Ședința Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2024 (rezumatul proiectelor)

Centrul de Afaceri și Expoziții găzduiește mâine ședința ordinară aferentă lunii ianuarie a Consiliului Local al municipiului Bacău. Fiind programată să înceapă la ora 10:00, întrunirea forului deliberativ cuprinde 33 de proiecte pe ordinea de zi, dar și câteva informări la rubrica diverse.

01. aprobarea devizului general pentru reabilitarea și modernizarea Căsuței Armonia din str. Livezilor în vederea amenajării Centrului Comunitar Integrat (CCI) în cadrul programului România pentru Fiecare Copil desfășurat împreună cu UNICEF.

Investiția va costa 443 mii lei, conform devizului întomit de A&D Urban Construct SRL.

02. modificarea HCL 515/2022 privind participarea municipiului în calitate de partener al SC CRAB SA la programul de conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare existent pe raza UAT.

Astfel, se aprobă lista nominală a persoanelor fizice pentru care se solicită finanțare și acordul-cadru de parteneriat între CRAB, municipalitate, orașil Dărmănești și comuna Săucești. Pentru municipiul Bacău, este vorba de 12 familii de pe străzile ARinilor, Daciei, Siretului, Holtului, Calea Romanului și Calea Bârladului.

03. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023:
– venituri definitive previzionate: 933 milioane;
=> venituri definitive încasate: 576 milioane (doar 61%);
– cheltuieli definitive previzionate: 991 milioane;
=> cheltuieli definitive plătite, realizate: 626 milioane (63%)
– investiții planificate: 505 milioane lei;
=> investiții realizate: 192 milioane (dintre care 52 de milioane din excedentul anilor trecuți) + 48 milioane (credit) = 240 milioane (47%).

04. încheierea unui protocol cu SC Agroindustriala SA pentru lucrărilor de revopsire și reparare a ansamblurilor din părculețul de joacă pentru copii din str. Vasile Alecsandri nr. 3 pe riscul și pe cheltuiala acestei companii;

05. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unei clădiri de birouri cu showroom și magazie la parter în str. Letea nr. 17-22B, beneficiar fiind Telesystem SRL;

06. modificarea HCL 459/2023 privind gestiunea serviciului de termoficare cu o serie de clarificări privind acordarea compensațiilor de la bugetul local;

07. includerea în inventarul privat al unor terenuri;

08, 09 și 10. asocierea și punerea la dispoziție gratuită a spațiilor pentru realizarea unor evenimente la:
– Teatrul Municipal Bacovia, 2-3 februarie 2024, Forumul Merito (Școala Alexandru Ioan Cuza);
– Teatrul Municipal Bacovia, 7 februarie 2024, piesă de teatru (Colegiul Mihai Eminescu);
– Teatrul Municipal Bacovia, 3 februarie 2024, Ziua Internațională a Tineretului Ortodox (ASCOR).

11. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;

12. aprobarea diagnozei sociale a mun. Bacău și a planului prioritizat de servicii sociale necesare la nivelul mun. Bacău pentru perioada următorilor 3-5 ani;

13. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local aferent anului 2024 pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune;

14, 15 și 16. vânzarea a 3 locuințe ANL către titularii contractelor de închiriere cu plata integrală sau în rate;

17. vânzarea unei locuințe sociale către titularul de contract;

18. reglementarea organizării și desfășurării de activități permanente și/sau temporare în spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuință din imobilele cu risc seismic;

19. plata cotizației de 14.431 lei către Asociația Orașe Energie în România (OER) aferentă anului 2023;

20. aprobarea raportului anual pentru anul 2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului;

21. efectuarea serviciului public de transport local prin curse regulate dedicate elevilor pe raza mun. Bacău;

22. aprobarea studiului de delimitare a zonei de operațiuni de regenerare urbană pentru reabilitarea și modernizarea ansamblului Hotel Central și Teatrul Bacovia;

23. modificarea HCL 385/2023 privind desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din mun. Bacău;

24. însușirea valorilor reevaluate ale bunurilor care aparțin inventarului domeniului privat în sensul majorării acestora cu rata inflației de anul trecut (13,8%);

25. actualizarea inventarului domeniului privat însușit prin HCL 157/2018;

26. modificarea datelor de identificare și majorarea valorilor de inventar pentru unele bunuri din domeniul public (locuri de joacă Grădinița nr. 28);

27 și 28. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru intervenții la rețelele de gaz și electricitate;

29, 30 și 31. dezlipirea a trei imobile în câte două loturi fiecare:
– str. Mioriței: 41.278 mp și 49 mp (pentru intrare în legalitate terasă Mirabel);
– str. Războieni nr. 8: teren 6mp și teren 11 mp în vederea vânzării către concesionar;
– str. Miron Costin nr. 36: teren 76 mp și teren 100 mp în vederea vânzării către concesionar.

32. analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol;

33. alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *