Ședința Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2022 (rezumatul proiectelor)

Luni, 31 Ianuarie 2022 | Bacau | Comenteaza

Prima ședință a Consiliului Local al municipiului Bacău pe anul 2022 are loc astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, cuprinzând 36 de proiecte pe ordinea de zi.

Printre acestea se numără un PUZ, câteva asocieri pentru demararea unor investiții, documentații tehnico-economice, diverse operațiuni privind patrimoniul, dar și aprobarea unor măsuri cu caracter social pe care eu, unul, le susțin.

Ca de obicei, mai jos aveți rezumatul tuturor proiectelor.

 • 01. aprobarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2022-2023;
 • 02. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extinderea modernizarea de pe str. Mioriței nr. 41;
 • 03. emiterea acordului de vecinătate către SC Casa Valito SRL pentru desființarea construcțiilor de pe str. Bradului nr. 25;

sedinta consiliul local bacau decembrie 2020 (2) ghinghes

 • 04. prelungirea duratei de concesionare încheiate între municipalitate și Trofin Elena și Hlușneac Silvia pentru spațiile cu destinația de cabinet medical și a terenurilor aferente;
 • 05. modificarea HCL 12/2016 privind plata unui premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în mun. Bacău astfel încât premiul va fi majorat la 700 de lei;

Ca urmare a amendamentului propus de liberali, suma a fost majorată la 1.000 de lei în cadrul ședinței.

 • 06. aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2022;
 • 07. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022;
 • 08. aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru anul 2022, în valoare de 250.000 de lei;

Vi se pare normal ca o primărie cu ditamai direcția juridică (ce cuprinde 23 de posturi) să își propună să mai cheltuiască încă 250.000 de lei pentru achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică în 2022?

Anul trecut, potrivit Ziarului de Bacău, un sfert din banii cheltuiți de administrația Viziteu pe servicii juridice au mers către firma fostului prefect (USR), adică 27.000 din circa 100.000 lei. Fără procedură competițională, păi cum altfel?

De ce or fi crescut acum aceste cheltuieli cu reprezentarea în instanță de 2 ori și jumătate și de ce Direcția Juridică nu le poate duce cu cele 23 de posturi din organigramă ar trebui să auzim în ședința Consiliului Local din 31 ianuarie din gura inițiatorului proiectului prin care au fost propuse aceste cheltuieli.

 • 09. achiziția unor servicii de evaluare a 82 de terenuri pe care sunt ridicate construcții;
 • 10. aprobarea (faza SF) pentru realizarea unui bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii către specialiștii din sănătate (Bucegi III C, str. Teiului nr. 13);
 • 11. preluarea în proprietatea municipiului a investiției de reamplasare rețea și de refacere a branșamentului cu apă la Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” și completarea contractului de delegare cu CRAB în acest sens;
 • 12. alipirea a două terenuri într-un singur corp de proprietate (5572 mp în str. Digu Bârnat și 581 mp în str. Prelungirea Bradului nr. 135), având în vedere că Parohia Ortodoxă Lazaret dorește să construiască o grădiniță;
 • 13. modificarea HCL 113/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere în vederea consolidării tronsonului aducțiunii de apă (zona Masotea, com. Ardeoani);
 • 14. actualizarea inventarului domeniului privat;
 • 15. actualizarea inventarului domeniului public;
 • 16. declararea unor terenuri din municipiul Bacău drept bunuri de uz și de interes public local în vederea ridicării garajelor și resistematizării respectivelor zone:

– 228 mp în str. Banca Națională 42-44-46;
– 46 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 24;
– 875 mp în str. Digu Bârnat 1-7.

 • 17. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în mun. Bacău pentru lucrări de extindere a unor rețele de gaze;
 • 18. închirierea prin licitație publică a unui teren de 6,2 mp din str. Pictor Th. Aman nr. 94 în vederea amplasării unui totem-mijloc publicitar;
 • 19. modificarea HCL 252/2015 privind regulamentul referitor la zilierii angajați de municipalitate astfel încât cuantumul remunerației lunare devine 15,23 lei/oră;
 • 20. completarea HCL 431/2021 privind aprobarea taxelor locale pe anul 2022 astfel încât să fie clar faptul că transmiterea de copii în format electronic după documentele digitalizare din primărie costă 0 lei;
 • 21. aprobarea raportului pe anul 2021 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului pentru perioada 2019-2023;
 • 22. mandatarea primarului să semneze la notar actele necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor HCL 29/2008, respectiv HCL 30/2008 ce vizează două terenuri care au fost transmise fără plată și cu titlu gratuit către Parohia Romano-Catolică “Sf. Nicolae”: teren de 3.000 mp din str. Mihai Viteazul, respectiv 414+636 mp în str. Ana Ipătescu nr. 2A;
 • 23. acordarea normei de hrană către personalul din cadrul Poliției Locale a mun. Bacău;
 • 24. actualizarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a concursurilor de promovare din luna decembrie;
 • 25. îndreptarea erorii materiale din Anexa 5 a HCL 479/2021 referitoare la remunerațiile muncitorilor calificați;
 • 26. completarea HCL 266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor prestate de Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) prin introducerea a două tarife:

– combaterea mecanizată a poleiului: 32,25 lei/1000 mp fără TVA;
– staționare utilaje deszăpezire: 41,17 lei/oră fără TVA.

 • 27. asocierea cu UAT Mărgineni pentru finanțarea și realizarea Centurii Urbane (str. Depoului-cartier Gherăiești);

centura urbana bacau

 • 28. soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile formulate de către dl. Adrian Gavriliu;
 • 29. soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile formulate de către Umbrărescu Ștefan Sorin împotriva HCL 414/2021 privind exproprierile necesare în vederea modernizării și extinderii aducțiunii de apă;
 • 30. alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022;
 • 31A. plata cotizației de membru către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2022, în valoare de 97.843,5 lei;
 • 31B. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și declanșarea procedurilor de expropriere pentru realizarea de parcări în locul bateriilor de garaje – etapa I (str. Martir Horia-Ardealului-Mioriței);
 • 31C. modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA începând cu 1 februarie 2022 (ex: biletul de la 2,2 lei la 2,7 lei);
 • 31D. asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban pentru anumite categorii de persoane defavorizate;
 • 31E. asocierea cu Consiliul Județean Bacău în vederea realizării în comun a unui parc atletic;

Contractul de asociere de principiu urmează să fie aprobat în ședința Consiliului Local de mâine și prevede ca autoritatea județeană să finanțeze lucrările de amenajare cu 95%, iar primăria să asigure cofinanțarea de 5% + terenul.

După aprobarea asocierii, primăria trebuie să identifice și să pună la dispoziție un teren de 20.000 m2 în vederea realizării acestui “athletic parc”.

 

 • 31F. acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 2.000 de lei pentru fiecare copil.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu