Ședința Consiliului Local Bacău din 31 iulie 2023 (rezumatul proiectelor)

Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” găzduiește astăzi, începând cu ora 10:00, ședința ordinară aferentă lunii iulie a Consiliului Local al municipiului Bacău.

Cu aproape 50 de proiecte pe ordinea de zi, întrunirea va atinge subiecte locale importante precum noul program de transport public, o rectificare bugetară semnificativă, credite bancare pentru realizarea unor investiții, documentații pentru lucrări, operațiuni cu patrimoniul municipalității și multe altele.

Pe toate le puteți parcurge mai jos în forma sintetică cu care v-am obișnuit încă din 2016, de când am intrat ca independent în Consiliul Local și am început să explic ce urmează să se decidă la fiecare ședință a forului deliberativ municipal.

01. acordarea unui premiu de 5.000 de lei domnului Ioan Poenaru la împlinirea vârstei de 100 de ani;

02. acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 17.000 doamnei Anca-Mihaela C. pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind analizele recomandate de medicul specialist;

03. actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea Sistemului de management al traficului (SMT) pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta, astfel încât valoarea totală a proiectului ajunge la 121,7 milioane lei cu TVA;

04. actualizarea bugetului proiectului pentru realizarea Sistemului de management al traficului (SMT) pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în corelare cu proiectul de mai sus;

05. rectificarea considerabilă a bugetului local pe anul 2023, conform proiectului ce poate fi parcurs aici;

06. punerea la dispoziție către ACS Rally Spirit Onești, în perioada 30 iulie – 6 august a unor locații din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții pentru organizarea Raliului Moldovei – ediția XIII-a în perioada 3-5 august 2023;

07. aprobarea raportului aferent trimestrului II privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului;

08. alocarea a 46.500 lei pentru realizarea unui eveniment cultural-artistic care marchează 15 ani de funcționare a Clubului Pensionarilor în perioada 16 august – 31 august pe Insula mică a Insulei de Agrement;

09. modificarea HCL 179/2023 privind contractarea unor credite bancare de până la 179.730.000 lei; 

10. aprobarea contractării de către Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a unui credit de până la 22.000.000 de euro și garantarea parțială de către municipiul Bacău în vederea cofinanțării investițiilor cu fonduri europene POIM;

11 și 12. stabilirea mandatelor speciale ale reprezentantului în AGA de la CRAB SA pentru ședințele din 7 și 21 august 2023;

13. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a promovării reușite de 7 angajați;

14. modificarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia ca urmare a promovării reușite de 13 angajați ai teatrului;

15. modificarea HCL 181/2023 privind repartizarea profitului Thermoenergy Group SA ca urmare a înregistrării unei erori materiale de 700 de lei, astfel încât suma corectă finală de repartizat este de 2.094.918 lei;

16. aprobarea studiului de delimitare a zonei de operațiuni de regenerare urbană pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Parcului Cancicov;

17. aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru noul program de transport la nivel municipal și la nivelul zonei metropolitane;

18. modificarea organigramei și regulamentului Serviciului Municipal de Utilități publice pentru înglobarea activității de administrare a toaletelor publice. Astfel, organigrama ar urma să aibă nu mai puțin de 300 de angajați cu 8 funcții de conducere;

19. modificarea și completarea HCL 161/2021 privind Regulamentul de aprobare a activităților comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;

20. modificarea HCL 152/2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de termoficare;

21 și 22. declararea unui teren de 635 mp din str. Războieni nr. 22 ca bun de uz și de interes public local și punerea acestuia la dispoziția Consiliului Județean Bacău pentru executarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău;

23, 24, 25, 26 și 27. aprobarea închirierii prin licitație publică a mai multor spații din incinta Pieței Centrale: tarasa de flori, module comerciale, hala de lactate etc.

28. participarea Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) la PNRR pentru realizarea de sisteme de guvernare digitală eHealth și interoperabilitate. Valoarea proiectului: 2,9 milioane lei (inclusiv TVA).

29. modificarea HCL 182/2023 privind transmiterea fără plată către Spitalul TBC a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în sensul eliminării a două poziții;

30, 31, 32, 33, 34, 35. vânzarea locuințelor ANL către chiriașii solicitanți: Augustin Mihăilă, Iulia Ramona Rotilă, Liviu Ovidiu Pastur, Andrei Arseni, Arcadius Leonard Constantin și Marian Dănilă;

36. trecerea unui teren de 881 mp din domeniul public al comunei Scorțeni în domeniul public al municipiului Bacău în vederea reabilitării tronsonului aducțiunii de apă Stejarul – Bacău;

37. actualizarea inventarului domeniului privat al mun. Bacău;

38. modificarea datelor de identificare și majorarea valorii de inventar a unor bunuri existente în domeniul public al municipiului Bacău;

39. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local pentru dărâmarea garajelor. Este vorba de zona ocupată de garaje cuprinsă între blocul 35 din str. Cuza Vodă și blocul nr. 24 din str. Energiei în suprafață totală de 473,28 mp.

Primarul nu a precizat ce dorește să amenajeze în locul acestor construcții, dar îl voi interpela în cadrul ședinței Consiliului Local.

40. declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea acestora în domeniul public. Este vorba despre două terenuri (932 și 93 mp) din str. Constantin Ene – colț cu Aleea Parcului necesare extinderii Parcului Cancicov;

41. aprobarea prelungirii duratei din contractul de concesionare încheiat cu Movimex Com SRL în anul 2000 pentru terenul de 40 mp din str. Cornișa Bistriței nr. 40;

42. aprobarea prelungirii duratei din contractul de concesionare încheiat cu Horubeț Didina în anul 2011 pentru cabinetul medical din str. Mihai Eminescu nr. 28A;

43. transmiterea dreptului de concesiune dintr-un contract de concesionare din anul 1997 din str. Holtului nr. 84 Bis;

44. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe situate în mun. Bacău pentru extinderea rețelelor de gaz și electricitate;

45. dezlipirea terenului de 222 mp din str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27 în 3 loturi în vederea vânzării cu drept de preemțiune a unor suprafețe;

46A. modificarea HCL 93/2022 privind aprobarea proiectului PNRR pentru renovarea integrată a Colegiului Național „Vasile Alecsandri„, în sensul modificării suprafeței de la 5.390 mp la 5.240 mp și actualizării valorii investiției la 24,2 milioane lei + TVA;

46B. alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 2023.

Documentațiile pentru toate proiectele de hotărâre le găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *