Ședința Consiliului Local Bacău din 22 decembrie 2023 (rezumatul proiectelor)

Vineri, 22 Decembrie 2023 | Bacau | Comenteaza

6 puncte urmează să fie dezbătute astăzi, începând cu ora 9:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde Consiliul Local al municipiului Bacău se întrunește pentru cea de-a treia ședință extraordinară programată luna aceasta.

1. aprobarea proiectelor prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a municipiului Bacău și a Zonei metropolitane pentru perioada de programare 2021-2027.

2. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a devizului general pentru realizarea centurii urbane Depoului-Gherăiești.

Valoarea totală: 200,3 milioane lei cu TVA, conform documentațiilor întocmite de Nordic Vision SRL.

3. încheierea protocolului de colaborare cu Apele Române (prin ABA Siret) pentru realizarea coridorului pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței pe traseul Pod Șerbănești-Insula de Agrement-Baraj Milcov;

4. modificarea HCL 149/2023 privind reabilitarea și modernizarea Parcului Cancicov în sensul actualizării unor suprafețe de 30 și 227 mp care urmează a fi expropriate pentru extinderea parcului;

5. îndreptarea erorilor materiale strecurate în 4 hotărâri ale Consiliului Local:
– HCL 527/2023 privind finalizarea până la 31 decembrie 2024 a proiectului de modernizare și reabilitare Colegiul N.V. Karpen;
– HCL 524/2023 privind finalizarea până la 31 decembrie 2024 a proiectului Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gară-Sala Polivalentă-CAEx;
– HCL 529/2023 privind finalizarea până la 31 decembrie 2024 a proiectului Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud (Centru-Aeroport);
– HCL 530/2023 privind finalizarea până la 31 decembrie 2024 a proiectului Modernizarea stațiilor de transport public.

6. stabilirea mandatului reprezentantului în AGA ADIB Bacău din 28 decembrie 2023 ce vizează modificarea și completarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv modificarea contractului de delegare.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

Lasa un comentariu