Ședința Consiliului Local Bacău din 28 februarie 2023 (rezumatul proiectelor)

Marti, 28 Februarie 2023 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, de la ora 10:00, Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov” găzduiește o ședință-maraton a Consiliului Local al municipiului Bacău. Pe ordinea de zi se află 67 de proiecte, printre ele numărându-se modificări de regulamente, diverse reorganizări în instituțiile municipale, multe operațiuni ce țin de patrimoniul orașului, dar și câteva inițiative cu cântec.

După ore bune de analiză, am făcut rezumatul tuturor proiectelor, am extras esența acestora și mai jos puteți citi exact ceea ce urmează să fie supus deliberării consilierilor la ședința de astăzi.

 • 01. solicitarea către statul român de a trece un teren de 21.412 mp din str. Poligonului din administrarea MApN în domeniul public al municipiului Bacău, în vederea construirii Parcului Industrial;
 • 02. identificarea și închirierea/cumpărarea a unei clădiri în suprafață construită desfășurată de mininum 4.000 mp în vederea mutării sediului Primăriei Bacău;

Proiectul acesta vine după ce subiectul privind mutarea primăriei a parcurs în ultimii doi ani numeroase ședințe și documentații sub forma:
– a. realizării unui centru administrativ vizavi de Autogară (chiar au existat ședințe de lucru oficiale cu Ordinul Arhitecților pe tema asta la care s-a stabilit că treaba primăriei era să lanseze un concurs de soluții la care să participe arhitecții) – pauză;
– b. transformării unui pavilion expozițional gol de la Centrul de Afaceri în sediu administrativ – pauză.

Acum OSP vine cu această propunere costisitoare și fără procedură competitivă, de parcă ceva de pe piață este de vânzare și trebuie cumpărat de noi. Proiectul este semnat de ocupantul scaunului de primar și este inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local programate marți, 28 februarie.

 • 03. aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici (faza proiect tehnic) pentru reabilitarea rezervorului de apă potabilă de 10.000 mc din cadrul stației de pompare de la Mărgineni. Valoarea totală a investiției: 5,7 milioane lei cu TVA;
 • 04. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

macheta parcare logofat tautu

 • 05. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

macheta parcare slanicului

 • 06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

macheta parcare stefan cel mare

 • 07. aprobarea a 114.000 lei în vederea premierii a 2 sportivi și 2 antrenori de la SCM Bacău pentru rezultatele internaționale deosebite obținute în 2022:

– câte 35.000 de lei pentru sportiva Bianca-Florentina Ghelbere și pentru antrenoarea Mihaela Melinte (Campionatele Europene de Atletism de la Munchen);
– câte 22.000 de lei pentru sportivul Ștefan Cozma și pentru antrenorul Ovidiu Galeru (Campionatele Mondiale de Înot de la Lima).

 • 08. îndreptatea unor erori materiale din HCL 525/2022 privind organizarea Galei Învățământului Băcăuan, prin completarea anexelor cu două premii omise inițial;
 • 09. întreruperea discuțiilor cu SC Transport Public SA în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al societății, ca urmare a raportului înaintat de comisia de negociere înființată prin HCL 467/2022:

Membrii comisiei, ținând cont de situația economică a SC Transport Public S.A., a stării patrimoniului existent al acesteia dar și de structura datoriilor (care depășesc 10 milioane de lei), au înaintat acționarului majoritar (fam. Sechelariu) oferta de principiu de 8,89 lei pe acțiune (1.156.260 EUR), cu posibilitatea unei marje de negociere la runda finală, aceasta
nemafiind posibilă ca urmare a înăintării ofertei finale de 2.000.000 de euro din partea acestuia.

 • 10. punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară “Radu Beligan” în vederea realizării unor evenimente organizate de Colegiul Național de Artă “George Apostu”:

– 3 martie 2023: Olimpiada Județeană de Coregrafie;
– 25-26 martie 2023: Concursul Național Primăvara Artelor, ediția XXIV – secțiunea coregrafie;
– 11 mai 2023: susținerea Examenului Național de Certificare a competențelor pentru elevii de clasa a XII-a, secțiunea de Coregrafie;
– 10-11 iunie 2023: Festivalul de Coregrafie “Attitude”.

 • 11. punerea la dispoziție a Bazinului de înot către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive în anul 2023:

– 1. Etapa regională de înot copii 10-11 ani: 18-19.03.2023
– 2. Etapa regională de înot cadeți 12-14 ani: 25-26.03.2023
– 3. Campionatul National de Sărituri în apă – Juniori C+D: 26-28.05.2023
– 4. Cupa României la Sărituri în apă juniori C+D: 27-29.10.2023
– 5. Campionat Național Poliatlon copii 10-11 ani: 17-19.11.2023
– 6. Cupa României la Sărituri în apă – Seniori, Juniori A+B: 15-17.12.2023

Perioadelor mai sus menționate li se adaugă și ziua precedentă competițiilor, astfel încât zilele în care Bazinul de înot va fi pus la dispoziția federației ajung la numărul 22. 22 de zile în care bazinul nu va fi accesibil publicului băcăuan pentru inițiere și agrement.

 • 12. aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în Căminul pentru persoane vârstnice pentru anul 2023, astfel:

Costul mediu:
– pentru persoanele independente: 3104 lei/persoana/luna;
– pentru persoanele semidependente: 4098 lei/persoana/luna;
– pentru persoanele dependente: 6066 lei/persoana/luna.

Contribuția:
– persoanele varstnice independente – 1400 lei/persoana/luna;
– persoanele varstnice semidependente – 1500 lei/persoana/luna;
– persoanele varstnice dependente – 1700 lei/persoana/luna.

 • 13. dezlipirea unui teren de 111 mp din str. Mioriței nr. 14 în două loturi: 104 mp (ocupat de o construcție spațiu comercial al Ansimar Com SRL), 7 mp neocupat;
 • 14. declararea unui teren de 2.260 mp din Calea Republicii ca bun de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public în vederea începerii proiectului de redimensionare a canalizării din Republicii nr. 76;
 • 15. desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație din unitățile de învățământ particulare cu învățământ general obligatoriu din municipiul Bacău:

– Gradinita Avanti Montessori;
– Scoala Romano Americana;
– Gradinita PP “Casuta Veveritelor”;
– Scoala Primara Saleziana “Don Bosco”;

 • 16. completarea HCL 441/2010 privind funcționarea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău în sensul înființării unei noi ramuri de sport, și anume sambo;
 • 17. aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile în baza Legii 350/2005:

– tineret: 255.000 lei;
– cultură: 106.000 lei.

 • 18. modificarea HCL 212/2021 privind aprobarea organingramei Spitalului de Pneumftiziologie (TBC) în sensul suplimentării cu 5 posturi: 2 posturi de asistent medical generalist, 2 posturi de infirmieră și un post de economist. Sursa de finanțare a acestor posturi este asigurată prin contractul semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău;
 • 19. aprobarea noii organigrame și a statului de funcții de la Teatrul Municipal Bacovia, ca urmare a unei serii de reorganizări, mutări, redenumiri, înființări de posturi și compartimente;
 • 20. modificarea organigramei Primăriei Bacău pentru unele mutări și modificări de posturi în cadrul Direcției Patrimoniu;
 • 21. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a finalizării perioadei de stagiu a 4 funcționari angajați anul trecut:

– Lenuța Denisa Halip (consilier juridic la Direcția Juridică);
– Claudiu Mădălin Tudor (consilier la Compartimentul IT);
– Mariana Anasie (consilier la DITL – executare creanțe persoane fizice);
– GeaninaBejan (consilier la DITL – control fiscal persoane fizice).

 • 22. clarificarea unor prevederi din HCL 580/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • 23. clarificarea unor prevederi din HCL 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Local;
 • 24. aprobarea listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele ANL în anul 2023: lista actualizată cuprinde 115 persoane cu punctaje cuprinse între 90 și 36;
 • 25. aprobarea schimbului de locuințe ANL între Miron Emanuela (Narciselor 2 BIS, contract din 2022) și Miron Iulian (Bucegi 140A, contract din 2017);
 • 26. completarea HCL 61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) cu două bunuri achiziționate pentru structura Parc auto: încărcător frontal JCB 417 și o instalație de clorură de calciu 2 mc;
 • 27. modificarea HCL 61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) ca urmare a înregistrării unor modificări în structura personalului SMUP;
 • 28. aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Structurii Intervenții Auto și Utilaje;
 • 29. aprobarea prelungirii duratei din contractul de concesionare încheiat cu Olteanu Vlad-Constantin pentru terenul de 8 mp din str. Carpați cu destinație “acces farmacie”;
 • 30. transmiterea cotei de 1/2 din suprafața de teren de 30,71 mp din contractul de concesionare încheiat cu Estival Tur SRL în str. I. S. Sturza nr. 3 către dl. Gălușcă Vlad;
 • 31-55. vânzarea cu drept de preemțiune către constructorii de bună credință a terenurilor aferente imobilelor construite de-a lungul timpului pe domeniul privat: 25 de suprafețe propuse spre vânzare în toate zonele din oraș, prețurile fiind de câteva mii de euro pentru fiecare suprafață;
 • 56. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea imobilului de spații comerciale și locuințe colective S+P+9E în str. Teiului nr. 11A, între Parcul Făgăraș și baza SOMA, beneficiari fiind Mocanu Vasile și Mocanu Maria;

PUD Teiului Mocanu

 • 57. concesionarea directă, fără licitație, a suprafeței de 866 de mp din mijlocul Insulei de Agrement către Alogen SRL (Restaurant Marinarul), pe 25 de ani, cu o chirie de 3,1 lei/mp/lună, adică sub 2.700 de lei/lună pentru toată suprafața.

Obiectul de activitate propus prin documentația semnată de primar: activități comerciale. La proiectul de hotărâre nu au fost atașate documente referitoare la autorizarea clădirilor existente ori la felul în care a fost ocupat terenul și mai ales taxat acesta în ultimii 9-10 ani, în ciuda solicitărilor mele. De asemenea, proiectul nu descrie care sunt exact amenajările care vor fi realizat de această societate Alogen SRL.

 • 58. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău pentru extinderea rețelelor de alimentare cu gaz;
 • 59. actualizarea inventarului domeniului privat;
 • 60. asistarea în Căminul pentru persoane vârstnice, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a persoanelor marginalizate sociale aflate în situație de risc și care necesită îngrijire și asistență medicală permanentă;
 • 61. modificarea HCL 93/2021 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorile pensionarilor din municipiul Bacău ca urmare a majorării punctului de pensie, astfel încât pragul aprobat va fi de 1.715 lei brut/lună;
 • 62. însușirea de către Consiliul Local a recursului formulat în dosarul 2386/110/2022 prin care prefectul a solicitat anularea HCL 51/2022 privind selecția membrilor Consiliului de Administrație de la SC Thermonergy Group SA.

Instanța a stipulat, printre altele, că procedura de selecție trebuia desfășurată exclusiv de către un expert independent, având în vedere profilul și anvergura societății Thermoenergy.

 • 63. soluționarea prin respingere a plângerilor prealabile formulate de Enel Energie Muntenia SA împotriva articolelor 3 și 6 din HCL 161/2021 privind Regulamentul de aprobare a activităților comerciale;
 • 64. suspendarea aplicării prevederilor HCL 110/2022 privind Regulamentul Local de Arhitectură și Estetică Urbană (RLAEU), astfel încât timp de 18 luni ar urma să nu mai avem nicio regulă în ceea ce privește publicitatea stradală, identitatea cromatică a orașului și urbanismul comercial.

Am scris aici și aici despre această idee care, dacă va primi girul consilierilor locali, ar însemna perpetuarea urâțeniei provocată în ultimii 30 de ani tocmai din cauza lipsei regulilor, peste capul specialiștilor care au lucrat luni de zile la acest regulament.

panouri publicitare bacau 2

 • 65C. constatarea datoriei către Thermoenergy Group SA reprezentând pierderile de pe rețeaua de distribuție din perioada octombrie-noiembrie 2022: 6,7 milioane lei;
 • 65D. eșalonarea datoriei către Thermoenergy Group SA reprezentând pierderile de pe rețeaua de distribuție din perioada iunie 2022-ianuarie 2023, soldul fiind de 37,9 milioane lei;
 • 65E. modificarea anexelor 2 și 4 din HCL 300/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare, astfel încât “măturatul manual se va aplica pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic”.
 • Diverse (65A și 65B): adresele 110800/03.02.2023 și 113786/13.02.2023 ale Camerei de Conturi Bacău referitoare la stadiul implementării măsurilor dispuse în rapoartele de audit din 2022.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

consiliul local bacau 2023

Lasa un comentariu