dispoziție către Asociația Ingenious Drama a sălii Teatrului Municipal Bacovia pentru Full ACT Night în data de 23 decembrie 2021;
 • 16. plata contribuției de 197.155 lei către Crucea Roșie Bacău pentru anul 2021;
 • 17, 18, 19: aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;
 • 20. transmiterea dreptului de concesiune din unele contracte de concesionare;
 • 21. extinderea spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu Maria, prin modificarea contractului de închiriere;
 • 22. modificarea HCL nr. 3/2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 prin înlocuirea CMI Munteanu Anamaria-Codrina cu Artesano Med SRL;
 • 23. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim. IV al anului 2021;

– încasări la 14 decembrie 2021 de 434 milioane față de cele 548 previzionate definitiv;
– plăți efectuate de 369 de milioane față de cele 567 milioane previzionate definitiv;
– doar 35 de milioane cheltuite pentru investiții (sub 10%).

 • 24. aprobarea programului de investiții în continuare până la aprobarea bugetului pe anul 2022:

• “Educatie digitala in invatamantul preuniversitar din Municipiul Bacau”- Echipamente IT mobile si alte echipamente/dispozitive electronice menite sa faciliteze desfasurarea activitatilor didactice in mediul on-line, Programul Operational Competitivitate;
• Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa, aplicatie POR;
• Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu – Karpen, aplicatie POR;
• Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale “Alecu Russo”, aplicatie AFM;
• Cresterea eficientei energetice a “Colegiului National de Arta George Apostu”, aplicatie AFM;
• Extindere cladire scoala “Octavian Voicu” si infiintarea unui spatiu de joaca;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale nr.10; ;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale Mihai Dragan;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Vasile Alecsandri;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului Anghel Saligny;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Gradinitei nr.24;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Ferdinand I;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Gheorghe Vranceanu;
• Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Liceului Economic Ion Ghica;
• Construire Spital Municipal;
• Constructie cladire destinata pacientilor ce beneficiaza de internare de zi si birouri administrative;
• Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, aplicatie POR;
• Reabilitare Insula de agrement;
• Construire Stadion Municipal Bacau, str.Pictor Aman nr.94;
• Reabilitare si modernizare Parc “Cancicov”;
• Reabilitare si modernizare Parc “Gheraiesti”;
• Piateta Izvoare;
• Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor “Hub pentru tineret” – Cinema Orizont, aplicatie POR;
• Reabilitarea si modernizarea ansamblului “Hotel Central” si “Teatrul Bacovia”;
• Centru Comunitar Integrat (Social – Medical – Educational);
• Modernizare si reabilitare cresa nr.3, aplicatie POR;
• Modernizare si reabilitare cresa nr.9, aplicatie POR;
• Construire cresa pentru 110 locuri in Calea Romanului nr.144,
municipiul Bacau, judetul Bacau, Proiect tip – Construire cresa mare;
• Imbunatatirea conditiilor de locuit in ZUM Izvoare – Casutele Sociale;
• Modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat public stradal
din Municipiul Bacau;
• Inchidere celula 1 – Depozit deseuri;
• Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane si instalarea de sisteme inteligente de colectare selectiva a deseurilor stradale;
• Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor, prin introducerea unui sistem de supraveghere video a punctelor de colectare;
• Consolidare /amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani;
• Extinderea si Reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau – CL 1 – cofinantare 2% Municipiul Bacau, aplicatie POIM 2014-2020;
• Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni – CL2 – cofinantare 2% Municipiul Bacau, aplicatie POIM 2014-2020;
• Dezvoltarea pietei de energie termica- etapa III – Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic “- Racordarea Spitalului Judetean Bacau ;
• Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din strada Chimiei nr.6, Bacau;
• Construire strada Siretului, et. II;
• Construire strada Salciei;
• Construire strada Corbului;
• Construire strada Prelungirea Bradului nr.101-103;
• Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, aplicatie POR;
• Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Inot – Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului), aplicatie POR ;
• Modernizarea staţiilor de transport public , aplicatie POR;
• Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta , aplicatie POR;
• Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru – Gara Bacau- Cartier CFR – Sala Polivalenta CAEX/ Parc Industrial (CFR), aplicatie POR;
• Traseu biciclete – semicircular – Mioritei, aplicatie POR;
• Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești , aplicatie POR;
• (Re)amenajarea strazii Prieteniei din cartierul Miorita pe modelul zona rezidentiala (home-zone), aplicatie POR;
• Coridor pentru deplasari nemotorizate pentru agrement: Centru – Insula de Agrement, aplicatie POR;
• Proiect integrat “Amenjare Parcari” in locul bateriilor de garaje – str. mLogofat Tautu nr.1 – str. Neagoe Voda nr.14 – str. Banca Nationala nr.44;
• Proiect integrat “Amenjare Parcari” in locul bateriilor de garaje – str.Slanicului – str. Logofat Tautu – str. Neagoe Voda;
• Proiect integrat “Amenjare Parcari” in locul bateriilor de garaje – str. Stefan cel Mare – str. Iosif Cocea – str. 22 Decembrie;
• Proiect integrat “Amenjare Parcari” in locul bateriilor de garaje etapa I – str. Mioritei – Bradului – Tipografilor;
• Proiect integrat “Amenjare Parcari” in locul bateriilor de garaje etapa I – str. Martir Horia – Ardealului – Mioritei;
• Ameliorarea conectivitatii intre Bacau si Letea Veche prin crearea unei legaturi rutiere (inclusiv pietonale si ciclabile) intre Str. Milcov si retea stradala Letea Veche ;
• Parcare colectiva rezidentiala de tip “smart parking” in cartierul Bistrita Lac – Resistematizare ;
• Parcare str.9 Mai – Bdul Unirii – Resistematizare

 • 25. modificarea organigramei Primăriei Bacău în sensul transformării a două funcții contractuale vacante:

– inspector de specialitate clasa I grad profesional I S de la Serviciul Tineret și Informare Cetățeni – Dispeceret se transformă în gradația grad profesional II S;
– funcția de muncitor calificat-sudor de la Intervenții Auto și Utilaje – Direcția Patrimoniu se transformă în referent și se mută la Serviciul Administrare Clădiri (Bazin, CAEX, Teatrul de Vară);

 • 26. aprobarea noii organigrame a Poliției Locale ca urmare a promovării în grad;
 • 27. modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale ca urmare a adoptării noii organigrame;

Politia Locala Bacau

 • 28. modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică:

– Primarul Municipiului Bacău – Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;
– Şeful Poliţiei Municipiului Bacău – cms. şef de Poliţie Adrian Tuluc;
– Şeful Poliţiei Locale a Municipiului Bacău – Lucian – Dumitru Iftene;
– Secretarul General al Municipiului Bacău – Ovidiu Nicolae Popovici;
+ 3 consilieri locali.

 • 29. aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2021 de către primarul și viceprimarii municipiului;
 • 30. extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Bacău;
 • 31. majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza municipiului Bacău (19 terenuri și clădiri sunt adăugate);
 • 32. completarea HCL 295/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău pentru plata permiselor de liberă trecere;
 • 33. completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010;
 • 34. modificarea Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010;
 • 35. completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău;
 • 36. aprobarea listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2022 (59 de solicitanți aprobați);
 • 37. schimbarea destinației imobilului din str. Letea (fostele laboratoare) pentru demararea proiectului de centru comunitar integrat (social-medical-educațional);
 • 38. retragerea administrării domeniului public (străzilor și parcărilor) de la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) și revenirea la municipalitate;
 • 39A. mandatarea împuterniciţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;
 • 39B. aprobarea noului regualment de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Bacău;
 • 39C. acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 2.000 lei/nou-născut;
 • 39D. stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2022;
 • 39E. stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru anul 2022;
 • 39F, 39G, 39H, 39 I: aprobarea finanțării cu 3.169,15 lei pentru proiectele POCU de educație non formală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor ce vor fi desfășurate la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron, Liceul Tehnologic Grigore Antipa, Școala Gimnazială Octavian Voicu și Școala Gimnazială Constantin Platon;
 • 39J. completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 40/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021;
 • 39K. modificarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilitati Publice;
 • 39L. modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate (actualizarea pragului la 1190 lei brut);
 • 39M. recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului gimnazial și liceal pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2020 – 2021, cu 1.000 de lei fiecare pentru obținerea notei 10:

Evaluare Națională:
– 1. Chifu Andrei-Rareş – Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău;
– 2. Cochior Maria-Antonia – Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău;
– 3. Măgirescu Sofia-Maria – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău.

Bacalaureat:
– 1. Bârzu Debora – Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău;
– 2. Doliş Viviana – Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău;
– 3 Plăcintă Mara– Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău;
– 4. Tantoş Maria-Iuliana – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu