Ședința Consiliului Local Bacău din 28 iunie 2019 (rezumatul proiectelor)

Joi, 27 Iunie 2019 | Bacau | Comenteaza

Am anunțat deja că mâine nu voi fi în Bacău, deci nu voi putea participa la ședința ordinară Consiliului Local al municipiului Bacău aferentă lunii iunie (și îmi foarte pare rău că voi absenta), dar asta nu înseamnă sunt străin de ceea urmează să se decidă și să producă efecte în comunitatea noastră. Asta nu vă oprește pe voi să fiți prezenți începând cu ora 9:30 la Centrul de Afaceri și Expoziții, întrunirile deliberativului local fiind 100% publice și deschise.

Mâine sunt propuse 37 de proiecte de hotărâre. Le-am citit, analizat și rezumat astfel încât și eu să acționez pe baza lor, dar și voi să fiți la curent cu deciziile municipalității în spiritul transparenței pe care am promis-o încă de la începutul mandatului.

 • 1. premierea sportivei Pișcu Alina Andreea și antrenoarei acesteia, Alexe Cristina Ioana, cu suma de 11.750 pentru fiecare, pentru obținerea locului III la Campionatul Mondial de Alergare Montană;
 • 2. aprobarea bugetului pentru fondul forestier al mun. Bacău (325 ha), întocmit de către Ocolul Silvic Traian: venituri de 60.000 lei din vânzarea de masă lemnoasă, respectiv cheltuieli de 59.076 lei pentru administrarea fondului funciar, majoritatea banilor mergând către paza pădurii;
 • 3. aprobarea contractării de angajamente sub forma de scrisoare de garanție bancară de bună plată, în valoare de 68.000 de lei, de la OTP Bank ori alte bănci la care Thermonergy deține conturi, pentru funcționarea pe Piața Intrazilnică de energie electrică (PI);
 • 4. aprobarea bugetului pe anul 2019 pentru Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM): venituri de 32,6 milioane lei, respectiv cheltuieli de 31,89 milioane;
 • 5. mandatarea împuterniciților în AGA Societății de Servicii Publice Municipale pentru prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori;
 • 6. plata cotizației de 14.430 către Asociația “Orașe Energie în România” (OER);
 • 7. acordarea premiului de 500 de lei către 41 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie;
 • 8. modificarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare pentru închirierea locuințelor sociale sau din fondul locativ de stat ale municipiului Bacău. Noutatea cea mare e că cei care au peste 35 de ani au fost excluși de la dreptul de a avea o locuință socială, dar și că cel puțin un membru al familiei trebuie să aibă loc de muncă, iar veniturile pe persoană în ultimele 12 luni să fie sub câștigul mediu lunar pe economie.
 • 9. aprobarea listei cu 10 persoane și familii care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;
 • 10. aprobarea unui schimb de locuințe ANL pentru Abrosie Claudiu și Climescu Alina în sensul perfectării unor noi contracte în locuințe vacante, după analiza Comisiei sociale;
 • 11. îndreptarea unei erori materiale din HCL 423/2017 privind organigrama Direcției de Asistență Socială (adresa Centrului de Resurse pentru Adolescenți este situat în str. Livezilor nr. 4B, nu în str. Livezilor 4A);
 • 12. acordarea unui ajutor de urgență doamnei Manuela Mare pentru fiul său, diagnosticat cu o afecțiune gravă (nu o precizez, pentru că face parte din categoria datelor cu caracter personal, dar deștepții din primărie nu aplică GDPR-ul decât atunci când le convine să ascundă fel de fel de informații publice);
 • 13. modificarea HCL 27/2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită parohiilor Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren pentru actualizarea măsurătorilor;
 • 14. stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care au fost majorate cu 4,6%. Este prima oară când dările pentru următorul an se stabilesc cu 6 luni înainte și nu în luna decembrie – probabil pentru a evita discuțiile în apropierea campaniei electorale, având în vedere că taxele și impozitele vor fi mai mari?
 • 15. darea în administrare către Agenția de Dezvoltare Locală (ADL), pe o perioadă de 20 de ani, a 6 birouri situate în clădirea Incubatorului de Afaceri din Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău;

Eu nu înțeleg de ce îi spunem centru de afaceri în continuare de vreme ce administrația Necula l-a transformat, grație acestor hotărâri consecutive de a da în administrare spațiile către diverse instituții locale, într-un veritabil furnicar administrativ.

Centrul-de-Afaceri-Si-Expozitii-Bacau

 • 16. acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III în clădirea Incubatorului de Afaceri din Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM);

ADIZM care face ce anume mai exact privind zona metropolitană a Bacăului, în afară de a plăti salarii de mii de euro către personaje inclusiv din opoziție precum Ilie Bîrzu. L-am întrebat și pe el, am întrebat și executivul, dar de fiecare dată mi s-a răspuns că voi primi lămuriri “în scris”. Nici în ziua de astăzi nu am aflat de ce suportăm cheltuielile de funcționare pentru o instituție care taie frunză la câini?

 • 17. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru reabilitarea Parcului Gherăiești, valoarea totală a investiției fiind de 975.025 lei;

reabilitarea parcul gheraiesti

 • 18. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru reabilitarea bazinului permeat și ape pluviale de la depozitul de deșeuri, valoarea totală fiind de 10,7 milioane lei;
 • 19. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru modernizarea și reabilitarea clădirii unde a funcționat fosta Stare Civilă și unde va fi amenajat un centru de informare pentru cetățeni. Valoarea investiției se ridică la 755.509 lei;
 • 20. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru închiderea Celulei I din cadrul depozitului conform de deșeuri (valoarea totală: 25 milioane lei);
 • 21. prelungirea unui contract de concesionare pentru un spațiu cu destinația de cabinet medical și pentru terenul aferent din str. Mihai Eminescu 28A, titular Costin Lucia;
 • 22. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru cimitirele umane din municipiul Bacău;
 • 23. completarea inventarului domeniului privat al municipiului pentru 4 suprafețe ce au între 4,87 și 21,33 mp și care probabil sunt destinate amenajării de noi balcoane;
 • 24. completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău ca urmare a finalizării a 4 investiții: punctele de alimentare cu energie electrică pentru festivități din fața Primăriei și din parcurile Catedralei și Cancicov, respectiv modernizarea sistemului de alimentară cu apă a CTC NV Karpen;
 • 25. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA pentru lucrările de extindere a unor rețele de electricitate și gaz ori de racordare a unor obiective la utilități;
 • 26. modificarea Regulamentului Local de Urbanism astfel încât planurile urbanistice de detaliu și planurile urbanistice zonale să fie valabile nu doar 18 luni, ci 2 ani în cazul PUD și 5 ani în cazul PUZ;

Arhitectul șef nu a furnizat nicio explicație cu privire la această propunere de modificare.

 • 27. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcțiunii pentru o suprafață de teren de 15.000 mp din str. Depoului nr. 3 și realizarea unui ansamblu de locuințe colective și de spații comerciale/servicii pe o suprafață de 11.305 mp (Movileanu Mirel-Andi și Roxana-Isabela);

puz depoului bacau2

 • 28. respingerea plângerii prealabile formulată de către opt salariați din cadrul Centrului Bugetar Creșe, care cer anularea HCL 8/2019 privind rețeaua școlară din municipiu, după ce au fost trecute în subordinea IȘJ Bacău, reclamând că nu se cunoaște nici în prezent modalitatea de reorganizarea a centrului și cum va fi transferat personalul angajat;
 • 29A. închirierea unui amplasament de 10 mp din Piața Centrală (latura Sanitas) prin licitație publică;
 • 29B. închirierea unui amplasament de 2 mp din hala Pieței Centrale în vederea amplasării unui dozator de lapte prin licitație publică
 • 29C. închirierea a 6 module comerciale aflate pe pietonalul Pieței Centrale prin licitație publică;
 • 29D. aprobarea unui proiect care va primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza Legii sportului: Volei, Sport și performanță pentru orașul nostru, cu suma eligibilă de 98.487 lei, propus de Asociația Club Sportiv “Sport Land”;

La mapă nu au fost anexate detalii privind destinația exactă a acestor fonduri.

 • 29E. alocarea sumei de 50.000 lei pentru finanțarea proiectului “Costești – 445 de ani de tradiții românești”, în baza acordului de cooperare cu satul Costești din R. Moldova;
 • 29F. transmiterea dreptului de concesiune de la Rustrans SRL către Proiect Instal SRL privind suprafața de 80 mp sin str. Mărășești 98 (în fața parcării din Piața Sud), în urma vânzării construcției edificate;
 • 29G. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil de birouri și locuințe colective prin modernizarea și supraetajarea construcției existente din str. Oituz nr. 754 (în vestul spitalului TBC), beneficiar Comcereal SA;

puz oituz bacau

 • 29H. acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Isidor Dâscă, preot;
 • 29I. modificarea HCL 154/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din Bacău după reconfigurarea unui traseu pentru alimentarea cu energie electrică a unui spațiu comercial din str. Prieteniei nr. 14.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Lasa un comentariu